The P.A.R.K. Conference

The 26th P.A.R.K. Conference!

Thank you for your interest in the P.A.R.K. Conference. 

The 26th edition of one of the most popular ELT conferences in the Czech Republic takes place at Buskupské gymnázium Brno on the 4th of April. 

For more information and registration visit please www.skolapark.cz. 

If you have any questions regarding, please do not hesitate to contact us on konference@zkouskypark.cz

Welcome to the 25th P.A.R.K. Conference! 

As this is the 25th edition of one of the most popular ELT conferences in the Czech Republic, this conference will be a special event at Mendel University on the 9th of November.

We are delighted to announce that there will be great sessions by renowned speakers including: Scott Thornbury, Péter Medgyes, Simon Gill, Marjorie Rosenberg, Amanda Davies, Gregg Sotiropoulis, Neil Anderson, Nicky Hockly, Barbora Krpcová and many others.

Please find the conference booklet HERE. 

and 

Practical information Booklet HERE. 

One of the strands at the conference is Learning Technologies. This strand is co-organised by LTSIG, one of IATEFL's special interest groups. LTSIG is committed to running events in which the latest learning technologies in the field of language teaching are embraced, described, analysed and criticised.

The conference will consist of an opening plenary by Scott Thornbury, followed by 3 rounds of talks/workshops and a closing plenary by Péter Medgyes. In addition, there will be 2 rounds of commercial presentations during the lunch break. Throughout the conference you are free to choose any session that you would like to see but some sessions have a limited number of seats. The conference will finish with an after-party with great food & drinks and live chamber music.

We are looking forward to seeing you on the 9th of November!

The P.A.R.K. Conference team
konference@zkouskypark.cz

Vzdělávací programy pro učitele akreditované MŠMT

V rámci naší nabídky vzdělávacích kurzů pro pedagogické pracovníky Vám nabízíme řadu jazykových a metodických kurzů akreditovaných MŠMT pro účely DVPP.

Kurzy "Přípravný kurz na zkoušku CAE" a "Přípravný kurz ke zkoušce CPE" můžete využít v rámci 2. výzvy MŠMT pro školy. Kurzy je možné využít pro výzvy pro MŠ a ZŠ, stejně tak jako SŠ a VOŠ. U každého kurzu máte uvedenou hodinovou dotaci, cílovou skupinu, konkrétní obsah, cenu za kurz za jednoho účastníka, odpovídající šablonu a číslo jednací.

Chtěli byste své učitele vzdělat v konkrétní oblasti a nenašli jste svůj vysněný kurz v nabídce? Ozvěte se nám a my Vám jej připravíme a uskutečníme! Nabízíme Vám možnost vytvoření jazykového a/nebo metodického kurzu přímo pro Vás na míru! V případě zájmu prosím pište na skoly@zkouskypark.cz.

Podrobné anotace Vám rádi zašleme na vyžádání.

The P.A.R.K. Conference - International Conference for Teachers of English

celý článek

Hodinová dotace
Čtyři hodiny seminářů / přednášek v rámci jednoho dne. Celodenní sobotní konference konaná 2x ročně. Všechny přednášky a semináře vyžadují prezenční účast pedagogů a jejich aktivní účast.

Cílová skupina
Učitelé AJ MŠ, 1. stupně ZŠ, 2. Stupně ZŠ, gymnázií, SOŠ a SOU, speciálních škol, VOŠ, Jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů a ředitelé škol a školských zařízení.

Cíl kurzu
Zvýšení jazykově metodických znalostí učitelů AJ. Pedagogové získají nové informace týkající se právě aktuálních novinek ve výuce anglického jazyka, zlepší své pedagogické dovednosti a budou umět lépe motivovat studenty anglického jazyka a nakonec se dozví řadu praktických tipů, jak přizpůsobit své hodiny výuce menších i starších žáků a udělat hodiny atraktivnější pro danou cílovou skupinu.

