Průběh zkoušky

Výběr zkoušky

Pro správný výběr Vám pomůže tabulka úrovní definovaných Společným evropským referenčním rámcem (CEFR).
Pokud si nejste jisti, jaká je Vaše úroveň angličtiny, tento krátký ONLINE TEST Vám může pomoci zjistit, která zkouška je pro Vás ta pravá.

Kategorie Zkoušky pro děti a mládež Zkoušky z obecné angličtiny Zkoušky z obchodní a odborné angličtiny
C2 CPE TKT
C1 CAE BEC Higher TKT
B2 FCE for Schools FCE BEC Vantage TKT
B1 PET for Schools PET BEC Preliminary TKT
A2 YLE Flyers KET for Schools KET
A1 YLE Movers
pre-A1 YLE Starters

Registrace na zkoušku

Jak
Na zkoušku se registrujete pohodlně online nebo přímo v naší kanceláři zkouškového centra Cambridge P.A.R.K. 

Platba
Po přihlášení obdržíte do 3 kalendářních dnů email s fakturou a s informacemi o registraci. Zde naleznete údaje potřebné k platbě převodem. Pro závazné přihlášení na zkoušku je třeba, aby byl poplatek za zkoušku uhrazen / připsán na účet nejpozději do konce řádného registračního období.

Pozdní registrace
Ke zkoušce se můžete registrovat nejpozději do data „řádné registrace“ uvedeného u jednotlivé zkoušky. U některých zkoušek v papírové verzi je možné se přihlásit v rámci termínu pozdní registrace. To je možné ovšem pouze po předchozí domluvě se zkouškovým centrem a tato registrace je zpoplatněna částkou 600Kč.

Hromadná registrace na zkoušku je vhodná zejména pro instituce, které na zkoušku přihlašují více kandidátů najednou. Stačí si stáhnout a za kandidáty vyplnit  formulář, který následně odešlou na asistentka@zkouskypark.cz. Originál či minimálně oskenovaný dokument je potřeba doručit do zkouškového centra, případně emailem.

Platba za zkoušku

Hotově můžete platit v kanceláři Cambridge P.A.R.K. v Brně

 

Na účet
č. účtu: 27-5819900237/0100
var. symbol: číslo faktury
spec. symbol: datum narození ve formátu: ddmmrrrr
zpráva příjemci: jméno kandidáta, typ zkoušky

Pro závazné přihlášení ke zkoušce je třeba, aby byl poplatek za zkoušku uhrazen / připsán na účet nejpozději do konce řádného registračního období. Poplatek za zahraniční platbu hradí kandidát.

Časový rozpis zkoušky

Je celá zkouška v jeden den?
Z důvodu časové náročnosti zkoušky probíhá ústní část zkoušky zpravidla v jiném dnu než písemná část zkoušky. Termín písemné části je pevně daný. Termín ústní části určuje zkouškové centrum. Konkrétní data naleznete v sekci Termíny a ceny.

Jak se dozvím, kdy a kde se přesně zkouška koná?
Zhruba 3 týdny před papírovou zkouškou1 týden před zkouškou na počítači Vám dojde ze stránky cambridgeenglishonline.org automaticky vygenerovaný email s pozvánkou ke zkoušce a s přílohou „COE“, v níž najdete podrobný časový rozpis zkoušky, místo konání zkoušky a další důležité informace týkající se průběhu zkoušky. 
Obdržení tohoto emailu, správnost jména a data narození a seznámení s časovým rozpisem zkoušky je potřeba potvrdit emailem na info@zkouskypark.cz. Pokud Vám tento email v uvedeném termínu nepřijde, neprodleně nás prosím kontaktujte

Jak dlouho dopředu mám přijít?
Na zkoušku je nutné se vždy dostavit 20 - 30 minut předem. 
Při pozdním příchodu se bohužel může stát, že Vám nebude umožněno složení zkoušky. Zjistěte si proto vždy předem, kolik času budete potřebovat na cestu do místa konání zkoušky

Můžu jít na speaking s kamarádem?
Pokud chcete být na ústní část zkoušky ve dvojici se svým známým, informujte nás o této skutečnosti již při registraci (vyhrazujeme si právo změnit v případě nutnosti pořadí dvojic na ústní část zkoušky).

Povinné fotografování kandidátů

Musím se fotit?
Fotografování kandidátů probíhá v den zkoušky (zpravidla v den ústní části zkoušky) a je podmínkou účasti na zkoušce. Týká se ovšem pouze kandidátů na určité zkoušky.
Povinně budou foceni kandidáti na zkoušky: FCE, CAE, CPE a BEC.
Netýká se kandidátů na zkoušky: YLE, KET, KET for Schools, PET, PET for Schools a FCE for Schools.

Kde bude moje fotka uveřejněna?
Fotografie bude uložena pouze na webové stránce Result Verification Service a nebude uveřejněna na certifikátu. Přístup k těmto fotografiím, stejně jako osobním údajům a výsledkům, budou mít dále pouze ty instituce, kterým kandidát poskytne přístupové údaje.


Za neplnoleté kandidáty jejich zákonný zástupce vyplní a podpisem stvrdí souhlas s vyfotografováním (ten je součastí emailu, který kandidát obdrží po registraci), který následně odešle na asistentka@zkouskypark.cz nebo dodá osobně do kanceláře zkouškového  centra.

