Akce pro učitele

The 20th P.A.R.K. Conference - International Conference for Teachers of English

Dear colleagues,

Thank you for attending our conference. We hope you enjoyed it as much as we did.
Please look into the Gallery to see some photos of this event.

The next conference will be held on November 4th 2017. 
We look forward to seeing you there.

Your P. A. R. K. Team

Vzdělávací programy pro učitele akreditované MŠMT

V rámci naší nabídky vzdělávacích kurzů pro pedagogické pracovníky Vám nabízíme řadu jazykových a metodických kurzů akreditovaných MŠMT pro účely DVPP.

Kurzy "Přípravný kurz na zkoušku CAE" a "Přípravný kurz ke zkoušce CPE" můžete využít v rámci 2. výzvy MŠMT pro školy. Kurzy je možné využít pro výzvy pro MŠ a ZŠ, stejně tak jako SŠ a VOŠ. U každého kurzu máte uvedenou hodinovou dotaci, cílovou skupinu, konkrétní obsah, cenu za kurz za jednoho účastníka, odpovídající šablonu a číslo jednací. Pokud některé chybí, jsou v současné době v procesu schvalování akreditace od MŠMT ČR. Každou nově získanou akreditaci zde zveřejníme.

Chtěli byste své učitele vzdělat v konkrétní oblasti a nenašli jste svůj vysněný kurz v nabídce? Ozvěte se nám a my Vám jej připravíme a uskutečníme! Nabízíme Vám možnost vytvoření jazykového a/nebo metodického kurzu přímo pro Vás na míru! V případě zájmu prosím pište na skoly@zkouskypark.cz.

The P.A.R.K. Conference - International Conference for Teachers of English

celý článek

Hodinová dotace
Čtyři hodiny seminářů / přednášek v rámci jednoho dne. Celodenní sobotní konference konaná 2x ročně. Všechny přednášky a semináře vyžadují prezenční účast pedagogů a jejich aktivní účast.

Cílová skupina
Učitelé AJ MŠ, 1. stupně ZŠ, 2. Stupně ZŠ, gymnázií, SOŠ a SOU, speciálních škol, VOŠ, Jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů a ředitelé škol a školských zařízení.

Cíl kurzu
Zvýšení jazykově metodických znalostí učitelů AJ. Pedagogové získají nové informace týkající se právě aktuálních novinek ve výuce anglického jazyka, zlepší své pedagogické dovednosti a budou umět lépe motivovat studenty anglického jazyka a nakonec se dozví řadu praktických tipů, jak přizpůsobit své hodiny výuce menších i starších žáků a udělat hodiny atraktivnější pro danou cílovou skupinu.

Cena
1.000Kč

Číslo jednací
MSMT - 1345/2017-2-93

Přípravný kurz na zkoušku CAE

celý článek

Hodinová dotace
120 hodin - Dvousemestrální kurz s frekvencí 1x týdně 3 hod + 2 doplňkové semináře ve formě zkoušky nanečisto.

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, učitelé gymnázií, učitelé speciálních škol, všichni s minimální znalostí anglického jazyka na úrovni B2, která je ověřena vstupním písemným a ústním testem.

Cíl kurzu
Všechny informace nabyté v kurzu přispějí učitelům anglického jazyka jednak k jejich osobnímu profesnímu rozvoji v oblasti teoretických i praktických znalostí a schopností učení se i používání anglického jazyka. Řadu informací ovšem účastníci kurzu mohou využít i při vzdělávání svých žáků a přispět tím k dalšímu šíření vzdělání a informovanosti.

Obsah kurzu
Kurz „Přípravný kurz na zkoušku CAE“ je zaměřen na rozvoj jazykových a strategických schopností účastníka a jeho schopnosti pracovat s jazykem i různými typy jazykových úkolů.
V každé hodině se účastníci věnují procvičování hned několika sfér jazyka, tedy čtení, psaní, mluvení, poslechu, gramatice, strategiím zvládnutí daných úkolů. Celková hodinová dotace jednotlivých jazykových sfér a jiných oblastí probíraných v hodinách je následující:
- Obecný formát zkoušky CAE (5 hod)
- Reading and Use of English (30 hod)
- Writing(20 hod)
- Listening (20 hod)
- Speaking(20 hod)
- Strategie úspěšného zvládnutí zkoušky (15 hod)
- Doplňkový seminář ve formě zkoušky nanečisto (2x5 hod)
Kurz probíhá na základě vybrané učebnice pro aktulizovaný formát zkoušky Cambridge English: Advanced. Řada materiálů a cvičení je použito i z jiných zdrojů, z nichž určitá část není přímo určena pro vzdělávání. Kurz je do velké míry založen i na systému domácí práce.
Přípravný kurz je veden kombinací komunikativní výukové metody s důrazem na aktivní použití jazyka a drilové metody zaměřené na automatizaci ustálených jazykových spojení a vazeb. Zároveň je věnováno 15 – 30 minut v každém výukovém (tříhodinovém) bloku nacvičování strategií úspěšného zvládnutí zkouškových postupů.

