Autorizované centrum zkoušek

Cambridge English

Autorizované centrum zkoušek

Cambridge English

Registrace na zkoušku

B2 First for Schools

Nejrozšířenější ze všech zkoušek Cambridge English, která deklaruje pokročilou znalost jazyka ve všech oblastech jeho využití. Mezinárodně uznávaná zkouška Cambridge English First (FCE) zvyšuje Vaši konkurenceschopnost nejen na trhu práce, ale i v akademickém životě. Je uznávaná v obchodní sféře a průmyslu, obzvláště pak u administrativních pozic, ve službách a jednotlivými univerzitními fakultami. Ideální kandidát by měl být schopen obhájit svůj názor a umět správně přizpůsobit styl své výpovědi v každodenních situacích, jak v mluvené, tak v psané formě.

 

Její úspěšné složení potvrzuje znalost angličtiny na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR).

Co znamená "for Schools"?

First for Schools (FCE for Schools) má naprosto shodnou podobu a shodná je také úroveň obtížnosti částí zkoušky. Jediný rozdíl spočívá v obsahu a formulaci témat, jež se v případě First for Schools orientují specificky na okruh zájmů studentů ve školním věku. Certifikát ze zkoušky First for Schools je zcela totožný s certifikátem ze zkoušky First a není na něm nikde uvedeno, že se jednalo o zkoušku ve verzi "for Schools".

 • Proč zkoušku FCE for Schools

   

  - Každý kandidát dostává písemnou zprávu, která ukazuje výsledky dosažené v jednotlivých částech zkoušky. Pokud zkoušku složíte, dostanete certifikát Cambridge English Language Assessment, který platí celý život.

  - Řada institucí v ČR i v zahraničí požaduje či přihlíží k certifikátu FCE (for Schools) :
  seznam vzdělávacích institucí v ČR
  seznam firem v ČR

 • Obsah zkoušky

   

  Čtení a použití angličtiny (75 minut)

  Tato část zkoušky ověřuje schopnost pracovat s obsahy textů různého typu. Kandidáti by měli být schopni textu porozumět, orientovat se v něm a vyhledávat konkrétní informace. Úkoly v této části zkoušky mají formu výběru jedné z několika nabídnutých odpovědí, doplňování mezer v textu, sestavování částí textů. Zároveň se v této části zkoušky ověřuje kandidátova znalost gramatiky a slovní zásoby prostřednictvím výběru vhodného slova z daných možností, nebo bez výběru možnosti a dále transformací slov, slovních spojení a vět.
  Čtení odpovídá 40 % z celkového počtu bodů. 

  Psaní (80 minut)

  Kandidáti napíší dva texty v rozsahu 140 - 190 slov. Prvním textem je vždy esej ná pevně zadané téma. U druhého textu si může kandidát vybrat téma z několika možností, jimiž jsou například email nebo dopis, článek, příběh, recenze nebo esej. 
  Psaní odpovídá 20 % z celkového počtu bodů. Na oba texty připadá rovnoměrný podíl. 

  Poslech (40 minut)

  V této části zkoušky se ověřuje schopnost porozumění mluvenému jazyku v různých situacích a pochopení hlavních myšlenek. Nahrávky mohou být úryvky z rozhovorů, přednášek nebo zpráv v různých přízvucích. Všechny nahrávky uslyší kandidáti dvakrát. Otázky mají formu výběru jedné z daných odpovědí nebo doplňování vynechaných míst v textu.
  Poslech odpovídá 20 % z celkového počtu bodů. 

  Mluvení (14 minut)

  Ověřuje se kandidátova schopnost domluvit se s partnerem, vyjádřit a obhájit svůj názor či nalézt kompromis. Této části zkoušky se účastní dva zkoušející a dva zkoušení.
  První fáze zkoušky se zaměřuje na všeobecnou konverzaci na témata jako je například rodina nebo volný čas. Ve druhé části dostanou oba kandidáti dva obrázky, které asi 1 minutu popisují a porovnávají. Po popisu každého kandidáta, je druhý zkoušený požádán o krátkou odpověď na otázku spojenou s popisovaným tématem. Třetí fáze je úloha, kterou řeší oba zkoušení spolu na základě drobného textového zadání a instrukcí obdržených od zkoušejícího.
  Mluvení je hodnoceno 20 % z celkového počtu bodů. 

 • Hodnocení

   

  Od ledna 2015 funguje nový, přehlednější a přesnější systém prezentování výsledků ze zkoušek: Cambridge English Scale.

  Pro úspěšné složení zkoušky je nutné po zprůměrování skóre ze všech částí zkoušky získat skóre alespoň 160 (asi 60%). Kandidáti, kteří dosáhnou celkového skóre 140 - 159 (asi 45-59%), stále získají certifikát úrovně B1.

   

  Cambridge English Scale: First (FCE) Grade CEFR Level
  180 - 190 Grade A C1
  173 - 179 Grade B B2
  160 - 172 Grade C B2
  140 - 159 Level B1 B1

   

  Pro více informací se podívejte na odkazy níže:
  Cambridge English Scale - VIDEO
  Cambridge English Scale Chart for First (FCE)
  Cambridge English Scale Chart
  Cambridge English Scale explained

 • Informační materiály a ukázkový test

   

  Letáček: zde
  Handbook pro učitele: zde
  Informace pro kandidáty: zde
  Sample paper: RUoE; W, L; L-Pt1-1; L-Pt1-2; L-Pt1-3; L-Pt1-4; L-Pt1-5; L-Pt1-6; L-Pt1-7; L-Pt1-8; L-Pt2; L-Pt3; L-Pt4
  Speaking zadání: zde
  Video z části Speaking: zde

Zaregistruj se na zkoušku FCE for Schools

banner
0 +

Kandidátů ročně

0 +

Termínů ročně

0 +

Partnerských škol