ILEC

ILEC patří mezi nové zkoušky Cambridge a je určena zejména pro zájemce z řad právnického prostředí.  Zkouška je určena těm, kteří mají za cíl prokázat znalost právnické angličtiny na vysoké úrovni, efektivním způsobem komunikovat s klienty a spolupracovníky z celého světa a těm, kteří musí být schopni psát a číst právnické texty v angličtině.
Na základě Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ověřuje zkouška ILEC znalost angličtiny na úrovní B2/C1. Daná úroveň odpovídá zkouškám FCE a CAE, ale až závěrečné hodnocení zkoušky ILEC určí, na které ze dvou úrovní se uchazeč nachází.

UPOZORNĚNÍ:
Z rozhodnutí Cambridge English Language Assessment bude poslední termín zkoušky ILEC možné vykonat v prosinci 2016. Poté bude zkouška oficiálně zrušena.

Proč zkoušku ILEC

Každý kandidát dostává písemnou zprávu, která ukazuje výsledky dosažené v jednotlivých částech zkoušky. Pokud zkoušku složíte, dostanete certifikát Cambridge English Language Assessment, který platí celý život.

Obsah zkoušky

Čtení

Tato část zkoušky ověřuje schopnost číst a chápat obsahy textů různého typu. Kandidáti by měli být schopni s textem pracovat – porozumět mu, orientovat se v něm a zjišťovat konkrétní informace.
Čtení tvoří 25% hodnocení zkoušky. (75 minut)

Psaní
Kandidát má za úkol napsat dopis a protokol v právnickém kontextu.
Psaní tvoří 25% hodnocení zkoušky. (75 minut)

Poslech
V této části zkoušky se ověřuje schopnost porozumění mluvenému jazyku v různých situacích. Nahrávky mohou být úryvky z  diskuzí, přednášek, prezentací, interview nebo zpráv v různých přízvucích.
Poslech tvoří 25% hodnocení zkoušky. (40minut)

Mluvení
Tato část testuje kandidátovu schopnost komunikovat v anglickém jazyce, vyjadřovat své názory, postoje a myšlenky v právnickém prostředí.
Mluvení tvoří 25% hodnocení zkoušky. (16minut)

Hodnocení

Hranice pro úspšné složení zkoušky je 50 % ze 100 dohromady ze všech částí zkoušky.

80 -100 = C1 Pass with Merit 
70 - 79  = C1 Pass 
50 - 69  = B2 Pass
45 - 49  = Narrow Fail
  0 - 44  = Fail

Pro více se podívejte na tento dokument.

Informační materiály a ukázkový test

Letáček: zde
Handbook pro učitele: zde
Informace pro kandidáty: zde

Ukázkový test: ReadingWritingListeningL-Pt1L-Pt2L-Pt3L-Pt4Speaking

Termíny zkoušky ILEC v roce 2016/2017

ILEC

Verze Místo  Písemná část Ústní část Řádná registrace do Pozdní registrace do Cena běžná/*pro partn. školy
PB Brno pá 9.12.2016 pá 9.12.2016 po 31.10.2016 5950/*5800

Facebook Youtube
Kontakt

Rychlý kontakt

+420 602 436 495