Cena
1.000Kč

Číslo jednací
MSMT - 1345/2017-2-93

Přípravný kurz na zkoušku CAE

celý článek

Hodinová dotace
120 hodin - Dvousemestrální prezenční kurz s frekvencí 1x týdně 3 hod + 2 doplňkové semináře ve formě zkoušky nanečisto.

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, učitelé gymnázií, učitelé speciálních škol, všichni s minimální znalostí anglického jazyka na úrovni B2, která je ověřena vstupním písemným a ústním testem.

Cíl kurzu
Všechny informace nabyté v kurzu přispějí učitelům anglického jazyka jednak k jejich osobnímu profesnímu rozvoji v oblasti teoretických i praktických znalostí a schopností učení se i používání anglického jazyka. Řadu informací ovšem účastníci kurzu mohou využít i při vzdělávání svých žáků a přispět tím k dalšímu šíření vzdělání a informovanosti.

Obsah kurzu
Kurz „Přípravný kurz na zkoušku CAE“ je zaměřen na rozvoj jazykových a strategických schopností účastníka a jeho schopnosti pracovat s jazykem i různými typy jazykových úkolů.
V každé hodině se účastníci věnují procvičování hned několika sfér jazyka, tedy čtení, psaní, mluvení, poslechu, gramatice, strategiím zvládnutí daných úkolů. Celková hodinová dotace jednotlivých jazykových sfér a jiných oblastí probíraných v hodinách je následující:
- Obecný formát zkoušky CAE (5 hod)
- Reading and Use of English (30 hod)
- Writing(20 hod)
- Listening (20 hod)
- Speaking(20 hod)
- Strategie úspěšného zvládnutí zkoušky (15 hod)
- Doplňkový seminář ve formě zkoušky nanečisto (2x5 hod)
Kurz probíhá na základě vybrané učebnice pro aktulizovaný formát zkoušky Cambridge English: Advanced. Řada materiálů a cvičení je použito i z jiných zdrojů, z nichž určitá část není přímo určena pro vzdělávání. Kurz je do velké míry založen i na systému domácí práce.
Přípravný kurz je veden kombinací komunikativní výukové metody s důrazem na aktivní použití jazyka a drilové metody zaměřené na automatizaci ustálených jazykových spojení a vazeb. Zároveň je věnováno 15 – 30 minut v každém výukovém (tříhodinovém) bloku nacvičování strategií úspěšného zvládnutí zkouškových postupů.

Cena
16.000Kč

Číslo jednací
MSMT: 1225/2017-1-142

Odpovídá šabloně
II/2.6 c) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin (minimálně)
III/2.5 c) Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin (minimálně)
IV/2.5 c) Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin (minimálně)

Přípravný kurz na zkoušku CAE a zkouška CAE

celý článek

Hodinová dotace
126 hodin - Dvousemestrální prezenční kurz s frekvencí 1x týdně 3 hod + 2 doplňkové semináře ve formě zkoušky nanečisto.

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, učitelé gymnázií, učitelé speciálních škol, všichni s minimální znalostí anglického jazyka na úrovni B2, která je ověřena vstupním písemným a ústním testem.
Do tohoto programu nelze přijímat pedagogické pracovníky, kteří hradí absolvování těchto programů z prostředků ESF (např. „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování“, tzv. „šablony“). 

Cíl kurzu
Zvýšení jazykové kompetence učitelů AJ a dosažení jazykové úrovně C1 dle SERR. Všechny informace nabyté v kurzu přispějí učitelům anglického jazyka jednak k jejich osobnímu profesnímu rozvoji v oblasti teoretických i praktických znalostí a schopností učení se i používání anglického jazyka. Řadu informací ovšem účastníci kurzu mohou využít i při vzdělávání svých žáků a přispět tím k dalšímu šíření vzdělání a informovanosti.

