Autorizované centrum zkoušek

Cambridge English

Autorizované centrum zkoušek

Cambridge English

Registrace na zkoušku

B1 Preliminary

Úspěšné složení této zkoušky deklaruje komunikativní znalost jazyka asi na úrovni dvou třetin znalostí nutných pro složení zkoušky B2 First (FCE). Uchazeč na tomto stupni by měl být schopen používat jazyk v každodenních situacích – porozumět jednoduchým článkům, psát jednoduché dopisy nebo zhotovovat si poznámky během schůzky. Zkoušku lze skládat po 380 hodinách výuky.
Zkouška existuje i ve variantě "FOR SCHOOLS".

Nový formát zkoušek v roce 2020: zde

Její úspěšné složení potvrzuje znalost angličtiny na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR).

 • Proč zkoušku PET

   

  - Zkouška Preliminary (PET) je určena primárně pro žáky středních škol. Jedná se o zkoušku na úrovni státní maturity. Podoba státn maturity byla značně inspirovaná podobou zkoušky Preliminary.

  - Pomůže Vám ohodnotit Vaše pokroky v angličtině.

  - Preliminary testuje praktickou znalost angličtiny na základní úrovni a ověřuje všechny čtyři jazykové dovednosti – čtení, poslech, psaný a ústní projev. Hodnotí se také znalost gramatiky a slovní zásoby. Tyto znalosti jsou ověřovány na materiálech, vycházejících z každodenních situací.

  - Každý kandidát dostává písemnou zprávu, která ukazuje výsledky dosažené v jednotlivých částech zkoušky. Pokud zkoušku složíte, dostanete certifikát Cambridge English Language Assessment, který platí celý život.

  - Řada institucí i v ČR požaduje či přihlíží k certifikátu PET (for Schools) v životopise: seznam institucí

 • Obsah zkoušky

   

  Čtení (45 minut)

  Ověřuje se kandidátova schopnost číst a porozumět textům různého typu jako jsou nápisy, brožury, noviny nebo časopisy, ve kterých by měl být schopen porozumět hlavnímu smyslu, zabarvení a také si poradit s neznámou slovní zásobou a gramatickými strukturami.

  Psaní (45 minut)

  Ověřuje se kandidátova schopnost odpovědět na email a napsat článek nebo příběh. Každý z těchto úkolů musí být v rozsahu 100 slov.

  Poslech (30 minut)

  V této části zkoušky je hodnoceno porozumění hlavní myšlence nahrávek, jako jsou monology, dialogy nebo inzeráty s tématy z každodenního života, které jsou vždy předneseny v mírném tempu. 

  Mluvení (12-16 minut)

  Ověřuje se kandidátovi reakce, vyjádření souhlasu nebo nesouhlasu a schopnost domluvy se zkoušejícím a druhým kandidátem při rozhovoru na jednoduchá témata.

 • Hodnocení

   

  Hranice pro úspšné složení zkoušky je 140 bodů ze 170 ze všech částí zkoušky. Kandidáti, kteří dosáhnou výsledku 120 - 139 bodů, získají certifikát úrovně A2.

  160 -170 = Pass at Grade A (Odpovídá úrovni B2.)
  140 - 159 = Pass at Grade B a C
  120 - 139 = CEFR Level A2
  0 - 119 = Fail

  Pro více se podívejte na tento dokument.

 • Informační materiály a ukázkový test

   

  Handbook pro učitele: zde
  Co je nového v roce 2020: zde
  Informace pro kandidáty: zde
  Informace o systému vyhodnocení: zde

  Ukázkový test : zde , který obsahuje i klíč

  Video z ústní části: zde
  Slovníček: zde

   

   

   

Zaregistruj se na zkoušku PET

banner
0 +

Kandidátů ročně

0 +

Termínů ročně

0 +

Partnerských škol