ICFE - Cambridge English Financial

Díky certifikátu ICFE (Cambridge English: Financial) můžete prokázat schopnost používat angličtinu při práci v mezinárodním finančním sektoru. Lze ho také využít, pokud se rozhodnete pro studium účetnictví nebo finančnictví na univerzitní úrovni.
ICFE vznikla ve spolupráci University of Cambridge a ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants), největší a nejrychleji rozvíjející se mezinárodní účetní společnosti.
Zkouška ICFE odpovídá úrovním B2-C1 Evropského referenčního rámce pro jazyky. 

UPOZORNĚNÍ:
Z rozhodnutí Cambridge English Language Assessment bude poslední termín zkoušky ICFE možné vykonat v prosinci 2016. Poté bude zkouška oficiálně zrušena.

Z toho důvodu bude zkouška ICFE v roce 2016 vypsána pouze na přání kandidátů. Předem děkujeme za pochopení.

Proč zkoušku ICFE

Každý kandidát dostává písemnou zprávu, která ukazuje výsledky dosažené v jednotlivých částech zkoušky. Pokud zkoušku složíte, dostanete certifikát Cambridge English Language Assessment, který platí celý život.

Obsah zkoušky

Čtení
Tato část se skládá z šesti úloh. V nich se objevují ukázky z učebnic a příruček financí a účetnictví, z článků finančních a účetnických časopisů a podnikových zpráv a korespondence.
Čtení tvoří 25% z celkového počtu bodů. (75 minut)

Psaní
Písemné úkoly jsou založeny na dovednostech potřebných v pracovním prostředí finančních a účetních firem, například schopnost psaní dopisů, zpráv či návrhů.
Psaní tvoří 25% z celkového počtu bodů. (75 minut)

Poslech
Tato část je složena ze čtyř úloh - nahrávek monologů nebo rozhovorů. Zastoupeny jsou zde prezentace, přednášky, oznámení, obchodní schůzky, diskuse, rozhovory atd.
Poslech tvoří 25% z celkového počtu bodů. (40 minut)

Mluvení
Hodnotí se schopnost používání mluveného jazyka v pracovním prostředí financí a účetnictví. Test vedou zkušení examinátoři.
Mluvení tvoří 25% z celkového počtu bodů. (16 minut)

Výběr oblastí, se kterými se lze při zkoušce ICFE setkat:

 • Finanční výkaznictví
 • Podniková finanční strategie
 • Odhad a analýza rizik
 • Investiční bankovnictví
 • Morální standardy v účetnictví
 • Účetní normy
 • Vymáhání pohledávky
 • Učetní programy a IT
 • Revize účtů
 • Zpracování rozpočtu
 • Bankovnictví a pojištovnictví

Hodnocení

Celkový počet bodů, kterého lze dosáhnout za všechny části zkoušky, je 200 – každá část tvoří 50 bodů. Výsledky jsou rozděleny na tři stupně úspěšnosti (C1 Passwith Merit, C1 Pass a B1 Pass) a dva stupně neúspěšnosti (NarrowFail a Fail). Celková známka odráží kandidátův projev ve všech čtyřech částech a tak lze neúspěch v jedné části zkoušky kompenzovat úspěchem v jiné.

Informační materiály a ukázkový test

Letáček: zde
Handbook pro učitele: zde
Informace pro kandidáty: zde

Ukázkový test: Reading; WritingListening; L-Pt1L-Pt2L-Pt3L-Pt4; Speaking

Facebook Youtube
Kontakt

Rychlý kontakt

+420 602 436 495