CPE (Proficiency)

Nejdéle existující a nejnáročnější jazyková zkouška v této řadě. Znamená vysokou úroveň znalostí a uznávají ji instituce vyššího vzdělávání v mnoha zemích, včetně téměř všech univerzit ve Spojeném království. Certifikát Cambridge English Proficiency uznávají také mnozí zaměstnavatelé na celém světě. Ideálnímu kandidátovi umožňuje znalost angličtiny její výborné využití prakticky v každé situaci a zároveň je srovnatelná s úrovní znalosti angličtiny vzdělaného rodilého mluvčího.

Zkouška Cambridge English Proficiency ověřuje znalost angličtiny na úrovni C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR).

Proč zkoušku Proficiency (CPE)

Každý kandidát dostává písemnou zprávu, která ukazuje výsledky dosažené v jednotlivých částech zkoušky. Pokud zkoušku složíte, dostanete certifikát Cambridge English Language Assessment, který platí celý život.

 Řada institucí  v ČR i v zahraničí požaduje či přihlíží k certifikátu  Proficiency (CPE) :
    seznam vzdělávacích institucí v ČR
    seznam firem v ČR

Obsah zkoušky

Čtení a použití angličtiny
Tato část zkoušky je složená ze dvou původně oddělených částí a skládá se celkem z pěti úkolů. První čtyři úkoly jsou zaměřeny na ověření kandidátovy znalosti gramatiky a slovní zásoby (fráze a slovní spojení, významové odstíny, frázová slovesa atd.) prostřednictvím převádění slovních druhů v textu, výběru vhodného slova z daných možností, nebo bez výběru možnosti a dále transformací slov, slovních spojení a vět. Následující tři úkoly jsou tvořeny třemi delšími texty, jež ověřují schopnost číst porozumět textům pojednávajících jednak o zajímavostech v reálném světě a o obecně zajímavých tématek, tak i o lehce akademických či pracovně zaměřených textech.  Kandidáti by měli prokázat plné porozumění textu – jednotlivým slovům, větám, idiomům, názorům, tónu, vývoji, postojům ale i textu jako celku. Úkoly v této části zkoušky mají formu výběru jedné z několika nabídnutých odpovědí, doplňování mezer v textu a sestavování částí textů.
Čtení a použití angličtiny tvoří 40 % z celkového počtu bodů. (90 minut)

Psaní
Kandidáti napíší dva texty. Prvním textem je esej o rozsahu 240 - 280 slov, v níž je třeba shrnout hlavní myšlenky ze dvou krátkých textů. U druhého textu, který má mít délku 280 - 320 slov, si může kandidáti mohou vybrat  téma z následujících možností: článek, dopis, návrh, zprávu, posudek nebo text na základě úkolu vycházejícího z jedné z doporučených knih, popř. filmů, pro daný termín zkoušky Proficiency.
V roce 2015 jsou vypsány tyto doporučené knihy/filmy: Colm Tóibín: Brooklyn (film z roku 2015 od režiséra jménem John Crowley), M.L. Stedman: The Light Between Oceans (film z roku 2016 od režiséra jménem Derek Cianfranc).
Psaní tvoří 20 % z celkového počtu bodů. Na oba texty připadá rovnoměrný podíl. (90 minut)

Poslech
V této části zkoušky se ověřuje schopnost porozumění mluvenému jazyku v různých situacích a pochopení hlavních myšlenek, detailů, pocitů, názorů, konkrétních informací a postojů.
Nahrávky mohou být úryvky z pracovních rozhovorů, diskuzí, přednášek nebo zpráv v různých přízvucích. Otázky mají formu doplňování informací do vět při poslechu dlouhého projevu či přednášky, výběru jedné z daných odpovědí u delší diskuze a dvou propojování odpovědí z možností.
Poslech tvoří 20 % z celkového počtu bodů. (40 minut)

Mluvení 
Kandidát nejdříve hovoří sám, diskutuje se zkoušejícím nebo s druhým kandidátem a poté spolupracují na úkolu zadanému k obrázku. V další části je kandidát vyzván k delšímu samostatnému projevu týkajícímu se informací, které obdrží na kartě. Závěrečnou část tvoří třístranná diskuze na témata z reálného světa, která se vztahují k předchozím úkolům. Ověřuje se kandidátova schopnost vyjádřit a obhájit své názory a myšlenky, samostatně mluvit, účastnit se diskuse, srovnávat, hodnotit a rozvíjet dané téma.
Mluvení tvoří 20 % z celkového počtu bodů.

Hodnocení

Od ledna 2015 se Vám představí nový, přehlednější a přesnější systém prezentování výsledků ze zkoušek: Cambridge English Scale.
Z každé části zkoušky získáte konkrétní bodový výsledek na stupnici 80 - 230, který přesně stanoví, na jaké úrovni Vaše angličtina je. Celkový výsledek zkoušky pak určí Vaši Váš celkový výsledek zkoušky a Vaši známku.

Pro úspěšné složení zkoušky je nutné po zprůměrování skóre ze všech částí zkoušky získat skóre alespoň 200 (asi 60%). Kandidáti, kteří dosáhnou celkového skóre 180 - 199 (asi 45-59%), stále získajé certifikát úrovně C1.

Cambridge English Scale: Proficiency (CPE) Grade CEFR Level
220 - 230 Grade A C2
213 - 219 Grade B C2
200 - 212 Grade C C2
180 - 199 Level C1 C1

Pro více informací se podívejte na odkazy níže: 

Cambridge English Scale - VIDEO
Cambridge English Scale Chart for Proficiency (CPE)
Cambridge English Scale Chart
Cambridge English Scale explained
Přepočet bodů ze zkoušky na Cambridge English Scale!!!

Informační materiály a ukázkový test

Letáček: zde
Handbook pro učitele: zde
Informace pro kandidáty: zde
Informace o způsobu hodnocení Cambridge English Scale: zde

Ukázkový test: R&UoE1W1L1; L1-Pt1; L1-scriptL1-key
Zadání ústní části: zde
Examinátorovy poznámky z ústní části: zde
Video z ústní části: zde 

Termíny zkoušky CPE v roce 2019/2020:

CPE - Cambridge English: Proficiency

celý článek

Verze Místo Písemná část Ústní část Řádná registrace do  Pozdní registrace za příplatek 700 Kč do Cena běžná/*pro partn. školy Registrace
PB Brno so 30.11.2019 pá 29.11.2019 po 21.10.2019 pá 8.11.2019 4790/*4590 termín nenaplněn
PB Brno pá 12.6.2020 pá 12.6.2020 ne 3.5.2020 čt 21.5.2020 4790/*4590 Registrace zde
PB Praha pá 12.6.2020 pá 12.6.2020 ne 3.5.2020 čt 21.5.2020 4790/*4590 Registrace zde

Facebook Youtube
Kontakt

Rychlý kontakt

+420 602 436 495