Co s sebou na zkoušku

Co s sebou MUSÍM mít?
Platný občanský průkaz nebo pas. 
Kandidáti bez platného identifikačního průkazu nebudou ke zkoušce připuštěni!  Kandidáti mladší 15 let mohou mít s sebou místo pasu doklad o ověření totožnosti. Tento dokument za kandidáta vyplní jeho zákonný zástupce, který svým podpisem potvrzuje kandidátovu totožnost. Dokument také musí obsahovat 2 fotografie pasového formátu (nemusí být nutně originál, postačí kopie).

Co s sebou můžu mít?
Tužku (měkkou!!!), propisku (nikoliv gumovací!), gumu, zvýrazňovač, čistou vodu v průhledné plastové lahvikapesníčky. Kandidáti na YLE navíc pastelky.

Co si nebrat?
Vzhledem k tomu, že po dobu zkoušky budou všechny osobní věci umístěny v předem vymezeném prostoru, doporučujeme Vám s sebou nenosit drahé osobní věci.
Z psacích potřeb nejsou dovoleny: gumovací pera, zmiziky, bělítka.
Do zkouškové místnosti Vám není dovoleno brát: jakékoliv elektronické přístroje, jídlo, pití jiné než voda v průhledné plastové lahvi. Své osobní věci budete mít uložené v bezpečném prostoru zprovidla mimo zkouškovou místnost.

Doporučujeme zvážit nutnost nosit s sebou jakékoliv elektronické přístroje! Dovolujeme si Vás upozornit, že v průběhu zkoušky musí být všechny mobilní telefony a všechny elektronické přístroje vypnuté. Kandidáti nesmí žádné elektronické přístroje používat ani v průběhu přestávek. Případné objevení zapnutého elektronického zařízení ve zkouškové místnosti může vést k diskvalifikaci a neobdržení výsledku zkoušky.

Zde najdete pár tipů pro zkouškový den.
Velice Vám doporučujeme si před zkouškou pročíst Upozornění pro kandidáty.

V případě jakýchkoliv připomínek k průběhu zkoušky se okamžitě po skončení zkoušky obraťte na pověřenou osobu u zkoušky. Na stížnosti podané později než přímo po skončení testu již bohužel nemůže být přihlíženo.

Výsledky

Kdy budou výsledky?
Výsledky zkoušek jsou dostupné online na stránce Results Service zpravidla 4 – 6 týdnů po datu zkoušky, v případě papírové verze zkoušek, a do 2 - 3 týdnů u počítačové verze zkoušek.

Jak se je dozvím?
Pokud si přejete být informováni ihned jakmile budou Vaše výsledky zveřejněny, zaregistrujte se do služby Results Service  Ve svém dokumentu Confirmation of Entry s časovým rozpisem naleznete vaše ID a „Secret Number“. Tyto údaje použjte pro registraci. Poté vyplňtě svoji emailovou adresu, vytvořte si nové heslo a dále postupujte dle instrukcí. Výsledky Vám budou doručeny emailem na uvedenou adresu. Pokud byste měli jakékoliv problémy, podívejte se na tuto stránku s návodem: https://support.cambridgeenglish.org/hc/en-gb/articles/202849106.

Certifikát

Kdy dostanu certifikát?
Certifikáty jsou z Cambridge odesílány do 3 týdnů od 
zveřejnění výsledků online.
Jakmile certifikáty dorazí do zkouškového centra, informujeme Vás emailem, že je Váš certifikát připraven. Můžete si jej vyzvednout osobně nebo Vám jej můžeme zaslat poštou.

Osobní převzetí
Certifikát si můžete vyzvednout osobně
v kanceláři Cambridge P.A.R.K. K vyzvednutí certfikátu budete potřebovat platný občanský průkaz. Pokud chcete, aby za Vás certifikát vyzvedla Vámi poveřená osoba, ta bude potřebovat svůj občanský průkaz a plnou moc k vyzvednutí certifikátu, nebo nás minimálně informujte emailem, koho pověřujete k vyzvednutí

Zaslání poštou
Certifikát Vám můžeme zaslat doporučeně poštou. Je třeba vyplnit formulář přiložený v emailu. Cena poštovného je 90,- Kč v rámci ČR a 180,- Kč při zaslání doporučeně mimo ČR. Dovolujeme si ovšem upozornit na riziko spojené se zasláním certifikátu poštou. Cambridge P.A.R.K. se vzdává zodpovědnosti za případné ztracené či poničené certifikáty, které byly řádně odeslány.

Speciální požadavky na průběh zkoušky

Cambridge P.A.R.K. a Cambridge English Language Assessment se snaží vždy vyjít maximálně vstříc všem kandidátům, kteří jsou krátkodobě či dlouhodobě zdravotně znevýhodněni, vč. specifických poruch učení. Na základě individuální žádosti a potvrzení od lékaře či psychologa (potvrzení nesmí být starší než 2 roky) si kandidáti mohou zažádat o speciální průběh zkoušky, upravené materiály, či případně obojí. Žádost a potvrzení musí být doručeny do Cambridge P.A.R.K. nejpozději 4 týdny před koncem řádné registrace; v případě vážného handicapu i několik měsíců předem. Je vždy nutné kontaktovat zkouškové centrum.

Facebook Youtube
Kontakt

Rychlý kontakt

+420 602 436 495