KET for Schools (Key for Schools)

Cambridge English Key for Schools (KET for Schools) potvrzuje základní znalost angličtiny, je tedy určen pokročilejším začátečníkům. Kandidát na zkoušku Cambridge English Key for Schools dokáže anglický jazyk omezeně používat v základních životních situacích. Zkoušku lze skládat po 180 - 200 hodinách výuky.
Její úspěšné složení potvrzuje znalost angličtiny na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR).

Proč zkoušku Key for Schools (KET for Schools)

- Zkouška Key for Schools je určena primárně pro žáky základních škol, které angličtina baví a chtějí se jí věnovat i v budoucnu.

- Pomůže Vám ohodnotit Vaše pokroky v angličtině. Složením zkoušky Key for Schools se seznámíte s formátem ostatních zkoušek Cambridge English, což Vám pomůže při skládání zkoušek na vyšších úrovních pokročilosti.

- Key for Schools  testuje praktickou znalost angličtiny na základní úrovni a ověřuje všechny čtyři jazykové dovednosti – čtení, poslech, psaný a ústní projev. Hodnotí se také znalost gramatiky a slovní zásoby. Tyto znalosti jsou ověřovány na materiálech, vycházejících z každodenních situací.

Každý kandidát dostává písemnou zprávu, která ukazuje výsledky dosažené v jednotlivých částech zkoušky. Pokud zkoušku složíte, dostanete certifikát Cambridge English Language Assessment, který platí celý život.

 Řada institucí i v ČR požaduje či přihlíží k certifikátu KET (for Schools) v životopise: seznam institucí

Obsah zkoušky 

Čtení a psaní 
Ověřuje se kandidátova schopnost číst a porozumět textům různého typu jako jsou nápisy, brožury, noviny nebo časopisy, ve kterých by měl být schopen porozumět hlavnímu smyslu textu. Dále kandidáti doplňují mezery v jednoduchých větách a píší krátký text v rozsahu cca 25 slov. Čtení a psaní odpovídá 50 % z celkového počtu bodů. (70 minut)

Poslech
V této části zkoušky je hodnoceno porozumění hlavní myšlence nahrávek, jako jsou monology, dialogy nebo inzeráty s tématy z každodenního života, které jsou vždy předneseny v mírném tempu. (30 minut)

Mluvení
Ověřuje se kandidátovi reakce, vyjádření souhlasu nebo nesouhlasu a schopnost domluvy se zkoušejícím a druhým kandidátem při rozhovoru na jednoduchá témata. (8-10 minut)

Hodnocení

Hranice pro úspšné složení zkoušky je 70 bodů ze 100 dohromady ze všech částí zkoušky. Kandidáti, kteří dosáhnou výsledku 45 - 69 bodů, získají certifikát úrovně A1.

90 -100 = Pass with Distinction (Odpovídá úrovni B1.)
85 - 89  = Pass with Merit 
70 - 84  = Pass
45 - 69  = Level A1 (Kandidát získá certifikát úrovně A1.)
  0 - 44  = Fail

Pro více se podívejte na tento dokument

Informační materiály a ukázkový test

Letáček: zde 
Handbook pro učitele: zde
Co je nového v roce 2020: zde
Sample paper: zde
Speaking komentáře zkoušejících: zde
Video z části Speaking: zde

Co znamená "for Schools"?

Tato varianta zkoušky je speciálně přizpůsobena žákům základních škol ve věku 11-14 let, aby zvyšovala jejich motivaci učit se angličtině. Key for Schools má naprosto shodnou podobu jako zkouška Key a shodná je také úroveň obtížnosti částí zkoušky. Jediný rozdíl spočívá v obsahu a formulaci témat, jež se v případě Key for Schools orientují specificky na okruh zájmů a zkušeností školního žactva. Certifikát ze zkoušky Key for Schools (KET for Schools) je zcela totožný s certifikátem ze zkoušky Key (KET) a není na něm nikde uvedeno, že se jednalo o zkoušku ve verzi "for Schools".

Termíny zkoušky Key a Key for Schools v roce 2020/2021:

Key (KET)

Verze Místo Písemná část Ústní část Řádná registrace do  Pozdní registrace za příplatek 700 Kč do Cena běžná/*pro partn. školy Registrace
PB Brno so 9.10.2021 pá 8.10.2021 ne 5.9.2021 2750/*2610 Registrace zde
PB Praha so 9.10.2021 so 9.10.2021 ne 5.9.2021 2750/*2610 Registrace zde
PB Brno pá 3.12.2021 pá 3.12.2021 ne 31.10.2021 2750/*2610 Registrace zde

Key for School (KET for Schools)

Verze Místo Písemná část Ústní část Řádná registrace do  Pozdní registrace za příplatek 700 Kč do Cena běžná/*pro partn. školy Registrace
PB Brno so 18.9.2021 pá 17.9.2021 ne 15.8.2021 2750/*2610 Registrace zde
PB Brno so 20.11.2021 pá 19.11.2021 ne 17.10.2021 2750/*2610 Registrace zde

Facebook Youtube
Kontakt

Rychlý kontakt

+420 602 436 495