Zkoušky nanečisto

Všem zájemcům o Cambridge exams nabízíme variantu zkoušek "nanečisto", tzv. MOCK TEST, díky níž zjistíte, jak jste na zkoušku připraveni, popř. na kterou část zkoušky je třeba zintenzivnit Vaši přípravu.

Každá ze zkoušek nanečisto se odehrává v reálném čase a součástí simulace je nejen písemná, ale i ústní část zkoušky, která je hodnocena přímo Speaking examinátory, které můžete potkat u zkoušky reálné.

BONUS K PŘIHLÁŠCE NA ZKOUŠKU

Každý účastník MOCK TESTU obdrží poukaz na částku 100,-Kč, který může využít při registraci na zkoušky Cambridge English - KET (for Schools), PET (for Schools), FCE (for Schools), CAE, CPE, BEC – ve zkouškovém centru Cambridge P.A.R.K. Registrace musí být učiněna do 3 měsíců po konání MOCK TESTU. Při platbě Vám částka 100,-Kč bude odečtena od ceny zkoušky.

CENY MOCK TESTŮ:

MOCK KET, PET, BEC Preliminary 400 Kč
MOCK FCE, CAE, CPE, BEC Vantage, Higher 500 Kč

Nejbližší termíny MOCK TESTŮ 

Zkoušky nanečisto pro úrovně FCE a CAE se v Brně konají zhruba KAŽDÝ MĚSÍC, takže TERMÍNY MOCK TESTŮ JSOU POSTUPNĚ DOPLŇOVÁNY.

Aktuální termíny MOCK testů:

MOCK FCE      16.12.2016 od 14:00 v Brně registrace do 13.12.2016
MOCK CAE      16.12.2016 od 14:00 v Brně registrace do 13.12.2016

Registrace probíhá vždy online v sekci Registrace na zkoušku nanečisto.

Průběh zkoušky nanečisto - veřejné termíny:
Brněnské zkoušky nanečisto se konají v prostorách Cambridge P.A.R.K.na adrese Staňkova 8c (pokud není z kapacitních důvodů stanoveno jinak).
O podrobném harmonogramu budou kandidáti informováni emailem asi 2 dny před datem zkoušky nanečisto. Kandidáti na zkoušku FCE, CAE, CPE, BEC Vantage či BEC Higher v emailu rovněž obdrží zadání části „Writing“, které zpracují doma a nejpozději den před datem mock testu jej vypracovaný zašlou na info@zkouskypark.cz. Upozorňujeme, že zkoušky nanečisto jsou vždy v papírové verzi.

Výsledky ze zkoušek nanečisto Vám budou zaslány na email do 10 pracovních dní od termínu konání zkoušky nanečisto.

Doporučujeme si objednat i INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACI s examinátorem Cambridge, která obsahuje projití všech nedostatků, návrhy na zlepšení a studijní doporučení.
Osobní konzultaci si můžete objednat přes email info@zkouskypark.cz.
Cena individuálních konzultací pro zkoušky Mock KET, PET a BEC Preliminary je 450 Kč za 45 min. Cena individuálních konzultací pro zkoušky Mock FCE, CAE, CPE a BEC Vantage a Higher je 600 Kč za 60 min.

Facebook Youtube
Kontakt

Rychlý kontakt

+420 602 436 495