YLE (Young Learners)

Tři zkoušky založené na zábavných aktivitách – Starters, Movers Flyers jsou sérií zábavných zkoušek z anglického jazyka, které jsou založeny na aktivitách určených speciálně pro děti na základních školách.
Každé dítě, které absolvuje zkoušku Cambridge English: Young Learners, získá certifikát Cambridge English, který je motivací pro další studium jazyka a ukazuje rodičům pokrok jejich dítěte v angličtině.

Cambridge English: Starters

Pro koho je zkouška YLE Starters

Základní úroveň zkoušek určených primárně pro děti okolo 10 let, které již absolvovaly přibližně 100 hodin studia angličtiny.
Zkouška je stanovená pro úroveň CEFR pre-A1.

Proč zkouška YLE Starters

- Výzkumy dokazují, že děti si díky zkouškám významným způsobem budují kladný vztah k cizímu jazyku a jeho učení. Děti se rády připravují ke zkouškám YLE a také je rády skládají.

- Děti při zkoušce mimo jiné omalovávají, kreslí, mluví s examinátorem, a to je baví a motivuje. Zároveň si přípravou na zkoušku vytvářejí základy pro jazykovou výuku, učí se praktickým jazykovým dovednostem.

- Zkouška tak poskytuje spolehlivé a jednotné měřítko pro hodnocení poslechu, ústního projevu, čtení a psaní.

- Každé dítě, které absolvuje zkoušku Cambridge English: Young Learners, získá certifikát Cambridge English, který je motivací pro další studium jazyka. Certifikát má podobu vysvědčení, kde je pomocí erbů vyznačen dosažený počet "bodů" v testovaných oblastech: čtení a psaní, poslech a mluvení.

- Školy po celém světě pomocí těchto zkoušek motivují děti ke studiu angličtiny a ukazují rodičům pokrok, kterého jejich děti dosahují. Zkoušky YLE jsou stále populárnější a ročně je jen v ČR skládá několik tisíc dětí.

Obsah zkoušky

Časti testu: čtení a psaní (20 minut), poslech (přibližně 20 minut), mluvení (5 minut).

Informační materiály a ukázkový test

Sample papers 1: Question papers 1Listening 1 - audio;
Sample papers 2: Question papers 2Listening 2 - audio
Speaking: Speaking - videoSpeaking - examiners comments
Wordlist picture book

Cambridge English: Movers

Pro koho je zkouška YLE Movers

Druhá úroveň zkoušek pro děti je vhodná pro děti okolo 12 let, které za sebou mají asi 175 hodin jazykové výuky.
Zkouška je stanovena pro úroveň CEFR A1.

Proč zkouška YLE Movers

- Výzkumy dokazují, že děti si díky zkouškám významným způsobem budují kladný vztah k cizímu jazyku a jeho učení. Děti se rády připravují ke zkouškám YLE a také je rády skládají.

- Děti při zkoušce mimo jiné omalovávají, kreslí, mluví s examinátorem, a to je baví a motivuje. Zároveň si přípravou na zkoušku vytvářejí základy pro jazykovou výuku, učí se praktickým jazykovým dovednostem.

- Zkouška tak poskytuje spolehlivé a jednotné měřítko pro hodnocení poslechu, ústního projevu, čtení a psaní.

- Každé dítě, které absolvuje zkoušku Cambridge English: Young Learnerszíská certifikát Cambridge English, který je motivací pro další studium jazyka. Certifikát má podobu vysvědčení, kde je pomocí erbů vyznačen dosažený počet "bodů" v testovaných oblastech: čtení a psaní, poslech a mluvení.

- Školy po celém světě pomocí těchto zkoušek motivují děti ke studiu angličtiny a ukazují rodičům pokrok, kterého jejich děti dosahují. Zkoušky YLE jsou stále populárnější a ročně je jen v ČR skládá několik tisíc dětí.

Obsah zkoušky

Části testu: čtení a psaní (30 minut), poslech (přibližně 25 minut) 3. mluvení (7 minut).

Informační materiály a ukázkový test

Sample papers 1: Question papers 1Listening 1 - audio;
Sample papers 2: Question papers 2Listening 2 - audio
Speaking: Speaking - videoSpeaking - examiners comments
Wordlist; Wordlist picture book

Cambridge English: Flyers

Pro koho je zkouška YLE Flyers

Třetí a nejnáročnější z testů byl navržen pro děti okolo 13-14 let, které završily zhruba 250 hodin jazykových studií.

Je srovnatelná s úrovní zkoušek Cambridge English: Key (KET) a je tak prvním krokem k hlavnímu souboru mezinárodně uznávaných cambridgeských zkoušek pro mládež a dospělé.
Zkouška je stanovená pro úroveň CEFR A2.

Proč zkouška YLE Flyers

- Výzkumy dokazují, že děti si díky zkouškám významným způsobem budují kladný vztah k cizímu jazyku a jeho učení. Děti se rády připravují ke zkouškám YLE a také je rády skládají.

- Děti při zkoušce mimo jiné omalovávají, kreslí, mluví s examinátorem, a to je baví a motivuje. Zároveň si přípravou na zkoušku vytvářejí základy pro jazykovou výuku, učí se praktickým jazykovým dovednostem.