Obsah kurzu
Kurz „Přípravný kurz na zkoušku CAE a zkouška CAE“ je zaměřen na rozvoj jazykových a strategických schopností účastníka a jeho schopnosti pracovat s jazykem i různými typy jazykových úkolů.
V každé hodině se účastníci věnují procvičování hned několika sfér jazyka, tedy čtení, psaní, mluvení, poslechu, gramatice, strategiím zvládnutí daných úkolů. Celková hodinová dotace jednotlivých jazykových sfér a jiných oblastí probíraných v hodinách je následující:
- Obecný formát zkoušky CAE (5 hod)
- Reading and Use of English (30 hod)
- Writing(20 hod)
- Listening (20 hod)
- Speaking(20 hod)
- Strategie úspěšného zvládnutí zkoušky (15 hod)
- Zkouška nanečisto (10 hod)
- Zkouška CAE (6 hod)
Kurz probíhá na základě vybrané učebnice pro aktulizovaný formát zkoušky Cambridge English: Advanced. Řada materiálů a cvičení je použito i z jiných zdrojů, z nichž určitá část není přímo určena pro vzdělávání. Kurz je do velké míry založen i na systému domácí práce.
Přípravný kurz je veden kombinací komunikativní výukové metody s důrazem na aktivní použití jazyka a drilové metody zaměřené na automatizaci ustálených jazykových spojení a vazeb. Zároveň je věnováno 15 – 30 minut v každém výukovém (tříhodinovém) bloku nacvičování strategií úspěšného zvládnutí zkouškových postupů.Vzhledem k tomu, že součástí programu je uvedená komerční zkouška, obdrží osvědčení pouze účastník, který úspěšně absolvuje celý vzdělávací program a úspěšně vykoná v rámci programu i danou komerční zkoušku CAE.
Vzhledem k tomu, že součástí programu je uvedená komerční zkouška, obdrží osvědčení pouze účastník, který úspěšně absolvuje celý vzdělávací program a úspěšně vykoná v rámci programu i danou komerční zkoušku CAE.

Cena
17.700Kč

Číslo jednací
MSMT: 1225/2017-1-142

Odpovídá šabloně
Do tohoto programu nelze přijímat pedagogické pracovníky, kteří hradí absolvování těchto programů z prostředků ESF (např. „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování“, tzv. „šablony“). V případě, že by z těchto prostředků byl tento program hrazen, jednalo by se o neoprávněné čerpání finančních prostředků ESF.

Přípravný kurz ke zkoušce CPE

celý článek

Hodinová dotace
120 hodin - Dvousemestrální prezenční kurz s frekvencí 1x týdně 3 hod + 2 doplňkové semináře ve formě zkoušky nanečisto.

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, učitelé gymnázií, l, učitelé speciálních škol. Všichni účastníci musí mít minimální znalost anglického jazyka na úrovni C2, která je ověřena vstupním písemným a ústním testem.

Cíl kurzu
Všechny informace nabyté v kurzu přispějí učitelům anglického jazyka jednak k jejich osobnímu profesnímu rozvoji v oblasti teoretických i praktických znalostí a schopností učení se i používání anglického jazyka. Řadu informací ovšem účastníci kurzu mohou využít i při vzdělávání svých žáků a přispět tím k dalšímu šíření vzdělání a informovanosti.

