Zkoušky Cambridge English

NEJUZNÁVANĚJŠÍ
Jedná se o bezkonkurenčně nejrozšířenější a nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny, která poskytuje zcela objektivní zhodnocení úrovně angličtiny.
Více než 20 000 univerzit, firem a vlád uznává zkoušky Cambridge English. Podívejte se, které školy a instituce uznávají zkoušky Cambridge English Language Assessment v České republice  i ve světě. Mnoho dalších institucí a firem ovšem přihlédnou k Vašemu certifikátu Cambridge English ve Vašem životopise či při přijímacích zkouškách.
S certifikátem Cambridge English získáte výhody na mnoha univerzitách v České republice, jako např. extra body v přijímacím řízení nebo Vám bude odpuštěn kurz povinné angličtiny! Podívejte se jak jednotlivé univerzity zkoušky Cambridge English konkrétně uznávají.

POPULÁRNÍ
Ročně je skládá více než 4 miliony lidí po celém světě ve více než 130 zemích světa.

PRO VŠECHNY
Jsou dostupné pro všechny věkové kategorie, mapují celou škálu úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR) od A1 až po C2, testují obecný jazyk i jazyk světa obchodu a jiných profesí.
Pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti - poslech, mluvení, četbu a psaní a posuzují schopnost kandidátů používat různých gramatických vazeb a funkcí v autentických životních situacích.
Úspěšným složením zkoušek a získáním mezinárodně uznávaného certifikátu získáte plnohodnotný doklad Vaší jazykové úrovně s časově neomezenou platností, který Vám otevírá budoucnost při vzdělání, práci i běžném životě.

MÍSTO MATURITY
POZOR! Od  1. září 2015 platí v České republice možnost nahrazení profilové části maturitní zkoušky z anglického jazyka Cambridge English certifikáty na úrovni B1 nebo vyšší!
Dle § 81, odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. platí následující: „Pokud se v profilové části maturitní zkoušky konají 3 povinné zkoušky, může ředitel školy stanovit, že za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem lze jednu povinnou zkoušku konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. Totéž může ředitel stanovit za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem pro jednu nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky.“
Zkoušky Cambridge English na úrovni B1 nebo vyšší jsou na tomto seznamu samozřejmě uvedeny!

Nevíte, jakou zkoušku si vybrat?

Pro správný výběr zkoušky Vám pomůže tabulka úrovní definovaných Společným evropským referenčním rámcem (CEFR). Pokud si nejste jisti, jaká je Vaše úroveň angličtiny, tento krátký ONLINE TEST Vám může pomoci zjistit, která zkouška je pro Vás ta pravá.

Kategorie Zkoušky pro děti a mládež Zkoušky z obecné
angličtiny
Zkoušky z obchodní a odborné
angličtiny
C2 CPE TKT
C1 CAE BEC Higher TKT
B2 FCE for Schools FCE BEC Vantage TKT
B1 PET for Schools PET BEC Preliminary TKT
A2 YLE Flyers KET for Schools KET
A1 YLE Movers
YLE Starters

Proč skládat zkoušky Cambridge English?

Zde najdete některé z relevantních důvodů, proč skládat prestižní mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge English:

celý článek

 • Získáte certifikát potvrzující vaše jazykové znalosti, který má celoživotní platnost.
 • Oficiálně a objektivně si potvrdíte úroveň Vaší angličtiny.
 • Zvýšíte svoji úspěšnost při hledání zaměstnání.
 • Snadněji vyjedete studovat do zahraničí.
 • Získáte doklad o jazykové dovednosti při získávání víz.
 • Zhodnotíte Vaše letité studijní úsilí.
 • U zkoušek je akceptovaná jak britská, tak americká angličtina.
 • Můžete si vybrat mezi papírovou a počítačovou verzi zkoušky.
 • Zvýšíte si sebedůvěru a motivujete se k dalšímu studiu angličtiny.
 • Získáte nejuznávanější jazykový certifikát s celoživotní platností.
 • Existuje široký výběr přípravných materiálů a kurzů.
 • Zkoušky jsou dostupné pro všechny věkové kategorie a všechny úrovně jazyka.
 • Zkoušky pokrývají všechny čtyři řečové dovednosti – poslech, čtení, písemný a mluvený projev. Kandidáti nepracují jen s gramatickými vazbami a slovní zásobou, ale učí se používat angličtinu v každodenních životních situacích.
 • Jsou dostupné i pro kandidáty se speciálními požadavky.
 • Mnoho škol přihlíží k výsledkům zkoušek Cambridge a často přiznává bodovou bonifikaci u přijímacího řízení.
 • Snížíte si základ daně z příjmu. Vynaložené prostředky si i zaměstnanec může odečíst od základu daně z příjmu. 
 • Od  1. září 2015 platí v České republice možnost nahrazení profilové části maturitní zkoušky z anglického jazyka i Cambridge English certifikáty na úrovni B1 nebo vyšší!

Proč skládat zkoušky v našem autorizovaném centru Cambridge P.A.R.K.?

Zkouškové centrum Cambridge P.A.R.K. nabízí zájemcům o složení některé ze zkoušek Cambridge English nejen nejnižší možné ceny, ale také řadu dalších výhod ke každé registraci:

celý článek

 • zkoušku nanečisto, jejíž termíny jsou průběžně vypisovány během celého roku na různých místech České republiky
 • až 12 termínů konání zkoušky
 • výběr mezi papírovou a počítačovou verzí zkoušek
 • registrace online
 • zaslání certifikátů poštou
 • kvalitní a příjemné prostory v centru Brna
 • řada přípravných kurzů přímo v jazykové škole P.A.R.K.
 • individuální a profesionální přístup
 • balíček výhod věrnostního programu
 • možnost organizace zkoušek přímo ve vlastních prostorách

V našem autorizovaném centru můžete skládat následující zkoušky:

 • Zkoušky z obecné angličtiny - KET, PET, FCE, CAE, CPE
 • Zkoušky pro děti a mládež - YLE, KET for schools, PET for schools, FCE for schools
 • Zkoušky z odborné a obchodní angličtiny - BEC, TKT
Facebook Youtube
Kontakt

Rychlý kontakt

+420 602 436 495