- Zkouška tak poskytuje spolehlivé a jednotné měřítko pro hodnocení poslechu, ústního projevu, čtení a psaní.

- Každé dítě, které absolvuje zkoušku Cambridge English: Young Learnerszíská certifikát Cambridge English, který je motivací pro další studium jazyka. Certifikát má podobu vysvědčení, kde je pomocí erbů vyznačen dosažený počet "bodů" v testovaných oblastech: čtení a psaní, poslech a mluvení.

- Školy po celém světě pomocí těchto zkoušek motivují děti ke studiu angličtiny a ukazují rodičům pokrok, kterého jejich děti dosahují. Zkoušky YLE jsou stále populárnější a ročně je jen v ČR skládá několik tisíc dětí.

- Zkouška odpovídá úrovni A2 dle CEFR, s níž by měly vycházet děti ze základní školy.

Obsah zkoušky

Části testu: čtení a psaní (40 minut), poslech (přibližně 20 minut), mluvení (9 minut).

Na této úrovni se již očekává, že dítě:

 • Rozumí základním pokynům nebo se dokáže účastnit základní konverzace na předvídatelné téma
 • Rozumí základním oznámením, pokynům nebo informacím
 • Umí vyplnit základní formuláře a napíše poznámky včetně údajů o čase, datu a místě
  • Rozumí základním frázím a výrazům a používá je
  • Umí se představit, a zodpovědět základní otázky týkající se jeho osoby
  • Dokáže jednat s anglicky hovořícími osobami, které mluví pomalu a zřetelně
  • Umí psát krátké, jednoduché poznámky

Informační materiály a ukázkový test

Sample papers 1: Question papers 1Listening 1- audio;
Sample papers 2: Question papers 2Listening 2- audio
Speaking: Speaking - videoSpeaking - examiners comments
Wordlist
Wordlist picture book

Termíny zkoušky YLE v roce 2017/2018:

YLE Starters

Verze Místo Písemná část Ústní část Řádná registrace do  Pozdní registrace do Cena běžná/*pro partn. školy
PB Brno - P. A. R. K.  pá 20.10.2017 pá 20.10.2017 st 13.9.2017 po 18.9.2017 1250/*1150
PB Brno - P. A. R. K. pá 15.12.2017 pá 15.12.2017 po 6.11.2017 pá 10.11.2017 1250/*1150
PB Brno pá 27.4.2018 pá 27.4.2018 po 12.3.2018 po 19.3.2018 1350/*1250 **
PB Brno so 26.5.2018 so 26.5.2018 po 9.4.2018 út 17.4.2018 1350/*1250 **
PB Brno pá 15.6.2018 pá 15.6.2018 1350/*1250 **
kdykoliv dle domluvy kdykoliv dle domluvy 1350/*1250 **

** K 1.1.2018 se mění ceny zkoušek YLE, které budou navýšeny o 100,-Kč. Do 31.12.2017 platí stávající ceny zkoušek, které jsou uvedeny výše.

YLE Movers

Verze Místo Písemná část Ústní část Řádná registrace do  Pozdní registrace do Cena běžná
/*pro partnerské instituce
PB Brno - P. A. R. K.  pá 20.10.2017 pá 20.10.2017 st 13.9.2017 po 18.9.2017 1350/*1250
PB Brno - P. A. R. K. pá 15.12.2017 pá 15.12.2017 po 6.11.2017 pá 10.11.2017 1350/*1250
PB Brno pá 27.4.2018 pá 27.4.2018 po 12.3.2018 po 19.3.2018 1450/*1350 **
PB Brno so 26.5.2018 so 26.5.2018 po 9.4.2018 út 17.4.2018 1450/*1350 **
PB Brno pá 15.6.2018 pá 15.6.2018 1450/*1350 **
kdykoliv dle domluvy kdykoliv dle domluvy 1450/*1350 **

** K 1.1.2018 se mění ceny zkoušek YLE, které budou navýšeny o 100,-Kč. Do 31.12.2017 platí stávající ceny zkoušek, které jsou uvedeny výše.

YLE Flyers

Verze Místo Písemná část Ústní část Řádná registrace do  Pozdní registrace do Cena běžná
/*pro partnerské instituce
PB Brno - P. A. R. K.  pá 20.10.2017 pá 20.10.2017 st 13.9.2017 po 18.9.2017 1450/*1350
PB Brno - P. A. R. K. pá 15.12.2017 pá 15.12.2017 po 6.11.2017 pá 10.11.2017 1450/*1350
PB Brno pá 27.4.2018 pá 27.4.2018 po 12.3.2018 po 19.3.2018 1550/*1450 **
PB Brno so 26.5.2018 so 26.5.2018 po 9.4.2018 út 17.4.2018 1550/*1450 **
PB Brno pá 15.6.2018 pá 15.6.2018 1550/*1450 **
kdykoliv dle domluvy kdykoliv dle domluvy 1550/*1450 **

** K 1.1.2018 se mění ceny zkoušek YLE, které budou navýšeny o 100,-Kč. Do 31.12.2017 platí stávající ceny zkoušek, které jsou uvedeny výše.

Facebook Youtube
Kontakt

Rychlý kontakt

+420 602 436 495