Obsah kurzu
Kurz „Přípravný kurz ke zkoušce CPE“ je zaměřen na rozvoj jazykových a strategických schopností účastníka a jeho schopnosti pracovat s jazykem i různými typy jazykových úkolů.
V každé hodině se účastníci věnují procvičování hned několika sfér jazyka, tedy čtení, psaní, mluvení, poslechu, gramatice, strategiím zvládnutí daných úkolů. Celková hodinová dotace jednotlivých jazykových sfér a jiných oblastí probíraných v hodinách je následující:
- Obecný formát zkoušky CPE (5 hod)
- Reading and Use of English (30 hod)
- Writing(20 hod)
- Listening (20 hod)
- Speaking(20 hod)
- Strategie úspěšného zvládnutí zkoušky (15 hod)
- Doplňkový seminář ve formě zkoušky nanečisto (2x5 hod)
Kurz probíhá na základě vybrané učebnice pro aktulizovaný formát zkoušky Cambridge English: Proficiency. Řada materiálů a cvičení je použito i z jiných zdrojů, z nichž určitá část není přímo určena pro vzdělávání. Kurz je do velké míry založen i na systému domácí práce.
Přípravný kurz je veden kombinací komunikativní výukové metody s důrazem na aktivní použití jazyka a drilové metody zaměřené na automatizaci ustálených jazykových spojení a vazeb. Zároveň je věnováno 15 – 30 minut v každém výukovém (tříhodinovém) bloku nacvičování strategií úspěšného zvládnutí zkouškových postupů.

Cena
16.000Kč

Číslo jednací
MSMT: 1225/2017-1-142

Odpovídá šabloně
II/2.6 c) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin (minimálně)
III/2.5 c) Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin (minimálně)
IV/2.5 c) Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin (minimálně)

Přípravný kurz ke zkoušce CPE a zkouška CPE

celý článek

Hodinová dotace
126 hodin - Dvousemestrální prezenční kurz s frekvencí 1x týdně 3 hod + doplňkový seminář.

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou učitelé AJ ZŠ, SŠ, JŠ s právem státních jazykových zkoušek a odborných škol s minimální znalostí anglického jazyka na úrovni C1, která je ověřena vstupním písemným a ústním testem.
Do tohoto programu nelze přijímat pedagogické pracovníky, kteří hradí absolvování těchto programů z prostředků ESF (např. „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování“, tzv. „šablony“). 

Cíl kurzu
Zvýšení jazykové kompetence učitelů AJ a dosažení jazykové úrovně C2 dle SERR. Všechny informace nabyté v kurzu přispějí učitelům anglického jazyka jednak k jejich osobnímu profesnímu rozvoji v oblasti teoretických i praktických znalostí a schopností učení se i používání anglického jazyka. Řadu informací ovšem účastníci kurzu mohou využít i při vzdělávání svých žáků a přispět tím k dalšímu šíření vzdělání a informovanosti.

Obsah kurzu
Kurz „Přípravný kurz ke zkoušce CPE a zkouška CPE“ je zaměřen na rozvoj jazykových a strategických schopností účastníka a jeho schopnosti pracovat s jazykem i různými typy jazykových úkolů.
V každé hodině se účastníci věnují procvičování hned několika sfér jazyka, tedy čtení, psaní, mluvení, poslechu, gramatice, strategiím zvládnutí daných úkolů. Celková hodinová dotace jednotlivých jazykových sfér a jiných oblastí probíraných v hodinách je následující:
- Obecný formát zkoušky CPE (5 hod)
- Reading and Use of English (30 hod)
- Writing(20 hod)
- Listening (20 hod)
- Speaking(20 hod)
- Strategie úspěšného zvládnutí zkoušky (15 hod)
- Zkouška nanečisto (10 hod)
- Zkouška CPE (6 hod)
Kurz probíhá na základě vybrané učebnice pro aktulizovaný formát zkoušky Cambridge English: Proficiency. Řada materiálů a cvičení je použito i z jiných zdrojů, z nichž určitá část není přímo určena pro vzdělávání. Kurz je do velké míry založen i na systému domácí práce.
Přípravný kurz je veden kombinací komunikativní výukové metody s důrazem na aktivní použití jazyka a drilové metody zaměřené na automatizaci ustálených jazykových spojení a vazeb. Zároveň je věnováno 15 – 30 minut v každém výukovém (tříhodinovém) bloku nacvičování strategií úspěšného zvládnutí zkouškových postupů.
Vzhledem k tomu, že součástí programu je uvedená komerční zkouška, obdrží osvědčení pouze účastník, který úspěšně absolvuje celý vzdělávací program a úspěšně vykoná v rámci programu i danou komerční zkoušku CPE.