Cena
16.000Kč

Číslo jednací
MSMT - 

Odpovídá šabloně
II/2.6 c) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin (minimálně)
III/2.5 c) Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin (minimálně)
IV/2.5 c) Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin (minimálně)

Přípravný kurz ke zkoušce CPE

celý článek

Hodinová dotace
120 hodin - Dvousemestrální kurz s frekvencí 1x týdně 3 hod + 2 doplňkové semináře ve formě zkoušky nanečisto.

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, učitelé gymnázií, l, učitelé speciálních škol. Všichni účastníci musí mít minimální znalost anglického jazyka na úrovni C2, která je ověřena vstupním písemným a ústním testem.

Cíl kurzu
Všechny informace nabyté v kurzu přispějí učitelům anglického jazyka jednak k jejich osobnímu profesnímu rozvoji v oblasti teoretických i praktických znalostí a schopností učení se i používání anglického jazyka. Řadu informací ovšem účastníci kurzu mohou využít i při vzdělávání svých žáků a přispět tím k dalšímu šíření vzdělání a informovanosti.

Obsah kurzu
Kurz „Přípravný kurz ke zkoušce CPE“ je zaměřen na rozvoj jazykových a strategických schopností účastníka a jeho schopnosti pracovat s jazykem i různými typy jazykových úkolů.
V každé hodině se účastníci věnují procvičování hned několika sfér jazyka, tedy čtení, psaní, mluvení, poslechu, gramatice, strategiím zvládnutí daných úkolů. Celková hodinová dotace jednotlivých jazykových sfér a jiných oblastí probíraných v hodinách je následující:
- Obecný formát zkoušky CPE (5 hod)
- Reading and Use of English (30 hod)
- Writing(20 hod)
- Listening (20 hod)
- Speaking(20 hod)
- Strategie úspěšného zvládnutí zkoušky (15 hod)
- Doplňkový seminář ve formě zkoušky nanečisto (2x5 hod)
Kurz probíhá na základě vybrané učebnice pro aktulizovaný formát zkoušky Cambridge English: Proficiency. Řada materiálů a cvičení je použito i z jiných zdrojů, z nichž určitá část není přímo určena pro vzdělávání. Kurz je do velké míry založen i na systému domácí práce.
Přípravný kurz je veden kombinací komunikativní výukové metody s důrazem na aktivní použití jazyka a drilové metody zaměřené na automatizaci ustálených jazykových spojení a vazeb. Zároveň je věnováno 15 – 30 minut v každém výukovém (tříhodinovém) bloku nacvičování strategií úspěšného zvládnutí zkouškových postupů.

Cena
16.000Kč

Číslo jednací
MŠMT - 1225/2017-1

Odpovídá šabloně
II/2.6 c) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin (minimálně)
III/2.5 c) Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin (minimálně)
IV/2.5 c) Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin (minimálně)

Vzdělávací semináře pro učitele ZŠ: „Jak připravit žáky ZŠ na zkoušky Cambridge YLE“

celý článek

Hodinová dotace
Tři semináře po 4 hodinách v celkovém rozsahu 12 vyučovacích hodin.

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou učitelé AJ učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, s minimální znalostí anglického jazyka na úrovni C1, která je ověřena vstupním písemným a ústním testem.

Cíl kurzu
Zvýšení metodologické kompetence učitelů AJ, včetně jejich schopností motivovat žáky ve výuce. Díky těmto seminářům budou schopni učitelé připravovat žáky základních škol na zvládnutí zkoušek Cambridge YLE na úrovni A1 - A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Obsah kurzu
Vzdělávací semináře pro učitele ZŠ: „Jak připravit žáky ZŠ na zkoušky Cambridge YLE“ seznámí účastníky s významem a možnostmi využití zkoušek Cambridge pro žáky i učitele, a dále s obsahem jednotlivých částí všech zkoušek YLE (Starters, Movers, Flyers). Zároveň objasní metodologický přístup ke konkrétním dovednostem, potřebným k úspěšnému zvládnutí zkoušky.
Každý seminář o časové dotaci 4 hodin bude věnovám jedné úrovni zkoušky YLE. Během tohoto semináře budou prezentovány a procvičeny praktické aktivity využitelné i v rámci klasické výuky žáků na základních školách. Důraz bude především kladen na zvýšení motivace žáků při výuce anglického jazyka.

