Autorizované centrum zkoušek

Cambridge English

Autorizované centrum zkoušek

Cambridge English

Registrace na zkoušku

Zkoušky Cambridge English

Jedná se o bezkonkurenčně nejrozšířenější a nejuznávanější kvalifikaci pro studenty angličtiny, která poskytuje zcela objektivní zhodnocení úrovně angličtiny.

Více než 20 000 univerzit, firem a vlád uznává zkoušky Cambridge English. Podívejte se, které školy a instituce uznávají zkoušky Cambridge English Language Assessment v České republice  i ve světě. Mnoho dalších institucí a firem ovšem přihlíží k Vašemu certifikátu Cambridge English ve Vašem životopise či při přijímacích zkouškách.

S certifikátem Cambridge English získáte výhody na mnoha univerzitách v České republice, jako např. extra body v přijímacím řízení nebo Vám bude odpuštěn kurz povinné angličtiny! Podívejte se jak jednotlivé univerzity zkoušky Cambridge English konkrétně uznávají.POPULÁRNÍ

Ročně je skládá více než 7 milionů lidí po celém světě ve více než 130 zemích světa.

 

PRO VŠECHNY

Jsou dostupné pro všechny věkové kategorie, mapují celou škálu úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR) od A1 až po C2, testují obecný jazyk i jazyk světa obchodu a jiných profesí. Pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti - poslech, mluvení, četbu a psaní a posuzují schopnost kandidátů používat různých gramatických vazeb a funkcí v autentických životních situacích. Úspěšným složením zkoušek a získáním mezinárodně uznávaného certifikátu získáte plnohodnotný doklad Vaší jazykové úrovně s časově neomezenou platností, který Vám otevírá budoucnost při vzdělání, práci i běžném životě.

 

MÍSTO MATURITY


POZOR! Od 1. září 2015 platí v České republice možnost nahrazení profilové části maturitní zkoušky z anglického jazyka Cambridge English certifikáty na úrovni B1 nebo vyšší!
Dle § 81, odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. platí následující: „Pokud se v profilové části maturitní zkoušky konají 3 povinné zkoušky, může ředitel školy stanovit, že za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem lze jednu povinnou zkoušku konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. Totéž může ředitel stanovit za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem pro jednu nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky.“
Zkoušky Cambridge English na úrovni B1 nebo vyšší jsou na tomto seznamu samozřejmě uvedeny!

 

Nevíte, jakou zkoušku si vybrat?


Pro správný výběr zkoušky Vám pomůže tabulka úrovní definovaných Společným evropským referenčním rámcem (CEFR). Pokud si nejste jisti, jaká je Vaše úroveň angličtiny, tento krátký ONLINE TEST Vám může pomoci zjistit, která zkouška je pro Vás ta pravá.

 

Kategorie Zkoušky pro děti a mládež Zkoušky z obecné angličtiny Zkoušky z obchodní a odborné angličtiny
C2 CPE TKT
C1 CAE BEC Higher TKT
B2 FCE for Schools FCE BEC Vantage TKT
B1 PET for Schools PET BEC Preliminary TKT
A2 YLE Flyers KET for Schools KET
A1 YLE Movers
pre-A1 YLE Starters

 

0 +

Kandidátů ročně

0 +

Termínů ročně

0 +

Partnerských škol