KET (Key)

Cambridge English Key (KET) potvrzuje základní znalost angličtiny, je tedy určen pokročilejším začátečníkům. Kandidát na zkoušku Key dokáže anglický jazyk omezeně používat v základních životních situacích. Zkoušku lze skládat po 180 - 200 hodinách výuky.
Její úspěšné složení potvrzuje znalost angličtiny na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR).
Zkouška existuje i ve variantě "FOR SCHOOLS".

Proč zkoušku Key (KET)

- Pomůže Vám ohodnotit Vaše pokroky v angličtině. Složením zkoušky Key (KET) se seznámíte s formátem ostatních zkoušek Cambridge English, což Vám pomůže při skládání zkoušek na vyšších úrovních pokročilosti.

- Key testuje praktickou znalost angličtiny na základní úrovni a ověřuje všechny čtyři jazykové dovednosti – čtení, poslech, psaný a ústní projev. Hodnotí se také znalost gramatiky a slovní zásoby. Tyto znalosti jsou ověřovány na materiálech, vycházejících z každodenních situací.

Každý kandidát dostává písemnou zprávu, která ukazuje výsledky dosažené v jednotlivých částech zkoušky. Pokud zkoušku složíte, dostanete certifikát Cambridge English Language Assessment, který platí celý život.

- Řada institucí i v ČR požaduje či přihlíží k certifikátu KET v životopise:
  seznam institucí

Obsah zkoušky

Čtení a psaní 
Ověřuje se kandidátova schopnost číst a porozumět textům různého typu jako jsou nápisy, brožury, noviny nebo časopisy, ve kterých by měl být schopen porozumět hlavnímu smyslu textu. Dále kandidáti doplňují mezery v jednoduchých větách a píší krátký text v rozsahu cca 25 slov. Čtení a psaní odpovídá 50 % z celkového počtu bodů. (70 minut)

Poslech
V této části zkoušky je hodnoceno porozumění hlavní myšlence nahrávek, jako jsou monology, dialogy nebo inzeráty s tématy z každodenního života, které jsou vždy předneseny v mírném tempu. (30 minut)

Mluvení
Ověřuje se kandidátovi reakce, vyjádření souhlasu nebo nesouhlasu a schopnost domluvy se zkoušejícím a druhým kandidátem při rozhovoru na jednoduchá témata. (8-10 minut)

Hodnocení

Hranice pro úspšné složení zkoušky je 70 bodů ze 100 dohromady ze všech částí zkoušky. Kandidáti, kteří dosáhnou výsledku 45 - 69 bodů, získají certifikát úrovně A1.

90 -100 = Pass with Distinction (Odpovídá úrovni B1.)
85 - 89  = Pass with Merit 
70 - 84  = Pass
45 - 69  = Level A1 (Kandidát získá certifikát úrovně A1.)
  0 - 44  = Fail

Pro více se podívejte na tento dokument

Informační materiály a ukázkový test

Letáček: zde 
Handbook pro učitele: zde
Informace pro kandidáty:  zde

Ukázkový test 1: R&W 1L1L1-Pt1; L1-Pt2L1-Pt3; L1-Pt4L1-Pt5
Ukázkový test 2: R&W 2L2L2-Pt1; L2-Pt2L2-Pt3; L2-Pt4L2-Pt5
Zadání ústní části: zde 
Video z ústní části: zde
Slovníček: zde

Termíny zkoušky Key a Key for Schools v roce 2017/2018:

Key (KET)

Verze Místo Písemná část Ústní část Řádná registrace do  Pozdní registrace do Cena běžná/*pro partn. školy
PB Praha so 12.5.2018 so 12.5.2018 po 2.4.2018 po 9.4.2018 2590/*2450
PB Brno so 16.6.2018 pá 15.6.2018 po 7.5.2018 pá 11.5.2018 2590/*2450

Key for School (KET for Schools)

Verze Místo Písemná část Ústní část Řádná registrace do  Pozdní registrace do Cena běžná/*pro partn. školy
PB Brno so 10.3.2018 so 10.3.2018 po 5.2.2018 po 5.3.2018 2590/*2450
PB Brno so 9.6.2018 so 9.6.2018 pá 27.4.2018 st 2.5.2018 2590/*2450
PB Praha so 9.6.2018 so 9.6.2018 pá 27.4.2018 st 2.5.2018 2590/*2450
PB Svitavy so 23.6.2018 so 23.6.2018 út 8.5.2018 pá 18.5.2018 2590/*2450

Facebook Youtube
Kontakt

Rychlý kontakt

+420 602 436 495