Autorizované centrum zkoušek

Cambridge English

Autorizované centrum zkoušek

Cambridge English

Registrace na zkoušku

Pre A1 Starters (dříve YLE starters)

Pro koho je zkouška YLE Starters


Základní úroveň zkoušek určených primárně pro děti okolo 10 let, které již absolvovaly přibližně 100 hodin studia angličtiny.
Zkouška je stanovená pro úroveň CEFR pre-A1.

 • Proč zkoušku YLE Starters

   

  - Výzkumy dokazují, že děti si díky zkouškám významným způsobem budují kladný vztah k cizímu jazyku a jeho učení. Děti se rády připravují ke zkouškám YLE a také je rády skládají.

  - Děti při zkoušce mimo jiné omalovávají, kreslí, mluví s examinátorem, a to je baví a motivuje. Zároveň si přípravou na zkoušku vytvářejí základy pro jazykovou výuku, učí se praktickým jazykovým dovednostem.

  - Zkouška tak poskytuje spolehlivé a jednotné měřítko pro hodnocení poslechu, ústního projevu, čtení a psaní.

  - Každé dítě, které absolvuje zkoušku Cambridge English: Young Learners, získá certifikát Cambridge English, který je motivací pro další studium jazyka. Certifikát má podobu vysvědčení, kde je pomocí erbů vyznačen dosažený počet "bodů" v testovaných oblastech: čtení a psaní, poslech a mluvení.

  - Školy po celém světě pomocí těchto zkoušek motivují děti ke studiu angličtiny a ukazují rodičům pokrok, kterého jejich děti dosahují. Zkoušky YLE jsou stále populárnější a ročně je jen v ČR skládá několik tisíc dětí.

 • Obsah zkoušky

   

  Časti testu: čtení a psaní (20 minut), poslech (přibližně 20 minut), mluvení (5 minut).

 • Informační materiály a ukázkový test

Zaregistruj se na zkoušku YLE Starters

banner
0 +

Kandidátů ročně

0 +

Termínů ročně

0 +

Partnerských škol