Authorised Test Centre

Cambridge English

Authorised Test Centre

Cambridge English

Registration for the exam

Development

TKT

TKT - Zkoušky z oborové didaktiky

Teaching Knowledge Test je jedna ze zkoušek Cambridge English určená pouze pro učitele angličtiny. Jedná se o zkoušku z oborové didaktiky anglického jazyka, která testuje znalosti učení, nikoliv znalost jazyka samotného. Jelikož se ovšem zkouška skládá v anglickém jazyce, musí mít kandidáti angličtinu minimálně na úrovni B1/PET dle Společného evropského referenčního rámce.
Přípravný kurz na zkoušku a zkouška samotná mají za cíl zvýšit sebedůvěru učitelů a zvýšit pracovní možnosti kandidátů tím, že získají základní znalosti v oblasti učitelství. Zkouška všem kandidátům pomůže rozumět, pochopit a naučit se:

 • Různé metodologické strategie v učitelství
 • Jazyk užívaný v učitelství
 • Způsoby využívání zdrojů v učitelství
 • Klíčové aspekty plánování hodin
 • Metody třídního managementu pro různé potřeby

 

 • Why take the TKT exam

   

  Zkouška TKT je určena především pro učitele angličtiny na základních, středních a jazykových školách, pro něž je angličtina jejich druhý nebo mateřský jazyk. Přípravný kurz se zkouškou, který je akreditovaný MŠMT, může shledat užitečným celá škálu učitelů angličtiny, např.:

  • Učitelé s několikaletou praxí, dobrou úrovní angličtiny, kteří se občas účastní vzdělávacích seminářů a konferencí, ale nemají formální pedagogickou kvalifikaci.
  • Učitelé kvalifikovaní k výuce jiných předmětů, kteří např. z důvodu nedostatku angličtinářů na škole vyučují i angličtinu a chtěli by se naučit vhodné postupy pro výuku anglického jazyka.
  • Učitelé, kteří si chtějí poměřit své znalosti v mezinárodním měřítku a případně v budoucnosti vycestovat, např. při výměně učitelů v rámci škol v EU.
  • Kvalifikovaní zkušení učitelé, kteří si chtějí osvěžit své znalosti a naučit se nové a modernější postupy a seznámit se s novými výukovými materiály a metodami.
  • Studenti anglického jazyka, kteří si chtějí rozšířit obzory a naučit se klasické i nové metody v oblasti vzdělávání.
 • Content of the exam

  Zkouška TKT se skládá ze tří základních samostatných modulů, přičemž každý modul se dá absolvovat zvlášť nebo se dají všechny moduly skládat v jeden den. Každý modul trvá 80 minut a kandidáti v něm formou výběru ze tří možností zodpovídají 80 otázek. Zkouška neobsahuje část poslechu, mluvení a kandidáti nemusí u zkoušky psát žádné texty. Kandidáti obdrží certifikát za každý modul zvlášť.

  TKT Modul 1 – Základy jazykového vyučování

  Modul 1 testuje kandidátovu znalost termínů a konceptů běžných ve vyučování angličtiny. Soustředí se také na základní znalosti týkající se učení anglického jazyka a znalosti různých zdrojů a možností jejich využití v hodinách.
  Tento modul trvá 80 minut, obsahuje 80 otázek a skládá se ze tří částí:

  Popis jazyka a jazykových dovedností (40 otázek)
  Základy učení se jazyka (15 otázek)
  Základy vyučování jazyka (25 otázek)


  TKT Modul 2 – Plánování jazykového vyučování

  Modul 2 je zaměřen na znalosti a dovednosti, které učitelé potřebují, aby byli schopni vytvořit plán hodiny či celého kurzu. Pozornost je věnována také zdrojům, které vedou a pomáhají učitelům při tvoření plánu hodin.
  Tento modul trvá 80 minut, obsahuje 80 otázek a skládá se ze dvou částí:

  • Plánování a příprava hodiny nebo po sobě jdoucích hodin (40 minut)
  • Výběr a využití zdrojů materiálů (40 otázek)


  TKT Modul 3 – Management třídy

  Modul 3 testuje kandidátovu znalost toho, co se všechno děje a co se může stát ve třídě během vyučování. Dále se pak testuje povědomí o učitelově roli a o způsobech, jak učitel může zvládat a co nejvíce vytěžit z určitých událostí, situací a interakcí ve třídě.
  Tento modul trvá 80 minut, obsahuje 80 otázek a skládá se ze dvou částí:

  • Jazyk učitele a jazyk žáka ve třídě (40 otázek)
  • Management třídy (40 otázek)
 • Rating

   

  Kandidáti obdrží certifikát za každý modul, kterého se zúčastní. Hodnocení zkoušky není založeno principu „složil" nebo „nesložil", ale každý kandidát je zařazen do jedné ze 4 skupin (band) podle toho, jak moc ovládá testované oblasti v TKT:

   

  Skupina Kandidát na této úrovni poukazuje
  1. slabou znalost obsahové oblasti TKT
  2. základní, ale systematickou znalost obsahové oblasti TKT
  3. širokou a hlubokou znalost obsahové oblasti TKT
  4. extenzivní znalost obsahové oblasti TKT
 • Information materials and sample test

   

  Letáček: zde
  Handbook pro učitele: zde
  Informace pro kandidáty: zde
  Slovníček: zde

  Ukázkový test: Module 1; Module 2; Module 3

Zaregistruj se na zkoušku TKT

0 +

Candidates per year

0 +

Dates per year

0 +

Partner Schools