Průběh zkoušky

Výběr zkoušky

Pro správný výběr Vám pomůže tabulka úrovní definovaných Společným evropským referenčním rámcem (CEFR).
Pokud si nejste jisti, jaká je Vaše úroveň angličtiny, tento krátký ONLINE TEST Vám může pomoci zjistit, která zkouška je pro Vás ta pravá.

Kategorie Zkoušky pro děti a mládež Zkoušky z obecné angličtiny Zkoušky z obchodní a odborné angličtiny
C2 CPE TKT
C1 CAE BEC Higher ILEC TKT
B2 FCE for Schools FCE BEC Vantage ILEC TKT
B1 PET for Schools PET BEC Preliminary TKT
A2 YLE Flyers KET for Schools KET
A1 YLE Movers
pre-A1 YLE Starters

Registrace na zkoušku

Na zkoušku se registrujete pohodlně online nebo přímo v naší kanceláři zkouškového centra Cambridge P.A.R.K.

Po přihlášení Vám bude do 3 kalendářních dnů odeslán email s informacemi o registraci a s fakturou, v níž naleznete údaje potřebné k platbě převodem.

Pro závazné přihlášení na zkoušku je třeba, aby byl poplatek za zkoušku uhrazen / připsán na účet nejpozději do konce řádného registračního období.

celý článek

Ke zkoušce se můžete registrovat nejpozději do data „řádné registrace“ uvedeného u jednotlivé zkoušky. U některých zkoušek v papírové verzi je možné se přihlásit v rámci termínu pozdní registrace. To je možné ovšem pouze po předchozí domluvě se zkouškovým centrem a tato registrace je zpoplatněna částkou 600Kč.

Hromadná registrace na zkoušku je vhodná zejména pro instituce, které na zkoušku přihlašují více kandidátů najednou. Stačí si stáhnout a za kandidáty vyplnit  formulář, který následně odešlou na info@zkouskypark.cz. Originál či minimálně oskenovaný dokument je potřeba doručit do zkouškového centra, případně emailem.

Platba za zkoušku

Poplatek za zkoušku můžete uhradit buď v hotovosti v kanceláři Cambridge P.A.R.K. v Brně nebo převést na účet.

celý článek

č. účtu: 27-5819900237/0100
var. symbol: číslo faktury
spec. symbol: datum narození ve formátu: ddmmrrrr
zpráva příjemci: jméno kandidáta, typ zkoušky

Pro závazné přihlášení ke zkoušce je třeba, aby byl poplatek za zkoušku uhrazen / připsán na účet nejpozději do konce řádného registračního období. Poplatek za zahraniční platbu hradí kandidát.

Časový rozpis zkoušky

Zhruba 3 týdny před konáním písemné části PB zkoušky a 1 týden před konáním CB zkoušek Vám dojde ze stránky cambridgeesol.org automaticky vygenerovaný email s pozvánkou ke zkoušce a s přílohou „COE“, v níž najdete časový rozpis zkoušky, místo konání zkoušky a další důležité informace týkající se průběhu zkoušky.

celý článek

Obdržení tohoto emailu, správnost jména a data narození a seznámení s časovým rozpisem zkoušky je potřeba potvrdit emailem na info@zkouskypark.cz. Pokud Vám tento email v uvedeném termínu nepřijde, neprodleně nás prosím kontaktujte

Z důvodu časové náročnosti zkoušky probíhá ústní část zkoušky zpravidla v jiném dnu než písemná část zkoušky. 
Pokud chcete být na ústní část zkoušky ve dvojici se svým známým, informujte nás o této skutečnosti již při registraci (vyhrazujeme si právo změnit v případě nutnosti pořadí dvojic na ústní část zkoušky).

Na zkoušku je nutné se vždy dostavit 20 - 30 minut předem. Při pozdním příchodu se bohužel může stát, že Vám nebude umožněno složení zkoušky. Zjistěte si proto vždy předem, kolik času budete potřebovat na cestu do místa konání zkoušky. 

Povinné fotografování kandidátů

Fotografování kandidátů probíhá v den zkoušky (zpravidla v den ústní části zkoušky) a je podmínkou účasti na zkoušce.
V den zkoušky budou povinně vyfotografováni kandidáti na zkoušky PET, FCE, CAE, CPE, BEC, ILEC a ICFE.
Fotografování se netýká kandidátů na zkoušky YLE, KET for Schools, PET for Schools a FCE for Schools. Po kandidáty zkoušky KET je fotografování dobrovolné.

celý článek

Fotografie bude uložena na webové stránce Result Verification Servicenebude uveřejněna na certifikátu. Přístup k těmto fotografiím, stejně jako osobním údajům a výsledkům, budou mít dále přístup pouze ty instituce, kterým kandidát poskytne přístupové údaje.

