Autorizované centrum zkoušek

Cambridge English

Autorizované centrum zkoušek

Cambridge English

Registrace na zkoušku

Únorové termíny zkoušek jsou OTEVŘENÉ! Získejte jazykový certifikát potřebný k maturitě do konce března.

CAE

CAE (Advanced)

Úspěšné složení této zkoušky deklaruje velmi dobrou znalost angličtiny. Zkoušku uznává většina britských univerzit jako doložení způsobilosti studovat obory vyučované v angličtině. Kandidáti musí prokázat schopnost výborného využití angličtiny ve většině situací, se kterými se v životě setkávají.
Zkouška Cambridge English Advanced ověřuje znalost angličtiny na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR).

Zkoušky z obecné angličtiny

Obtížnost zkoušky

Tato zkouška je nastavena na úroveň C1 – úroveň pro akademické a profesionální účely. Díky přípravě na zkoušku Advanced získají studenti praktické dovednosti jako:

 • sledovat a chápat akademické kurzy v anglickém jazyce na univerzitní úrovni
 • efektivně komunikovat na manažerské a profesionálníí úrovni
 • aktivně se zapojovat na pracovních setkáních nebo na akademických lekcích a seminářích
 • provádět komplexní a náročný výzkum
 • vyjadřovat se s velkou mírou plynulosti
 • reagovat přiměřeně v různých kulturních a společenských situacích
 • Proč zkoušku CAE


  - Každý kandidát dostává písemnou zprávu, která ukazuje výsledky dosažené v jednotlivých částech zkoušky. Pokud zkoušku složíte, dostanete certifikát Cambridge English Language Assessment, který platí celý život.

  - Řada institucí v ČR i v zahraničí požaduje či přihlíží k certifikátu Advanced (CAE) :
  seznam vzdělávacích institucí v ČR
  seznam firem v ČR

 • Obsah zkoušky

   

  Čtení a použití angličtiny (90 minut)

  Tato část zkoušky ověřuje schopnost porozumět textům různého typu např. z novin, časopisů, letáků a informačních brožur. Kandidáti by měli být schopni s textem pracovat – orientovat se v něm, pochopit hlavní myšlenky i detaily, vyhledávat konkrétní informace, pochopit přístup jednotlivých postav k popisovaným záležitostem a domyslet si bezprostředně nevyjádřené významy. Úkoly v této části zkoušky mají formu výběru jedné z několika nabízených odpovědí, doplňování mezer a sestavování částí textů. V této části zkoušky se také ověřuje kandidátova znalost gramatiky a slovní zásoby (fráze a slovní spojení, významové odstíny, frázová slovesa atd.) prostřednictvím převádění slovních druhů v textu, výběru vhodného slova z daných možností, nebo bez výběru možnosti a dále transformací slov, slovních spojení a vět.
  Čtení a použití angličtiny tvoří 40 % z celkového počtu bodů. 

  Psaní (90 minut)

  Kandidáti napíší dva texty, oba v rozsahu 220 - 260 slov. První text je formou eseje na pevně zadané téma. U druhého textu si kandidáti mohou vybrat téma z několika možností, jimiž jsou např. dopis či email, návrh, zpráva a recenze.
  Psaní tvoří 20 % z celkového počtu bodů. Na oba texty připadá rovnoměrný podíl. 

  Poslech (40 minut)

  V této části zkoušky se ověřuje schopnost porozumění mluvenému jazyku v různých situacích a pochopení nejen hlavních myšlenek ale i podrobných informací. Nahrávkami mohou být úryvky z rozhovorů, přednášek nebo zpráv v různých přízvucích. Otázky mají formu výběru jedné z daných odpovědí nebo doplňování vynechaných míst v textu.
  Poslech tvoří 20 % z celkového počtu bodů. 

  Mluvení (15 minut)

  Ověřuje se kandidátova schopnost domluvit se s partnerem, vyjádřit a obhájit svůj názor či nalézt kompromis. Této části zkoušky se účastní dva zkoušející a dva zkoušení.
  První fáze zkoušky se zaměřuje na všeobecnou konverzaci na témata jako je rodina nebo volný čas. Ve druhé části dostanou oba kandidáti dva obrázky, které asi 1 minutu popisují a porovnávají. Po popisu každého kandidáta, je druhý zkoušený požádán o krátkou odpověď na otázku spojenou s popisovaným tématem. Třetí fáze je úloha, kterou řeší oba zkoušení spolu na základě drobného píseného zadání a instrukcí od zkoušejícího.
  Mluvení tvoří 20 % z celkového počtu bodů. 

 • Hodnocení

   

  Od ledna 2015 funguje nový, přehlednější a přesnější systém prezentování výsledků ze zkoušek: Cambridge English Scale.

  Pro úspěšné složení zkoušky je nutné po zprůměrování skóre ze všech částí zkoušky získat skóre alespoň 180 (asi 60%). Kandidáti, kteří dosáhnou celkového skóre 160 - 179 (asi 45-59%), stále získají certifikát úrovně B2.

   

  Cambridge English Scale: Advanced (CAE) Grade CEFR Level
  200 - 210 Grade A C2
  193 - 199 Grade B C1
  180 - 192 Grade C C1
  160 - 179 Level B2 B2

   

  Pro více informací se podívejte na odkazy níže:
  Cambridge English Scale - VIDEO
  Cambridge English Scale Chart for Advanced (CAE)
  Cambridge English Scale Chart
  Cambridge English Scale explained

 • Informační materiály a ukázkový test

   

  Letáček: zde
  Handbook pro učitele: zde
  Informace o způsobu hodnocení Cambridge English Scale: zde

  Ukázkový test: R&UoE; Writing; Listening; L-Pt1-1; L-Pt1-2; L-Pt1-3; L-Pt2; L-Pt3; L-Pt4
  Zadání ústní části: Speaking
  Video z ústní části: zde
  Klíč: zde

Zaregistruj se na zkoušku CAE

banner
0 +

Kandidátů ročně

0 +

Termínů ročně

0 +

Partnerských škol