Cena
5.000Kč

Číslo jednací
MSMT -

Vzdělávací semináře pro učitele SŠ, JŠ s právem státní jazykové zkoušky a odborných škol: „Jak připravit žáky a studenty na zkoušky Cambridge“

celý článek

Hodinová dotace
Série 5 seminářů. Dva s délkou 4 vyučovacích hodiny v jednom dni (zkoušky KET a PET) a  3 semináře po 12 vyučovacích hodinách rozdělených do šesti dnů (zkoušky FCE, CAE a CPE). Celkem tedy 44 vyučovacích hodin.
- Příprava na KET (1x4 hod)
- Příprava na PET (1x4 hod)
- Příprava na FCE (6x2 hod)
- Příprava na CAE (6x2 hod)
- Příprava na CPE (6x2 hod)

Cílová skupina
Učitelé AJ středních škol, gymnázií, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a učitelé odborných škol s minimální znalostí anglického jazyka na úrovni C1.

Cíl kurzu
Zvýšení metodologické kompetence učitelů AJ, včetně jejich schopností motivovat žáky ve výuce. Díky těmto seminářům budou učitelé výše uvedených typů škol schopni připravovat žáky a studenty na zvládnutí zkoušek Cambridge  na úrovni A2 - C2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Obsah kurzu
Semináře Vzdělávací semináře pro učitele SŠ, JŠ s právem státní jazykové zkoušky a odborných škol:„Jak připravit žáky a studenty na zkoušky Cambridge“ seznámí účastníky s významem a možnostmi využití zkoušek Cambridge pro žáky i učitele, a dále se souhrnem jednotlivých částí všech zkoušek Cambridge „main suite“ (KET, PET, FCE, CAE, CPE). Seznámí učitele také s variantami zkoušek „for schools“, tedy zkouškami tematicky zaměřenými na mládež.
Zároveň objasní metodologický přístup ke konkrétním dovednostem, potřebným k úspěšnému zvládnutí zkoušky.
Během tohoto semináře budou prezentovány a procvičeny praktické aktivity využitelné i v rámci klasické jazykové výuky žáků a studentů na středních školách, jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a na odborných školách. Důraz bude také kladen na zvýšení motivace žáků při výuce anglického jazyka.

Cena
24.100Kč

Číslo jednací
MSMT -

Příprava učitelů AJ na zkoušku Cambridge TKT

celý článek


Hodinová dotace
Čtyři semináře, každý v délce 4 vyučovacích hodin, celkem tedy 16 vyučovacích hodin.

Cílová skupina
Učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, učitelé gymnázií, učitelé speciálních škol, učitelé JŠ s právem státních jazykových zkoušek s minimální znalostí anglického jazyka na úrovni C1, která je ověřena vstupním písemným a ústním testem.

Cíl kurzu
Zvýšení metodologické kompetence i jazykové úrovně učitelů AJ základních a středních škol při přípravě na specializovanou zkoušku Cambridge English pro učitele – TKT a její složení.

Obsah kurzu
A/ Jazykové a metodické základy učitele angličtiny (4 hod)
     - Jazyková terminologie, faktory ovlivňující výukový proces, typy studentů a jejich motivace, přehled metod a typů aktivit vhodných ve výuce, formy hodnocení úspěšného výukového procesu.
B/ Učební plány a využití různých zdrojů pro podporu výuky (4 hod)
     - Výukové postupy a cíle, jednotlivé části výukového plánu, výběr vhodných materiálů pro kvalitní přípravu učebního plánu, volba učebních pomůcek a doplňkových materiálů.
C/ Zvládání procesu „učení“ a „učení se“ (4 hod)
     - Správné vedení výukového procesu, zadávání pokynů, vtažení studentů do výuky, způsoby opravování chyb. Role učitele, diferenciace studentů, poskytování zpětné vazby.
D/ Zkouška TKT  (4 hod)

Cena
5.900Kč

Číslo jednací
MSMT - 1225/2017-1


  

TEACHERS KNOW HOW - Zlepšení metodických a jazykových dovedností učitelů AJ a příprava na zkoušku TKT

celý článek

Hodinová dotace
Série 15 seminářů s délkou 4 vyučovací hodiny v jednom dni pro každý seminář. Celkem tedy 60 vyučovacích hodin.

