Autorizované centrum zkoušek

Cambridge English

Autorizované centrum zkoušek

Cambridge English

Registrace na zkoušku

A2 Key

Cambridge English Key (KET) potvrzuje základní znalost angličtiny, je tedy určen pokročilejším začátečníkům. Kandidát na zkoušku Key dokáže anglický jazyk omezeně používat v základních životních situacích. Zkoušku lze skládat po 180 - 200 hodinách výuky.
Její úspěšné složení potvrzuje znalost angličtiny na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR).
Zkouška existuje i ve variantě "FOR SCHOOLS".

Nový formát zkoušek v roce 2020: zde

 • Proč zkoušku KET

   

  - Pomůže Vám ohodnotit Vaše pokroky v angličtině. Složením zkoušky Key (KET) se seznámíte s formátem ostatních zkoušek Cambridge English, což Vám pomůže při skládání zkoušek na vyšších úrovních pokročilosti.

  - Key testuje praktickou znalost angličtiny na základní úrovni a ověřuje všechny čtyři jazykové dovednosti – čtení, poslech, psaný a ústní projev. Hodnotí se také znalost gramatiky a slovní zásoby. Tyto znalosti jsou ověřovány na materiálech, vycházejících z každodenních situací.

  - Každý kandidát dostává písemnou zprávu, která ukazuje výsledky dosažené v jednotlivých částech zkoušky. Pokud zkoušku složíte, dostanete certifikát Cambridge English Language Assessment, který platí celý život.

  - Řada institucí i v ČR požaduje či přihlíží k certifikátu KET v životopise:
  seznam institucí

 • Obsah zkoušky

   

  Čtení a psaní (60 minut)

  Ověřuje se kandidátova schopnost číst a porozumět textům různého typu jako jsou nápisy, brožury, noviny nebo časopisy, ve kterých by měl být schopen porozumět hlavnímu smyslu textu. Dále kandidáti doplňují mezery v jednoduchých větách a píší 2 krátké texty, jeden v rozsahu cca 25 slov (email) a druhý v rozsahu 35 slov (příběh). Čtení a psaní odpovídá 50 % z celkového počtu bodů. 

  Poslech (30 minut)

  V této části zkoušky je hodnoceno porozumění hlavní myšlence nahrávek, jako jsou monology, dialogy nebo inzeráty s tématy z každodenního života, které jsou vždy předneseny v mírném tempu. 

  Mluvení (8-10 minut)

  Ověřuje se kandidátova reakce, vyjádření souhlasu nebo nesouhlasu a schopnost domluvy se zkoušejícím a druhým kandidátem při rozhovoru na jednoduchá témata.

 • Hodnocení

   

  Hranice pro úspěšné složení zkoušky je 100 bodů ze 150 ze všech částí zkoušky. Kandidáti, kteří dosáhnou výsledku 100 - 119 bodů, získají certifikát úrovně A1.

  140 - 150 = Grade A (Odpovídá úrovni B1)
  120 - 139 = Grade B a C
  100 - 119 = CEFR Level A1
  0 - 99 = Fail

  Pro více se podívejte na tento dokument

 • Informační materiály a ukázkový test

   

  Handbook pro učitele: zde
  Co je nového v roce 2020: zde

  Ukázkový test: zde  Answer key: L zde / R+W zde
  Video z ústní části: zde
  Slovníček: zde

  Nový formát zkoušek v roce 2020: zde

Zaregistruj se na zkoušku KET

banner
0 +

Kandidátů ročně

0 +

Termínů ročně

0 +

Partnerských škol