Za neplnoleté kandidáty, jejich zákonný zástupce vyplní a podpisem stvrdí souhlas s vyfotografováním, který následně odešle na info@zkouskypark.cz nebo dodá osobně do kanceláře zkouškového  centra.

Co s sebou na zkoušku

Na zkoušce musíte mít platný občanský průkaz nebo pas. 
Kandidáti bez platného identifikačního průkazu nebudou ke zkoušce připuštěni!  Kandidáti mladší 15 let mohou mít s sebou místo pasu doklad o ověření totožnosti.

Dále s sebou můžete mít:
- tužku, propisku (nikoliv gumovací), gumu, zvýrazňovač
- vodu v průhledné plastové lahvi
- kapesníčky

Dovolujeme si Vás upozornit, že v průběhu zkoušky musí být všechny mobilní telefony a všechny elektronické přístroje vypnuté. Kandidáti nesmí žádné elektronické přístroje používat ani v průběhu přestávek. Případné používání mobilního telefonu během zkoušky by vedlo k diskvalifikaci

celý článek

Vzhledem k tomu, že po dobu zkoušky budou všechny osobní věci umístěny na předem vymezeném prostoru, doporučujeme Vám s sebou nenosit drahé osobní věci.

Zde najdete pár tipů pro zkouškový den.

V případě jakýchkoliv připomínek k průběhu zkoušky se okamžitě po skončení zkoušky obraťte na pověřenou osobu u zkoušky. Na stížnosti podané později než přímo po skončení testu již bohužel nemůže být přihlíženo.

Výsledky

Výsledky zkoušek jsou dostupné online na stránce Results Service zpravidla 4 – 6 týdnů po datu zkoušky, v případě papírové verze zkoušek, a do 2 - 3 týdnů u počítačové verze zkoušek.

celý článek

Pokud si přejete, abyste byli informováni emailem, že Vaše výsledky již jsou zveřejněny, zaregistrujte se do služby Results Service .  Ve svém dokument Confirmation of Entry s časovým rozpisem naleznete vaše ID a „Secret Number“. Tyto údaje použjte pro registraci. Poté vyplňtě váš email, vytvořte si nové heslo a dále postupujte dle instrukcí. Pokud byste měli jakékoliv problémy, podívejte se na tuto stránku s návodem: https://support.cambridgeenglish.org/hc/en-gb/articles/202849106

Certifikát

Certifikáty jsou z Cambridge odesílány do 3 týdnů od zveřejnění výsledků online.

Jakmile certifikáty dorazí do zkouškového centra, informujeme Vás emailem, že si certifikáty buď můžete vyzvednout v kanceláři Cambridge P.A.R.K  nebo Vám je můžeme po vyplnění přiloženého formuláře zaslat doporučeně poštou. Cena poštovného je 50Kč v rámci ČR a 150Kč při zaslání doporučeně mimo ČR.

celý článek

Dovolujeme si ovšem upozornit na riziko spojené se zasláním certifikátu poštou.

K vyzvednutí certfikátu budete potřebovat platný občanský průkaz. Pokud chcete, aby za Vás certifikát vyzvedla Vámi poveřená osoba, ta bude potřebovat svůj občanský průkaz a plnou moc k vyzvednutí certifikátu, nebo nás minimálně informujte emailem, koho pověřujete k vyzvednutí.

Speciální požadavky na průběh zkoušky

Cambridge P.A.R.K. a Cambridge English Language Assessment se snaží vždy vyjít maximálně vstříc všem kandidátům, kteří jsou krátkodobě či dlouhodobě zdravotně znevýhodněni, vč. specifických poruch učení. Na základě individuální žádosti a potvrzení od lékaře či psychologa (potvrzení nesmí být starší než 2 roky) mohou si zažádat o speciální průběh zkoušky, upravené materiály, či případně obojí. Žádost a potvrzení musí být doručeny do Cambridge P.A.R.K. nejpozději 4 týdny před koncem řádné registrace; v případě vážného handicapu i několik měsíců předem. Je vždy nutné kontaktovat zkouškové centrum.

Facebook Youtube
Kontakt

Rychlý kontakt

+420 602 436 495