Cílová skupina
Učitelé AJ učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, učitelé gymnázií, učitelé speciálních škol, učitelé JŠ s právem státních jazykových zkoušek s minimální znalostí anglického jazyka na úrovni C1, která je ověřena vstupním písemným a ústním testem.

Cíl kurzu
Zvýšení metodologické kompetence i jazykové úrovně učitelů AJ základních a středních škol při přípravě na specializovanou zkoušku Cambridge English pro učitele – TKT a její složení.

Obsah kurzu
Seminář 1/ Jazykové a metodické základy učitele angličtiny (4 hod)
Jazyková terminologie, faktory ovlivňující výukový proces, typy studentů a jejich motivace, přehled metod a typů aktivit vhodných ve výuce, formy hodnocení úspěšného výukového procesu.
Seminář 2/ Učební plány a využití různých zdrojů pro podporu výuky (4 hod)
Výukové postupy a cíle, jednotlivé části výukového plánu, výběr vhodných materiálů pro kvalitní přípravu učebního plánu, volba učebních pomůcek a doplňkových materiálů.
Seminář 3/ Zvládání procesu „učení“ a „učení se“ (4 hod)
Správné vedení výukového procesu, zadávání pokynů, vtažení studentů do výuky, způsoby opravování chyb. Role učitele, diferenciace studentů, poskytování zpětné vazby.
Seminář 4/ Zkouška TKT  (4 hod)
Semináře 5 - 9/ Metodické dovednosti lektora (20 hodin)
Jak pracovat s jednotlivými segmenty jazykové lekce (poslech, čtení, mluvení, psaní), jak prezentovat gramatiku a slovní zásobu, jak správně vysvětlovat, zadávat instrukce a kontrolovat porozumění, jak pracovat s domácími úkoly, jak učit studenty různé pokročilosti v jedné skupině, jak efektivně využívat učebnice a výukové materiály.
Semináře 10 – 14/ Personální dovednosti lektora (20 hodin)
Jak efektivně připravit a využít učební plán a jak jej adaptovat, jak pracovat s výukovými styly a strategiemi, jak naložit s konfliktem a nedorozuměním ve třídě, jak studenty motivovat, jak být empatický a spravedlivý, jak využít potenciálů studentů, jak pracovat s handicapovanými studenty.
Seminář 15/ Praktická výuka a zpětná vazba školitelů lektorům (4 hodiny)

Cena
11.800Kč

Číslo jednací
MSMT - 1225/2017-1

Příprava učitelů AJ na zkoušku Cambridge TKT-YL

celý článek

Hodinová dotace
Čtyři semináře, každý v délce 2 vyučovacích hodin, celkem tedy 8 vyučovacích hodin.

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou učitelé AJ ZŠ, SŠ, JŠ s právem státní jazykové zkoušky a odborných škol s minimální znalostí anglického jazyka na úrovni B1 dle SERR.

Cíl kurzu
Zvýšení metodologické kompetence i jazykové úrovně učitelů AJ při přípravě na specializovanou zkoušku Cambridge English pro učitele – TKT-YL.

Obsah kurzu
a/ Znalost výukových metod pro žáky a vlastností dané výukové skupiny (2h)
     - Charakteristika dětí jako žáků cizího jazyka, vývoj dětské strategie učení se prostřednictvím učení se jazyka, vývoj dětské kognitivní strategie prostřednictvím učení se jazyka, vývoj dětské komunikativní strategie prostřednictvím učení se jazyka.
b/ Plánování a připravování hodin pro danou věkovou skupinu (2h)
     - Klíčové aspekty efektivního plánování vyučovacích hodin pro danou věkovou skupinu, výukové postupy a cíle, jednotlivé části výukového plánu, výběr vhodných materiálů, podpora studentů při práci s výukovými materiály, volba učebních pomůcek a doplňkových materiálů přizpůsobeným dané věkové skupině.
c/ Výuka dětí a žáků (2h)
     - Rozšiřování slovní zásoby dětí, porozumění cizímu jazyku a jeho používání v hodinách pomocí učebních strategií, užívání praktických aktivit ke scelení výuky a dětských znalostí a dovedností, správné vedení výukového procesu, vtažení studentů do výuky, zadávání pokynů, zvládání třídy, efektivní využití technologie při výuce.
d/ Hodnocení žáků (2h)
     - Metody a postupy při opravování chyb v psaném a mluveném jazyce, důvody pro použití různých metod a postupů při hodnocení žáků, formy tetsování znalostí dětí.a.

Cena
7.320Kč

Číslo jednací
MSMT -

Facebook Youtube
Kontakt

Rychlý kontakt

+420 602 436 495