FCE for Schools (First for Schools)

Nejrozšířenější ze všech zkoušek Cambridge English, která deklaruje pokročilou znalost jazyka ve všech oblastech jeho využití. Mezinárodně uznávaná zkouška Cambridge English First (FCE) zvyšuje Vaši konkurenceschopnost nejen na trhu práce, ale i v akademickém životě. Je uznávaná v obchodní sféře a průmyslu, obzvláště pak u administrativních pozic, ve službách, zásobování a jednotlivými univerzitními fakultami. Ideální kandidát by měl být schopen obhájit svůj názor a umět správně přizpůsobit styl své výpovědi v každodenních situacích, jak v mluvené, tak v psané formě.

Její úspěšné složení potvrzuje znalost angličtiny na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR).

Proč zkoušku First for Schools (FCE for Schools)

Každý kandidát dostává písemnou zprávu, která ukazuje výsledky dosažené v jednotlivých částech zkoušky. Pokud zkoušku složíte, dostanete certifikát Cambridge English Language Assessment, který platí celý život.

 Řada institucí  v ČR i v zahraničí požaduje či přihlíží k certifikátu FCE (for Schools) :
    seznam vzdělávacích institucí v ČR
    seznam firem v ČR

Obsah zkoušky

Čtení a použití angličtiny
Tato část zkoušky ověřuje schopnost pracovat s obsahy textů různého typu. Kandidáti by měli být schopni textu porozumět, orientovat se v něm a vyhledávat konkrétní informace. Úkoly v této části zkoušky mají formu výběru jedné z několika nabídnutých odpovědí, doplňování mezer v textu, sestavování částí textů. Zároveň se v této části zkoušky ověřuje kandidátova znalost gramatiky a slovní zásoby prostřednictvím výběru vhodného slova z daných možností, nebo bez výběru možnosti a dále transformací slov, slovních spojení a vět.
Čtení odpovídá 40 % z celkového počtu bodů. (75 minut)

Psaní
Kandidáti napíší dva textyv rozsahu 140 - 190 slov. Prvním textem je vždy esej ná pevně zadané téma. U druhého textu, si může kandidát vybrat téma z několika možností, jimiž jsou např.: email nebo dopis, článek, příběh, recenze, esej. V druhém úkolu si mohou kandidáti zvolit také napsat text na základě úkolu vycházejícího z doporučené knihy.
Pro roky 2017 a 2018 je doporučená kniha: Treasure Island: Robert Louis-Stevenson (Oxford bookworms graded reader Stage 4 edition nebo libovolná verze filmu).
Psaní odpovídá 20 % z celkového počtu bodů. Na oba texty připadá rovnoměrný podíl. (80 minut)

Poslech
V této části zkoušky se ověřuje schopnost porozumění mluvenému jazyku v různých situacích a pochopení hlavních myšlenek. Nahrávky mohou být úryvky z rozhovorů, přednášek nebo zpráv v různých přízvucích. Všechny nahrávky uslyší kandidáti dvakrát. Otázky mají formu výběru jedné z daných odpovědí nebo doplňování vynechaných míst v textu.
Poslech odpovídá 20 % z celkového počtu bodů. (40 minut)

Mluvení
Ověřuje se kandidátova schopnost domluvit se s partnerem, vyjádřit a obhájit svůj názor či nalézt kompromis. Této části zkoušky se účastní dva zkoušející a dva zkoušení.
První fáze zkoušky se zaměřuje na všeobecnou konverzaci na témata jako je např. rodina nebo volný čas.  Ve druhé části dostanou oba kandidáti dva obrázky, které asi 1 minutu popisují a porovnávají. Po popisu každého kandidáta, je druhý zkoušený požádán o krátkou odpověď na otázku spojenou s popisovaným tématem. Třetí fáze je úloha, kterou řeší oba zkoušení spolu na základě drobného textového zadání a instrukcí obdržených od zkoušejícího.
Mluvení je hodnoceno 20 % z celkového počtu bodů. (14 minut) 

Hodnocení

Od ledna 2015 se Vám představí nový, přehlednější a přesnější systém prezentování výsledků ze zkoušek: Cambridge English Scale.
Z každé části zkoušky získáte konkrétní bodový výsledek na stupnici 80 - 230, který přesně stanoví, na jaké úrovni Vaše angličtina je. Celkový výsledek zkoušky pak určí Vaši Váš celkový výsledek zkoušky a Vaši známku.

