FCE (First)

Nejrozšířenější ze všech zkoušek Cambridge English, která deklaruje pokročilou znalost jazyka ve všech oblastech jeho využití. Mezinárodně uznávaná zkouška First zvyšuje Vaši konkurenceschopnost nejen na trhu práce, ale i v akademickém životě. Je uznávaná v obchodní sféře a průmyslu, obzvláště pak u administrativních pozic, ve službách, zásobování a jednotlivými univerzitními fakultami. Ideální kandidát by měl být schopen obhájit svůj názor a umět správně přizpůsobit styl své výpovědi v každodenních situacích, jak v mluvené, tak v psané formě.
Zkouška existuje i ve variantě "FOR SCHOOLS"

Její úspěšné složení potvrzuje znalost angličtiny na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR).

Proč zkoušku First (FCE)

- Každý kandidát dostává písemnou zprávu, která ukazuje výsledky dosažené v jednotlivých částech zkoušky. Pokud zkoušku složíte, dostanete certifikát Cambridge English Language Assessment, který platí celý život.

- Řada institucí i v ČR požaduje či přihlíží k certifikátu FCE (for Schools) v životopise: seznam institucí

Obsah zkoušky

Čtení a použití angličtiny
Tato část zkoušky ověřuje schopnost pracovat s obsahy textů různého typu. Kandidáti by měli být schopni textu porozumět, orientovat se v něm a vyhledávat konkrétní informace. Úkoly v této části zkoušky mají formu výběru jedné z několika nabídnutých odpovědí, doplňování mezer v textu, sestavování částí textů. Zároveň se v této části zkoušky ověřuje kandidátova znalost gramatiky a slovní zásoby prostřednictvím výběru vhodného slova z daných možností, nebo bez výběru možnosti a dále transformací slov, slovních spojení a vět.
Čtení odpovídá 40 % z celkového počtu bodů. (75 minut)

Psaní
Kandidáti napíší dva texty v rozsahu 140 - 190 slov. Prvním textem je vždy esej na pevně zadané téma. U druhého textu, si může kandidát vybrat téma z několika možností, jimiž jsou např.: formální či neformální email nebo dopis, článek, zpráva a recenze.
Psaní odpovídá 20 % z celkového počtu bodů. Na oba texty připadá rovnoměrný podíl. (80 minut)

Poslech
V této části zkoušky se ověřuje schopnost porozumění mluvenému jazyku v různých situacích a pochopení hlavních myšlenek. Nahrávky mohou být úryvky z rozhovorů, přednášek nebo zpráv v různých přízvucích. Všechny nahrávky uslyší kandidáti dvakrát. Otázky mají formu výběru jedné z daných odpovědí nebo doplňování vynechaných míst v textu.
Poslech odpovídá 20 % z celkového počtu bodů. (40 minut)

Mluvení
Ověřuje se kandidátova schopnost domluvit se s partnerem, vyjádřit a obhájit svůj názor či nalézt kompromis. Této části zkoušky se účastní dva zkoušející a dva zkoušení.
První fáze zkoušky se zaměřuje na všeobecnou konverzaci na témata jako je např. rodina nebo volný čas.  Ve druhé části dostanou oba kandidáti dva obrázky, které asi 1 minutu popisují a porovnávají. Po popisu každého kandidáta, je druhý zkoušený požádán o krátkou odpověď na otázku spojenou s popisovaným tématem. Třetí fáze je úloha, kterou řeší oba zkoušení spolu na základě drobného textového zadání a instrukcí obdržených od zkoušejícího.
Mluvení je hodnoceno 20 % z celkového počtu bodů. (14 minut)

Hodnocení

Od ledna 2015 se Vám představí nový, přehlednější a přesnější systém prezentování výsledků ze zkoušek: Cambridge English Scale.
Z každé části zkoušky získáte konkrétní bodový výsledek na stupnici 80 - 230, který přesně stanoví, na jaké úrovni Vaše angličtina je. Celkový výsledek zkoušky pak určí Vaši Váš celkový výsledek zkoušky a Vaši známku.

Pro úspěšné složení zkoušky je nutné po zprůměrování skóre ze všech částí zkoušky získat skóre alespoň 160 (asi 60%). Kandidáti, kteří dosáhnou celkového skóre 140 - 159 (asi 45-59%), stále získají certifikát úrovně B1.


Cambridge English Scale: First (FCE) Grade CEFR Level
180 - 190 Grade A C1
173 - 179 Grade B B2
160 - 172 Grade C B2
140 - 159 Level B2 B1

Pro více se podívejte na odkazy níže:

Cambridge English Scale - VIDEO
Cambridge English Scale Chart for First (FCE)
Cambridge English Scale Chart
Cambridge English Scale explained
P
řepočet bodů ze zkoušky na Cambridge English Scale

Informační materiály a ukázkový test

Letáček: zde
Informace pro kandidáty: zde
Handbook pro učitele: zde
Informace o způsobu hodnocení Cambridge English Scale: zde

Ukázkový test 1: R+UoE; W, L; L-audio
Zadání ústní části: Speaking
Video z ústní části: zde
Klíč: zde

Termíny zkoušky First a First for Schools v roce 2020/2021:

FCE - Cambridge English: First

celý článek

Verze Místo Písemná část Ústní část Řádná registrace do  Pozdní registrace za příplatek 700 Kč do Cena běžná/*pro partn. školy Registrace
PB Brno čt 26.8.2021 pá 27.8.2021 ne 25.7.2021 4550/*4350 naplněno
PB Praha čt 26.8.2021 pá 27.8.2021 ne 25.7.2021 4550/*4350 Registrace zde
CB Brno pá 24.9.2021 pá 24.9.2021 ne 12.9.2021 4550/*4350 Registrace zde
CB Praha pá 24.9.2021 pá 24.9.2021 ne 12.9.2021 4550/*4350 Registrace zde
PB Brno so 9.10.2021 pá 8.10.2021 ne 5.9.2021 4550/*4350 Registrace zde
PB Praha so 9.10.2021 so 9.10.2021 ne 5.9.2021 4550/*4350 Registrace zde
CB Brno so 16.10.2021 pá 15.10.2021 ne 26.9.2021 4550/*4350 Registrace zde
CB Praha so 19.11.2021 so 19.11.2021 ne 31.10.2021 4550/*4350 Registrace zde
CB Brno so 19.11.2021 pá 18.11.2021 ne 31.10.2021 4550/*4350 Registrace zde

FCE for Schools - Cambridge English: First for Schools

celý článek

Verze Místo Písemná část Ústní část Řádná registrace do  Pozdní registrace za příplatek 700 Kč do Cena běžná/*pro partn. školy Registrace
PB Brno so 18.9.2021 pá 17.9.2021 ne 15.8.2021 4550/*4350 Registrace zde

Facebook Youtube
Kontakt

Rychlý kontakt

+420 602 436 495