Cena
17.700Kč

Číslo jednací
MSMT: 1225/2017-1-142

Odpovídá šabloně
Do tohoto programu nelze přijímat pedagogické pracovníky, kteří hradí absolvování těchto programů z prostředků ESF (např. „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování“, tzv. „šablony“). V případě, že by z těchto prostředků byl tento program hrazen, jednalo by se o neoprávněné čerpání finančních prostředků ESF.  

Vzdělávací semináře pro učitele ZŠ: „Jak připravit žáky ZŠ na zkoušky Cambridge YLE“

celý článek

Hodinová dotace
Šestitýdenní kurz s frekvencí 4hodinový seminář vždy jedenkrát za 2 týdny.Tedy 3 semináře po 4 hodinách v celkovém rozsahu 12 vyučovacích hodin.

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou učitelé AJ učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ.

Cíl kurzu
Zvýšení kompetence učitelů připravovat žáky na mezinárodní zkoušky Cambridge English: Young Learners, včetně jejich schopností motivovat žáky ve výuce.

Obsah kurzu
Vzdělávací semináře pro učitele ZŠ: „Jak připravit žáky ZŠ na zkoušky Cambridge YLE“ seznámí účastníky s významem a možnostmi využití zkoušek Cambridge pro žáky i učitele, a dále s obsahem jednotlivých částí všech zkoušek YLE (Starters, Movers, Flyers). Zároveň objasní metodický přístup ke konkrétním dovednostem, potřebným k úspěšnému zvládnutí zkoušky.
Během tohoto semináře budou prezentovány a procvičeny praktické aktivity využitelné i v rámci klasické výuky žáků na základních školách. Důraz bude kladen na zvýšení motivace žáků při výuce anglického jazyka.
Díky těmto seminářům budou schopni učitelé připravovat žáky základních škol na zvládnutí zkoušek Cambridge YLE na úrovni pre-A1 - A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Cena
5.000Kč

Číslo jednací
MSMT - 1225/2017-1-142

Vzdělávací semináře pro učitele SŠ, JŠ s právem státní jazykové zkoušky a odborných škol: „Jak připravit žáky a studenty na zkoušky Cambridge“

celý článek

Hodinová dotace
Série 5 seminářů. Dva s délkou 4 vyučovacích hodiny v jednom dni (zkoušky KET a PET) a  3 semináře po 12 vyučovacích hodinách rozdělených do šesti dnů (zkoušky FCE, CAE a CPE). Celkem tedy 44 vyučovacích hodin.
- Příprava na KET (1x4 hod)
- Příprava na PET (1x4 hod)
- Příprava na FCE (6x2 hod)
- Příprava na CAE (6x2 hod)
- Příprava na CPE (6x2 hod)

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou učitelé středních škol, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a učitelé odborných škol.

Cíl kurzu
Zvýšení kompetence učitelů připravovat žáky na mezinárodní zkoušky Cambridge English: KET, KET for Schools, PET, PET for Schools, FCE, FCE for Schools, CAE a CPE, včetně jejich schopností motivovat žáky ve výuce.

