KET (Key)

Cambridge English Key (KET) potvrzuje základní znalost angličtiny, je tedy určen pokročilejším začátečníkům. Kandidát na zkoušku Key dokáže anglický jazyk omezeně používat v základních životních situacích. Zkoušku lze skládat po 180 - 200 hodinách výuky.
Její úspěšné složení potvrzuje znalost angličtiny na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR).
Zkouška existuje i ve variantě "FOR SCHOOLS".

Nový formát zkoušek v roce 2020: zde

Proč zkoušku Key (KET)

- Pomůže Vám ohodnotit Vaše pokroky v angličtině. Složením zkoušky Key (KET) se seznámíte s formátem ostatních zkoušek Cambridge English, což Vám pomůže při skládání zkoušek na vyšších úrovních pokročilosti.

- Key testuje praktickou znalost angličtiny na základní úrovni a ověřuje všechny čtyři jazykové dovednosti – čtení, poslech, psaný a ústní projev. Hodnotí se také znalost gramatiky a slovní zásoby. Tyto znalosti jsou ověřovány na materiálech, vycházejících z každodenních situací.

Každý kandidát dostává písemnou zprávu, která ukazuje výsledky dosažené v jednotlivých částech zkoušky. Pokud zkoušku složíte, dostanete certifikát Cambridge English Language Assessment, který platí celý život.

- Řada institucí i v ČR požaduje či přihlíží k certifikátu KET v životopise:
  seznam institucí

Obsah zkoušky

Čtení a psaní 
Ověřuje se kandidátova schopnost číst a porozumět textům různého typu jako jsou nápisy, brožury, noviny nebo časopisy, ve kterých by měl být schopen porozumět hlavnímu smyslu textu. Dále kandidáti doplňují mezery v jednoduchých větách a píší krátký text v rozsahu cca 25 slov. Čtení a psaní odpovídá 50 % z celkového počtu bodů. (70 minut)

Poslech
V této části zkoušky je hodnoceno porozumění hlavní myšlence nahrávek, jako jsou monology, dialogy nebo inzeráty s tématy z každodenního života, které jsou vždy předneseny v mírném tempu. (30 minut)

Mluvení
Ověřuje se kandidátovi reakce, vyjádření souhlasu nebo nesouhlasu a schopnost domluvy se zkoušejícím a druhým kandidátem při rozhovoru na jednoduchá témata. (8-10 minut)

Hodnocení

Hranice pro úspšné složení zkoušky je 70 bodů ze 100 dohromady ze všech částí zkoušky. Kandidáti, kteří dosáhnou výsledku 45 - 69 bodů, získají certifikát úrovně A1.

90 -100 = Pass with Distinction (Odpovídá úrovni B1.)
85 - 89  = Pass with Merit 
70 - 84  = Pass
45 - 69  = Level A1 (Kandidát získá certifikát úrovně A1.)
  0 - 44  = Fail

Pro více se podívejte na tento dokument

Informační materiály a ukázkový test


Handbook pro učitele: zde
Co je nového v roce 2020: zde

Ukázkový test: Zde
Video z ústní části: zde
Slovníček: zde

Nový formát zkoušek v roce 2020: zde

Termíny zkoušky Key a Key for Schools v roce 2020/2021:

Key (KET)

Verze Místo Písemná část Ústní část Řádná registrace do  Pozdní registrace za příplatek 700 Kč do Cena běžná/*pro partn. školy Registrace
PB Brno so 9.10.2021 pá 8.10.2021 ne 5.9.2021 2750/*2610 Registrace zde
PB Praha so 9.10.2021 so 9.10.2021 ne 5.9.2021 2750/*2610 Registrace zde
PB Brno pá 3.12.2021 pá 3.12.2021 ne 31.10.2021 2750/*2610 Registrace zde

Key for School (KET for Schools)

Verze Místo Písemná část Ústní část Řádná registrace do  Pozdní registrace za příplatek 700 Kč do Cena běžná/*pro partn. školy Registrace
PB Brno so 18.9.2021 pá 17.9.2021 ne 15.8.2021 2750/*2610 Registrace zde
PB Brno so 20.11.2021 pá 19.11.2021 ne 17.10.2021 2750/*2610 Registrace zde

Facebook Youtube
Kontakt

Rychlý kontakt

+420 602 436 495