PET for Schools (Preliminary for Schools)

Úspěšné složení této zkoušky deklaruje komunikativní znalost jazyka asi na úrovni dvou třetin znalostí nutných pro složení zkoušky FCE (First). Uchazeč na tomto stupni by měl být schopen používat jazyk v každodenních situacích – porozumět jednoduchým článkům, psát jednoduché dopisy nebo zhotovovat si poznámky během schůzky. Zkoušku lze skládat po 380 hodinách výuky.
Její úspěšné složení potvrzuje znalost angličtiny na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR).

Proč zkoušku Preliminary for Schools (PET for Schools)

- Zkouška Preliminary for Schools je určena primárně pro žáky středních škol. Jedná se o zkoušku na úrovni státní maturity. Podoba státn maturity byla značně inspirovaná podobou zkoušky Preliminary.

- Pomůže Vám ohodnotit Vaše pokroky v angličtině. 

- Preliminary for Schools  testuje praktickou znalost angličtiny na základní úrovni a ověřuje všechny čtyři jazykové dovednosti – čtení, poslech, psaný a ústní projev. Hodnotí se také znalost gramatiky a slovní zásoby. Tyto znalosti jsou ověřovány na materiálech, vycházejících z každodenních situací.

Každý kandidát dostává písemnou zprávu, která ukazuje výsledky dosažené v jednotlivých částech zkoušky. Pokud zkoušku složíte, dostanete certifikát Cambridge English Language Assessment, který platí celý život.

 Řada institucí i v ČR požaduje či přihlíží k certifikátu PET (for Schools) v životopise: seznam institucí

Obsah zkoušky

Čtení a psaní 
Ověřuje se kandidátova schopnost číst a porozumět textům různého typu jako jsou nápisy, brožury, noviny nebo časopisy, ve kterých by měl být schopen porozumět hlavnímu smyslu, zabarvení a také si poradit s neznámou slovní zásobou a gramatickými strukturami.  Dále kandidáti transformují věty, reagují na zprávy a píší neformální dopis nebo vyprávění o rozsahu 100 slov.
Čtení a psaní odpovídá 50 % z celkového počtu bodů. (90 minut)

Poslech
V této části zkoušky je hodnoceno porozumění hlavní myšlence nahrávek, jako jsou monology, dialogy nebo inzeráty s tématy z každodenního života, které jsou vždy předneseny v mírném tempu. (30 minut)

Mluvení
Ověřuje se kandidátovi reakce, vyjádření souhlasu nebo nesouhlasu a schopnost domluvy se zkoušejícím a druhým kandidátem při rozhovoru na jednoduchá témata. (10-12 minut)

Hodnocení

Hranice pro úspšné složení zkoušky je 70 bodů ze 100 dohromady ze všech částí zkoušky. Kandidáti, kteří dosáhnou výsledku 45 - 69 bodů, získají certifikát úrovně A2.

90 -100 = Pass with Distinction (Odpovídá úrovni B2.)
85 - 89  = Pass with Merit 
70 - 84  = Pass
45 - 69  = Level A2 (Kandidát získá certifikát úrovně A2.)
  0 - 44  = Fail
Pro více se podívejte na tento dokument

Informační materiály a ukázkový test

Letáček: zde 
Handbook pro učitele: zde
Informace pro kandidáty:  zde
Sample paper: R&W 1L1L1-Pt1; L1-Pt2L1-Pt3; L1-Pt4
Speaking zadání: zde
Video z části Speaking: zde

Co znamená "for Schools"?

Tato varianta zkoušky je speciálně přizpůsobena žákům základních škol ve věku 11-14 let, aby zvyšovala jejich motivaci učit se angličtině. Preliminary for Schools má naprosto shodnou podobu jako zkouška Preliminary a shodná je také úroveň obtížnosti částí zkoušky. Jediný rozdíl spočívá v obsahu a formulaci témat, jež se v případě Preliminary for Schools orientují specificky na okruh zájmů a zkušeností školního žactva. Certifikát ze zkoušky Preliminary for Schools (PET for Schools) je zcela totožný s certifikátem ze zkoušky Preliminary (PET) a není na něm nikde uvedeno, že se jednalo o zkoušku ve verzi "for Schools".

Termíny zkoušky PET a PET for Schools v roce 2018/2019:

Preliminary (PET)

Verze Místo Písemná část Ústní část Řádná registrace do  Pozdní registrace do Cena běžná/*pro partn. školy
PB Brno so 15.6.2019 pá 14.6.2019 po 29.4.2019 2890/*2750 Registrace zde
PB Jihlava so 15.6.2019 so 15.6.2019 po 29.4.2019 2890/*2750 Registrace zde

Preliminary for Schools (PET for Schools)

Verze Místo Písemná část Ústní část Řádná registrace do  Pozdní registrace do Cena běžná/*pro partn. školy
PB Břeclav so 18.5.2019 so 18.5.2019 po 1.4.2019 2890/*2750 Registrace zde
PB Třebíč so 25.5.2019 so 25.5.2019 po 8.4.2019 2890/*2750 Registrace zde
PB Brno so   8.6.2019 so   8.6.2019 po 29.4.2019 2890/*2750 Registrace zde
PB Praha so   8.6.2019 so   8.6.2019 po 29.4.2019 2890/*2750 Registrace zde
PB  Hodonín - SŠPU so 8.6.2019 so 8.6.2019 po 29.4.2019 2890/*2750 Registrace zde
PB Svitavy so 22.6.2019 so 22.6.2019 pá 10.5.2019 2890/*2750 Registrace zde

Facebook Youtube
Kontakt

Rychlý kontakt

+420 602 436 495