Obsah kurzu
Semináře Vzdělávací semináře pro učitele SŠ, JŠ s právem státní jazykové zkoušky a odborných škol:„Jak připravit žáky a studenty na zkoušky Cambridge“ seznámí účastníky s významem a možnostmi využití zkoušek Cambridge pro žáky i učitele, a dále se souhrnem jednotlivých částí všech zkoušek Cambridge „main suite“ (KET, PET, FCE, CAE, CPE). Seznámí učitele také s variantami zkoušek „for schools“, tedy zkouškami tematicky zaměřenými na mládež.
Zároveň objasní metodologický přístup ke konkrétním dovednostem, potřebným k úspěšnému zvládnutí zkoušky.
Během tohoto semináře budou prezentovány a procvičeny praktické aktivity využitelné i v rámci klasické jazykové výuky žáků a studentů na středních školách, jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a na odborných školách. Důraz bude také kladen na zvýšení motivace žáků při výuce anglického jazyka.
U části READING and WRITING jsou prezentovány aktivity vedoucí ke schopnostem učitelů posílit aktivních znalostí žáků a studentů. Pozornost je zaměřena na vzdělání učitelů, jak u žáků a studentů zlepšit orientaci a porozumění čtenému textu a na schopnost vyjádřit se písemně v daných situacích (např. žádost, hodnocení, reklamace, formální a neformální dopis).
V části LISTENING jsou prezentována zejména cvičení, jimiž mohou učitelé připravit žáky a studenty zaměřená na porozumění konkrétním informacím v delším textu a na schopnost audiovizuální orientace.
V části SPEAKING jsou cvičení zaměřena na způsoby, jak docílit zlepšení vyjadřovacích schopností studentů v základních konverzačních okruzích, na pohotovou verbální reakci studentů a na převedení pasivní znalosti jazyka do úrovně aktivní.
Díky těmto seminářům budou učitelé výše uvedených typů škol schopni připravovat žáky a studenty na zvládnutí zkoušek Cambridge na úrovni A2 - C2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Cena
24.100Kč

Číslo jednací
MSMT - 1225/2017-1-142

Příprava učitelů AJ na zkoušku Cambridge TKT a zkouška TKT

celý článek


Hodinová dotace
Série 4 seminářů s délkou 4 vyučovací hodiny v jednom dni pro každý seminář, celkem tedy 16 vyučovacích hodin.

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, učitelé gymnázií, učitelé speciálních škol, učitelé JŠ s právem státních jazykových zkoušek s minimální znalostí anglického jazyka na úrovni B2, která je ověřena vstupním písemným a ústním testem.
Do tohoto programu nelze přijímat pedagogické pracovníky, kteří hradí absolvování těchto programů z prostředků ESF (např. „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování“, tzv. „šablony“). V případě, že by z těchto prostředků byl tento program hrazen, jednalo by se o neoprávněné čerpání finančních prostředků ESF.

Cíl kurzu
Zvýšení metodologické kompetence i jazykové úrovně učitelů AJ základních a středních škol při přípravě na specializovanou zkoušku Cambridge English pro učitele – TKT a její složení.

Obsah kurzu
A/ Jazykové a metodické základy učitele angličtiny (4 hod)
     - Jazyková terminologie, faktory ovlivňující výukový proces, typy studentů a jejich motivace, přehled metod a typů aktivit vhodných ve výuce, formy hodnocení úspěšného výukového procesu.
B/ Učební plány a využití různých zdrojů pro podporu výuky (4 hod)
     - Výukové postupy a cíle, jednotlivé části výukového plánu, výběr vhodných materiálů pro kvalitní přípravu učebního plánu, volba učebních pomůcek a doplňkových materiálů.
C/ Zvládání procesu „učení“ a „učení se“ (4 hod)
     - Správné vedení výukového procesu, zadávání pokynů, vtažení studentů do výuky, způsoby opravování chyb. Role učitele, diferenciace studentů, poskytování zpětné vazby.
D/ Zkouška TKT  (4 hod)
Vzhledem k tomu, že součástí programu jsou uvedené komerční zkoušky, obdrží osvědčení pouze účastník, který úspěšně absolvuje celý vzdělávací program a úspěšně vykoná v rámci programu i všechny tři moduly zkoušky TKT.

