YLE (Young Learners)

Tři zkoušky založené na zábavných aktivitách – Starters, Movers Flyers jsou sérií zábavných zkoušek z anglického jazyka, které jsou založeny na aktivitách určených speciálně pro děti na základních školách.
Každé dítě, které absolvuje zkoušku Cambridge English: Young Learners, získá certifikát Cambridge English, který je motivací pro další studium jazyka a ukazuje rodičům pokrok jejich dítěte v angličtině.

Cambridge English: Starters

Pro koho je zkouška YLE Starters

Základní úroveň zkoušek určených primárně pro děti od 7 let, které již absolvovaly přibližně 100 hodin studia angličtiny.
Zkouška je stanovená pro úroveň CEFR pre-A1.

Proč zkouška YLE Starters

- Výzkumy dokazují, že děti se rády připravují ke zkouškám YLE a také je rády skládají. Děti při zkoušce mimo jiné omalovávají, kreslí, mluví s examinátorem, a to je baví a motivuje. Zároveň si přípravou na zkoušku vytvářejí základy pro jazykovou výuku, učí se praktickým jazykovým dovednostem. Zkouška tak poskytuje spolehlivé a jednotné měřítko pro hodnocení poslechu, ústního projevu, čtení a psaní.

- Každé dítě, které absolvuje zkoušku Cambridge English: Young Learners, získá certifikát Cambridge English, který je motivací pro další studium jazyka.

- Školy po celém světě pomocí těchto zkoušek motivují děti ke studiu angličtiny a ukazují rodičům pokrok, kterého jejich děti dosahují.

Obsah zkoušky

Časti testu: čtení a psaní (20 minut), poslech (přibližně 20 minut), mluvení (5 minut).

Informační materiály a ukázkový test

Sample papers 1: Question papers 1Listening 1 - audio;
Sample papers 2: Question papers 2Listening 2 - audio
Speaking: Speaking - videoSpeaking - examiners comments
Wordlist picture book

Cambridge English: Movers

Pro koho je zkouška YLE Movers

Druhá úroveň zkoušek pro děti je vhodná pro děti mezi 8 a 11 lety, které za sebou mají asi 175 hodin jazykové výuky.
Zkouška je stanovena pro úroveň CEFR A1.

Proč zkouška YLE Movers

- Výzkumy dokazují, že děti se rády připravují ke zkouškám YLE a také je rády skládají. Děti při zkoušce mimo jiné omalovávají, kreslí, mluví s examinátorem, a to je baví a motivuje. Zároveň si přípravou na zkoušku vytvářejí základy pro jazykovou výuku, učí se praktickým jazykovým dovednostem. Zkouška tak poskytuje spolehlivé a jednotné měřítko pro hodnocení poslechu, ústního projevu, čtení a psaní.

- Každé dítě, které absolvuje zkoušku Cambridge English: Young Learnerszíská certifikát Cambridge English, který je motivací pro další studium jazyka.

- Školy po celém světě pomocí těchto zkoušek motivují děti ke studiu angličtiny a ukazují rodičům pokrok, kterého jejich děti dosahují.

Obsah zkoušky

Části testu: čtení a psaní (30 minut), poslech (přibližně 25 minut) 3. mluvení (7 minut).

Informační materiály a ukázkový test

Sample papers 1: Question papers 1Listening 1 - audio;
Sample papers 2: Question papers 2Listening 2 - audio
Speaking: Speaking - videoSpeaking - examiners comments
Wordlist; Wordlist picture book

Cambridge English: Flyers

Pro koho je zkouška YLE Flyers

Třetí a nejnáročnější z testů byl navržen pro děti od 9 do 12 let, které završily zhruba 250 hodin jazykových studií. Je srovnatelná s úrovní zkoušek Cambridge English Key (KET) a je tak prvním krokem k hlavnímu souboru mezinárodně uznávaných cambridgeských zkoušek pro mládež a dospělé.
Zkouška je stanovená pro úroveň CEFR A2.

Proč zkouška YLE Flyers

- Výzkumy dokazují, že děti se rády připravují ke zkouškám YLE a také je rády skládají. Děti při zkoušce mimo jiné omalovávají, kreslí, mluví s examinátorem, a to je baví a motivuje. Zároveň si přípravou na zkoušku vytvářejí základy pro jazykovou výuku, učí se praktickým jazykovým dovednostem. Zkouška tak poskytuje spolehlivé a jednotné měřítko pro hodnocení poslechu, ústního projevu, čtení a psaní.

- Každé dítě, které absolvuje zkoušku Cambridge English: Young Learnerszíská certifikát Cambridge English, který je motivací pro další studium jazyka.

- Školy po celém světě pomocí těchto zkoušek motivují děti ke studiu angličtiny a ukazují rodičům pokrok, kterého jejich děti dosahují.

Obsah zkoušky

Části testu: čtení a psaní (40 minut), poslech (přibližně 20 minut), mluvení (9 minut).

Na této úrovni se již očekává, že dítě:

 • Rozumí základním pokynům nebo se dokáže účastnit základní konverzace na předvídatelné téma
 • Rozumí základním oznámením, pokynům nebo informacím
 • Umí vyplnit základní formuláře a napíše poznámky včetně údajů o čase, datu a místě
  • Rozumí základním frázím a výrazům a používá je
  • Umí se představit, a zodpovědět základní otázky týkající se jeho osoby
  • Dokáže jednat s anglicky hovořícími osobami, které mluví pomalu a zřetelně
  • Umí psát krátké, jednoduché poznámky

Informační materiály a ukázkový test

Sample papers 1: Question papers 1Listening 1- audio;
Sample papers 2: Question papers 2Listening 2- audio
Speaking: Speaking - videoSpeaking - examiners comments
Wordlist
Wordlist picture book

Termíny zkoušky YLE v roce 2016/2017

YLE Starters

Verze Místo Písemná část Ústní část Řádná registrace do  Pozdní registrace do Cena běžná/*pro partn. školy
PB Brno pá 28.4.2017 pá 28.4.2017 po 6.3.2017 1250/*1150
PB Brno so 27.5.2017 so 27.5.2017 po 17.4.2017 1250/*1150
kdykoliv dle domluvy kdykoliv dle domluvy 1250/*1150

YLE Movers

Verze Místo Písemná část Ústní část Řádná registrace do  Pozdní registrace do Cena běžná
/*pro partnerské instituce
PB Brno pá 28.4.2017 pá 28.4.2017 po 6.3.2017 1350/*1250
PB Brno so 27.5.2017 so 27.5.2017 po 17.4.2017 1350/*1250
kdykoliv dle domluvy kdykoliv dle domluvy 1350/*1250

YLE Flyers

Verze Místo Písemná část Ústní část Řádná registrace do  Pozdní registrace do Cena běžná
/*pro partnerské instituce
PB Brno pá 28.4.2017 pá 28.4.2017 po 6.3.2017 1450/*1350
PB Brno so 27.5.2017 so 27.5.2017 po 17.4.2017 1450/*1350
kdykoliv dle domluvy kdykoliv dle domluvy 1450/*1350

Facebook Youtube
Kontakt

Rychlý kontakt

+420 602 436 495