Pro úspěšné složení zkoušky je nutné po zprůměrování skóre ze všech částí zkoušky získat skóre alespoň 160 (asi 60%). Kandidáti, kteří dosáhnou celkového skóre 140 - 159 (asi 45-59%), stále získajé certifikát úrovně B1.

Cambridge English Scale: First (FCE) Grade CEFR Level
180 - 190 Grade A C1
173 - 179 Grade B B2
160 - 172 Grade C B2
140 - 159 Level B1 B1

Pro více informací se podívejte na odkazy níže:  
Cambridge English Scale - VIDEO
Cambridge English Scale Chart for First (FCE)
Cambridge English Scale Chart
Cambridge English Scale explained
Přepočet bodů ze zkoušky na Cambridge English Scale!!!

Informační materiály a ukázkový test

Letáček: zde
Handbook pro učitele: zde
Informace pro kandidáty:  zde
Sample paper: RaUoE; W, LL-Pt1-1L-Pt1-2L-Pt1-3; L-Pt1-4L-Pt1-5L-Pt1-6L-Pt1-7L-Pt1-8; L-Pt2; L-Pt3; L-Pt4 
Speaking zadání: zde
Video z části Speaking: zde

Co znamená "for Schools"?

First for Schools (FCE for Schools) má naprosto shodnou podobu a shodná je také úroveň obtížnosti částí zkoušky. Jediný rozdíl spočívá v obsahu a formulaci témat, jež se v případě First for Schools orientují specificky na okruh zájmů a studentů ve školním věku. Certifikát ze zkoušky First for Schools je zcela totožný s certifikátem ze zkoušky First a není na něm nikde uvedeno, že se jednalo o zkoušku ve verzi "for Schools".

Termíny zkoušky First a First for Schools v roce 2017/2018:

First (FCE)

Verze Místo Písemná část Ústní část Řádná registrace do  Pozdní registrace do Cena běžná/*pro partn. školy
PB Brno so 9.12.2017 pá 8.12.2017 po 13.11.2017 po 4.12.2017 4350/*4150
PB Praha so 9.12.2017 so 9.12.2017 po 13.11.2017 po 4.12.2017 4350/*4150
PB Zlín - UTB so 9.12.2017 so 9.12.2017 po 13.11.2017 po 4.12.2017 4350/*4150
CB Brno so 20.1.2018 pá 19.1.2018 pá 5.1.2018 po 8.1.2018 4350/*4150
CB Praha so 20.1.2018 so 20.1.2018 pá 5.1.2018 po 8.1.2018 4350/*4150
PB  Brno so 10.3.2018 pá 9.3.2018 po 29.1.2018 po 5.3.2018 4350/*4150
PB Praha so 10.3.2018 so 10.3.2018 po 29.1.2018 po 5.3.2018 4350/*4150
CB Brno út 10.4.2018 pá 6.4.2018 po 19.3.2018 pá 23.3.2018 4350/*4150
CB Praha út 10.4.2018 út 10.4.2018 po 19.3.2018 pá 23.3.2018 4350/*4150
PB Brno so 14.4.2018 pá 13.4.2018 po 5.3.2018 po 9.4.2018 4350/*4150
PB Břeclav so 19.5.2018 so 19.5.2018 po 2.4.2018 po 14.5.2018 4350/*4150
PB Brno so 19.5.2018 pá 18.5.2018 po 2.4.2018 po 14.5.2018 4350/*4150
PB Zlín - UTB so 19.5.2018 so 19.5.2018 po 16.4.2018 po 14.5.2018 4350/*4150

First for Schools (FCE for Schools)

Verze Místo Písemná část Ústní část Řádná registrace do  Pozdní registrace do Cena běžná/*pro partn. školy
PB Brno so 2.12.2017 so 2.12.2017 po 30.10.2017 po 27.11.2017 4350/*4150
PB Brno so 17.3.2018 so 17.3.2018 po 5.2.2018 po 12.3.2018 4350/*4150
PB Praha so 17.3.2018 so 17.3.2018 po 5.2.2018 po 12.3.2018 4350/*4150
PB Praha so 12.5.2018 so 12.5.2018 po 26.3.2018 po 7.5.2018 4350/*4150

Facebook Youtube
Kontakt

Rychlý kontakt

+420 602 436 495