PET (Preliminary)

Úspěšné složení této zkoušky deklaruje komunikativní znalost jazyka asi na úrovni dvou třetin znalostí nutných pro složení zkoušky FCE (First). Uchazeč na tomto stupni by měl být schopen používat jazyk v každodenních situacích – porozumět jednoduchým článkům, psát jednoduché dopisy nebo zhotovovat si poznámky během schůzky. Zkoušku lze skládat po 380 hodinách výuky. 
Zkouška existuje i ve variantě "FOR SCHOOLS".

Její úspěšné složení potvrzuje znalost angličtiny na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR).

Proč zkoušku Preliminary (PET)

- Zkouška Preliminary (PET) je určena primárně pro žáky středních škol. Jedná se o zkoušku na úrovni státní maturity. Podoba státn maturity byla značně inspirovaná podobou zkoušky Preliminary.

- Pomůže Vám ohodnotit Vaše pokroky v angličtině. 

- Preliminary testuje praktickou znalost angličtiny na základní úrovni a ověřuje všechny čtyři jazykové dovednosti – čtení, poslech, psaný a ústní projev. Hodnotí se také znalost gramatiky a slovní zásoby. Tyto znalosti jsou ověřovány na materiálech, vycházejících z každodenních situací.

Každý kandidát dostává písemnou zprávu, která ukazuje výsledky dosažené v jednotlivých částech zkoušky. Pokud zkoušku složíte, dostanete certifikát Cambridge English Language Assessment, který platí celý život.

 Řada institucí i v ČR požaduje či přihlíží k certifikátu PET (for Schools) v životopise: seznam institucí

Obsah zkoušky

Čtení a psaní 
Ověřuje se kandidátova schopnost číst a porozumět textům různého typu jako jsou nápisy, brožury, noviny nebo časopisy, ve kterých by měl být schopen porozumět hlavnímu smyslu, zabarvení a také si poradit s neznámou slovní zásobou a gramatickými strukturami.  Dále kandidáti transformují věty, reagují na zprávy a píší neformální dopis nebo vyprávění o rozsahu 100 slov.
Čtení a psaní odpovídá 50 % z celkového počtu bodů. (90 minut)

Poslech
V této části zkoušky je hodnoceno porozumění hlavní myšlence nahrávek, jako jsou monology, dialogy nebo inzeráty s tématy z každodenního života, které jsou vždy předneseny v mírném tempu. (30 minut)

Mluvení
Ověřuje se kandidátovi reakce, vyjádření souhlasu nebo nesouhlasu a schopnost domluvy se zkoušejícím a druhým kandidátem při rozhovoru na jednoduchá témata. (10-12 minut)

Hodnocení

Hranice pro úspšné složení zkoušky je 70 bodů ze 100 dohromady ze všech částí zkoušky. Kandidáti, kteří dosáhnou výsledku 45 - 69 bodů, získají certifikát úrovně A2.

90 -100 = Pass with Distinction (Odpovídá úrovni B2.)
85 - 89  = Pass with Merit 
70 - 84  = Pass
45 - 69  = Level A2 (Kandidát získá certifikát úrovně A2.)
  0 - 44  = Fail
Pro více se pod
ívejte na tento dokument.

Informační materiály a ukázkový test

Letáček: zde
Handbook pro učitele: zde
Informace pro kandidáty: zde
Informace o systému vyhodnocení: zde

Ukázkový test 1: R&W 1L1L1-Pt1; L1-Pt2L1-Pt3; L1-Pt4
Ukázkový test 2: R&W 2L2L2-Pt1; L2-Pt2L2-Pt3; L2-Pt4 
Zadání ústní části: zde 
Video z ústní části: zde
Slovníček: zde

Termíny zkoušky PET a PET for Schools v roce 2016/2017

Preliminary (PET)

Verze Místo Písemná část Ústní část Řádná registrace do  Pozdní registrace do Cena běžná/*pro partn. školy
PB Praha so 13.5.2017 so 13.5.2017 po 10.4.2017 - 2790/*2650
PB Brno - MKM Jazyková škola pá 26.5.2017 pá 26.5.2017 po 10.4.2017 2790/*2650
PB Třebíč pá 26.5.2017 pá 26.5.2017 po 10.4.2017 - 2790/*2650
PB Brno so 17.6.2017 pá 16.6.2017 po 15.5.2017 - 2790/*2650

Preliminary for Schools (PET for Schools)

Verze Místo Písemná část Ústní část Řádná registrace do  Pozdní registrace do Cena běžná/*pro partn. školy
PB Hodonín so 3.6.2017 so 3.6.2017 po 1.5.2017 - 2790/*2650
PB Břeclav so 3.6.2017 so 3.6.2017 po 1.5.2017 - 2790/*2650
PB Brno so 10.6.2017 so 10.6.2017 po 8.5.2017 - 2790/*2650
PB Praha so 10.6.2017 so 10.6.2017 po 8.5.2017 - 2790/*2650
PB Svitavy so 24.6.2017 so 24.6.2017 po 8.5.2017 - 2790/*2650

Facebook Youtube
Kontakt

Rychlý kontakt

+420 602 436 495