YLE (Young Learners)

Tři zkoušky založené na zábavných aktivitách – Starters, Movers Flyers jsou sérií zábavných zkoušek z anglického jazyka, které jsou založeny na aktivitách určených speciálně pro děti na základních školách.
Každé dítě, které absolvuje zkoušku Cambridge English: Young Learners, získá certifikát Cambridge English, který je motivací pro další studium jazyka a ukazuje rodičům pokrok jejich dítěte v angličtině.

ZMĚNY OD LEDNA 2018

Cambridge English: Starters

Pro koho je zkouška YLE Starters

Základní úroveň zkoušek určených primárně pro děti okolo 10 let, které již absolvovaly přibližně 100 hodin studia angličtiny.
Zkouška je stanovená pro úroveň CEFR pre-A1.

Proč zkouška YLE Starters

- Výzkumy dokazují, že děti si díky zkouškám významným způsobem budují kladný vztah k cizímu jazyku a jeho učení. Děti se rády připravují ke zkouškám YLE a také je rády skládají.

- Děti při zkoušce mimo jiné omalovávají, kreslí, mluví s examinátorem, a to je baví a motivuje. Zároveň si přípravou na zkoušku vytvářejí základy pro jazykovou výuku, učí se praktickým jazykovým dovednostem.

- Zkouška tak poskytuje spolehlivé a jednotné měřítko pro hodnocení poslechu, ústního projevu, čtení a psaní.

- Každé dítě, které absolvuje zkoušku Cambridge English: Young Learners, získá certifikát Cambridge English, který je motivací pro další studium jazyka. Certifikát má podobu vysvědčení, kde je pomocí erbů vyznačen dosažený počet "bodů" v testovaných oblastech: čtení a psaní, poslech a mluvení.

- Školy po celém světě pomocí těchto zkoušek motivují děti ke studiu angličtiny a ukazují rodičům pokrok, kterého jejich děti dosahují. Zkoušky YLE jsou stále populárnější a ročně je jen v ČR skládá několik tisíc dětí.

Obsah zkoušky

Časti testu: čtení a psaní (20 minut), poslech (přibližně 20 minut), mluvení (5 minut).

Informační materiály a ukázkový test

Sample papers 1: 

Question papers 1Listening 1 - audio;
Sample papers 2: Question papers 2Listening 2 - audio
Speaking: Speaking - videoSpeaking - examiners comments
Wordlist picture book

Cambridge English: Movers

Pro koho je zkouška YLE Movers

Druhá úroveň zkoušek pro děti je vhodná pro děti okolo 12 let, které za sebou mají asi 175 hodin jazykové výuky.
Zkouška je stanovena pro úroveň CEFR A1.

Proč zkouška YLE Movers

- Výzkumy dokazují, že děti si díky zkouškám významným způsobem budují kladný vztah k cizímu jazyku a jeho učení. Děti se rády připravují ke zkouškám YLE a také je rády skládají.

- Děti při zkoušce mimo jiné omalovávají, kreslí, mluví s examinátorem, a to je baví a motivuje. Zároveň si přípravou na zkoušku vytvářejí základy pro jazykovou výuku, učí se praktickým jazykovým dovednostem.

- Zkouška tak poskytuje spolehlivé a jednotné měřítko pro hodnocení poslechu, ústního projevu, čtení a psaní.

- Každé dítě, které absolvuje zkoušku Cambridge English: Young Learnerszíská certifikát Cambridge English, který je motivací pro další studium jazyka. Certifikát má podobu vysvědčení, kde je pomocí erbů vyznačen dosažený počet "bodů" v testovaných oblastech: čtení a psaní, poslech a mluvení.

- Školy po celém světě pomocí těchto zkoušek motivují děti ke studiu angličtiny a ukazují rodičům pokrok, kterého jejich děti dosahují. Zkoušky YLE jsou stále populárnější a ročně je jen v ČR skládá několik tisíc dětí.

Obsah zkoušky

Části testu: čtení a psaní (30 minut), poslech (přibližně 25 minut) 3. mluvení (7 minut).

Informační materiály a ukázkový test

Sample papers 1: Question papers 1Listening 1 - audio
Sample papers 2: Question papers 2Listening 2 - audio
Speaking: Speaking - videoSpeaking - examiners comments
Wordlist; Wordlist picture book

Cambridge English: Flyers

Pro koho je zkouška YLE Flyers

Třetí a nejnáročnější z testů byl navržen pro děti okolo 13-14 let, které završily zhruba 250 hodin jazykových studií.

Je srovnatelná s úrovní zkoušek Cambridge English: Key (KET) a je tak prvním krokem k hlavnímu souboru mezinárodně uznávaných cambridgeských zkoušek pro mládež a dospělé.
Zkouška je stanovená pro úroveň CEFR A2.

Proč zkouška YLE Flyers

- Výzkumy dokazují, že děti si díky zkouškám významným způsobem budují kladný vztah k cizímu jazyku a jeho učení. Děti se rády připravují ke zkouškám YLE a také je rády skládají.

- Děti při zkoušce mimo jiné omalovávají, kreslí, mluví s examinátorem, a to je baví a motivuje. Zároveň si přípravou na zkoušku vytvářejí základy pro jazykovou výuku, učí se praktickým jazykovým dovednostem.

- Zkouška tak poskytuje spolehlivé a jednotné měřítko pro hodnocení poslechu, ústního projevu, čtení a psaní.