Cena
5.900Kč

Číslo jednací
MSMT - 1225/2017-1-142

Odpovídá šabloně
Do tohoto programu nelze přijímat pedagogické pracovníky, kteří hradí absolvování těchto programů z prostředků ESF (např. „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování“, tzv. „šablony“). V případě, že by z těchto prostředků byl tento program hrazen, jednalo by se o neoprávněné čerpání finančních prostředků ESF.


  

TEACHERS KNOW HOW - Zlepšení metodických a jazykových dovedností učitelů AJ a příprava na zkoušku TKT

celý článek

Hodinová dotace
Série 15 seminářů s délkou 4 vyučovací hodiny v jednom dni pro každý seminář. Celkem tedy 60 vyučovacích hodin.

Cílová skupina
Učitelé AJ učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, učitelé gymnázií, učitelé speciálních škol, učitelé JŠ s právem státních jazykových zkoušek s minimální znalostí anglického jazyka na úrovni C1, která je ověřena vstupním písemným a ústním testem.

Cíl kurzu
Zvýšení metodické kompetence i jazykové úrovně učitelů AJ základních a středních škol při přípravě na specializovanou zkoušku Cambridge English pro učitele – TKT a její složení.

Obsah kurzu
Seminář 1/ Jazykové a metodické základy učitele angličtiny (4 hod)
Jazyková terminologie, faktory ovlivňující výukový proces, typy studentů a jejich motivace, přehled metod a typů aktivit vhodných ve výuce, formy hodnocení úspěšného výukového procesu.
Seminář 2/ Učební plány a využití různých zdrojů pro podporu výuky (4 hod)
Výukové postupy a cíle, jednotlivé části výukového plánu, výběr vhodných materiálů pro kvalitní přípravu učebního plánu, volba učebních pomůcek a doplňkových materiálů.
Seminář 3/ Zvládání procesu „učení“ a „učení se“ (4 hod)
Správné vedení výukového procesu, zadávání pokynů, vtažení studentů do výuky, způsoby opravování chyb. Role učitele, diferenciace studentů, poskytování zpětné vazby.
Seminář 4/ Zkouška TKT  (4 hod)
Semináře 5 - 9/ Metodické dovednosti lektora (20 hodin)
Jak pracovat s jednotlivými segmenty jazykové lekce (poslech, čtení, mluvení, psaní), jak prezentovat gramatiku a slovní zásobu, jak správně vysvětlovat, zadávat instrukce a kontrolovat porozumění, jak pracovat s domácími úkoly, jak učit studenty různé pokročilosti v jedné skupině, jak efektivně využívat učebnice a výukové materiály.
Semináře 10 – 14/ Personální dovednosti lektora (20 hodin)
Jak efektivně připravit a využít učební plán a jak jej adaptovat, jak pracovat s výukovými styly a strategiemi, jak naložit s konfliktem a nedorozuměním ve třídě, jak studenty motivovat, jak být empatický a spravedlivý, jak využít potenciálů studentů, jak pracovat s handicapovanými studenty.
Seminář 15/ Praktická výuka a zpětná vazba školitelů lektorům (4 hodiny)
Vzhledem k tomu, že součástí programu jsou uvedené komerční zkoušky, obdrží osvědčení pouze účastník, který úspěšně absolvuje celý vzdělávací program a úspěšně vykoná v rámci programu i všechny tři moduly zkoušky TKT.

Cena
11.800Kč

Číslo jednací
MSMT - 1225/2017-1-142

Odpovídá šabloně
Do tohoto programu nelze přijímat pedagogické pracovníky, kteří hradí absolvování těchto programů z prostředků ESF (např. „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování“, tzv. „šablony“). V případě, že by z těchto prostředků byl tento program hrazen, jednalo by se o neoprávněné čerpání finančních prostředků ESF.

  • Unlocking Creativity
  • Teaching Teenagers
  • Technology and Games
  • Mixed Ability and Bilingual Learners
  • Busi
Facebook Youtube
Kontakt

Rychlý kontakt

+420 602 436 495