- Každé dítě, které absolvuje zkoušku Cambridge English: Young Learnerszíská certifikát Cambridge English, který je motivací pro další studium jazyka. Certifikát má podobu vysvědčení, kde je pomocí erbů vyznačen dosažený počet "bodů" v testovaných oblastech: čtení a psaní, poslech a mluvení.

- Školy po celém světě pomocí těchto zkoušek motivují děti ke studiu angličtiny a ukazují rodičům pokrok, kterého jejich děti dosahují. Zkoušky YLE jsou stále populárnější a ročně je jen v ČR skládá několik tisíc dětí.

- Zkouška odpovídá úrovni A2 dle CEFR, s níž by měly vycházet děti ze základní školy.

Obsah zkoušky

Části testu: čtení a psaní (40 minut), poslech (přibližně 20 minut), mluvení (9 minut).

Na této úrovni se již očekává, že dítě:

 • Rozumí základním pokynům nebo se dokáže účastnit základní konverzace na předvídatelné téma
 • Rozumí základním oznámením, pokynům nebo informacím
 • Umí vyplnit základní formuláře a napíše poznámky včetně údajů o čase, datu a místě
  • Rozumí základním frázím a výrazům a používá je
  • Umí se představit, a zodpovědět základní otázky týkající se jeho osoby
  • Dokáže jednat s anglicky hovořícími osobami, které mluví pomalu a zřetelně
  • Umí psát krátké, jednoduché poznámky

Informační materiály a ukázkový test

Sample papers 1: Question papers 1Listening 1- audio;
Sample papers 2: Question papers 2Listening 2- audio
Speaking: Speaking - videoSpeaking - examiners comments
Wordlist
Wordlist picture book

Termíny zkoušky YLE v roce 2018/2019:

YLE Starters

Verze Místo Písemná část Ústní část Řádná registrace do  Pozdní registrace do Cena běžná/*pro partn. školy
PB Brno pá 7.12.2018 pá 7.12.2018  po 29.10.2018 1350/*1250 Registrace zde
PB  Brno so 23.2.2019 so 23.2.2019 po 14.1.2019 pá 18.1.2019 1350/*1250 Registrace zde
PB Brno pá 26.4.2019 pá 26.4.2019 pá 15.3.2019 st 20.3.2019 1350/*1250 Registrace zde
PB Brno pá  3.5.2019  pá  3.5.2019 po 25.3.2019 1350/*1250 Registrace zde
PB Chotěboř so  4.5.2019 so  4.5.2019 po 18.3.2019 1350/*1250 Registrace zde
PB Brno so 25.5.2019 so 25.5.2019 1350/*1250 Registrace zde
PB Znojmo so 25.5.2019 so 25.5.2019 1350/*1250 Registrace zde
PB Brno pá 14.6.2019 pá 14.6.2019 1350/*1250 Registrace zde
PB Tišnov pá 14.6.2019 pá 14.6.2019 1350/*1250 Registrace zde
kdykoliv dle domluvy kdykoliv dle domluvy 1350/*1250

YLE Movers

Verze Místo Písemná část Ústní část Řádná registrace do  Pozdní registrace do Cena běžná
/*pro partnerské instituce
PB Brno pá 7.12.2018 pá 7.12.2018  po 29.10.2018 1450/*1350  Registrace zde
PB Brno so 23.2.2019 so 23.2.2019 po 14.1.2019 pá 18.1.2019 1450/*1350 Registrace zde
PB Brno pá 26.4.2019 pá 26.4.2019 pá 15.3.2019 st 20.3.2019 1450/*1350 Registrace zde
PB Brno pá   3.5.2019 pá   3.5.2019 po 25.3.2019 1450/*1350 Registrace zde
PB Chotěboř so   4.5.2019 so  4.5.2019 po 18.3.2019 1450/*1350 Registrace zde
PB Brno so 25.5.2019 so 25.5.2019 1450/*1350 Registrace zde
PB  Znojmo so 25.5.2019 so 25.5.2019 1450/*1350 Registrace zde
PB Brno pá 14.6.2019 pá 14.6.2019 1450/*1350 Registrace zde
PB Tišnov pá 14.6.2019 pá 14.6.2019 1450/*1350 Registrace zde
kdykoliv dle domluvy kdykoliv dle domluvy 1450/*1350 

YLE Flyers

Verze Místo Písemná část Ústní část Řádná registrace do  Pozdní registrace do Cena běžná
/*pro partnerské instituce
PB Brno pá 7.12.2018 pá 7.12.2018  po 29.10.2018 1550/*1450 Registrace zde
PB Brno so 23.2.2019 so 23.2.2019 po 14.1.2019 pá 18.1.2019 1550/*1450 Registrace zde
PB Brno pá 26.4.2019 pá 26.4.2019 pá 15.3.2019 st 20.3.2019 1550/*1450 Registrace zde
PB Brno pá   3.5.2019 pá   3.5.2019 po 25.3.2019 1550/*1450 Registrace zde
PB  Chotěboř so   4.5.2019 so  4.5.2019 po 18.3.2019 1550/*1450 Registrace zde
PB Brno so 25.5.2019 so 25.5.2019 1550/*1450 Registrace zde
PB  Znojmo so 25.5.2019 so 25.5.2019 1550/*1450 Registrace zde
PB Brno pá 14.6.2019 pá 14.6.2019 1550/*1450 Registrace zde
PB Tišnov pá 14.6.2019 pá 14.6.2019 1550/*1450 Registrace zde
kdykoliv dle domluvy kdykoliv dle domluvy 1550/*1450 

Registrace zde

Facebook Youtube
Kontakt

Rychlý kontakt

+420 602 436 495