Zkoušky nanečisto

Všem zájemcům o Cambridge exams nabízíme variantu zkoušek "nanečisto", tzv. MOCK TEST, díky níž zjistíte, jak jste na zkoušku připraveni, popř. na kterou část zkoušky je třeba zintenzivnit Vaši přípravu.

VÝHODY ZKOUŠKY NANEČISTO:

- součástí mock testu je jak písemná, tak ústní část zkoušky

- vše se odehrává v reálném čase

- obdržíte bodové i procentuální vyhodnocení jednotlivých částí

- získáte celkové procentuální vyhodnocení, jehož součástí je i obecné doporučení, zda zkoušku absolvovat či ne

- po absolvování ústní části zkoušky obdržíte ústní zpětnou vazbu přímo od examinátora Cambridge a také personalizované písemné doporučení s rady a tipy pro vylepšení ústní části zkoušky

- výsledek zašleme přímo na Váš email do 10 pracovních dnů

- získáte bonus ve formě slevy (viz tabulka níže) na libovolný termín zkoušky při registraci do 3 měsíců od konání zkoušky nanečisto 

CENY MOCK TESTŮ:

CENA MOCK TESTU HODNOTA VOUCHERU PRO VEŘEJNOST                HODNOTA VOUCHERU PRO KANDIDÁTY PARTNERSKÝCH ŠKOL                          
MOCK KET, PET, BEC Preliminary 400 Kč 100 Kč 100 Kč
MOCK FCE, CAE, CPE, BEC Vantage, Higher 500 Kč 100 Kč 150 Kč

AKTUÁLNÍ TERMÍNY ZKOUŠEK NANEČISTO:

MOCK FCE PRAHA pátek 12.1.2018 od cca 13 hodin registrace do pondělí 8.1.2018 informace a časový harmonogram zkoušky nanečisto zaslány do středy 10.1.2018                                     
MOCK CAE PRAHA pátek 12.1.2018 od cca 13 hodin registrace do pondělí 8.1.2018 informace a časový harmonogram zkoušky nanečisto zaslány do středy 10.1.2018
MOCK FCE BRNO pátek 19.1.2018 od cca 14 hodin registrace do pondělí 15.1.2018 informace a časový harmonogram zkoušky nanečisto zaslány do středy 17.1.2018
MOCK CAE BRNO pátek 19.1.2018 od cca 14 hodin registrace do pondělí 15.1.2018 informace a časový harmonogram zkoušky nanečisto zaslány do středy 17.1.2018
MOCK FCE BRNO pátek 23.2.2018 od cca 14 hodin registrace do pondělí 19.2.2018 informace a časový harmonogram zkoušky nanečisto zaslány do středy 21.1.2018
MOCK CAE BRNO pátek 23.2.2018 od cca 14 hodin registrace do pondělí 19.2.2018 informace a časový harmonogram zkoušky nanečisto zaslány do středy 21.1.2018
MOCK FCE BRNO pátek 16.3.2018 od cca 14 hodin registrace do pondělí 12.3.2018 informace a časový harmonogram zkoušky nanečisto zaslány do středy 14.3.2018
MOCK CAE BRNO pátek 16.3.2018 od cca 14 hodin registrace do pondělí 12.3.2018 informace a časový harmonogram zkoušky nanečisto zaslány do středy 14.3.2018
MOCK CPE BRNO pátek 16.3.2018 od cca 14 hodin registrace do pondělí 12.3.2018 informace a časový harmonogram zkoušky nanečisto zaslány do středy 14.3.2018

Registrace probíhá vždy online v sekci Registrace na zkoušku nanečisto.

MÍSTO KONÁNÍ ZKOUŠKY:

Brněnské veřejné zkoušky nanečisto se konají v prostorách Cambridge P.A.R.K.na adrese Staňkova 8c (pokud není z kapacitních důvodů stanoveno jinak).

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE:

- podrobný harmonogram zkoušky nanečisto obdrží kandidáti nejpozději 2 dny před datem konání zkoušky nanečisto

- kandidáti zkoušek FCE, CAE, CPE, BEC Vantage či BEC Higher v emailu také obdrží zadání části Writing, které vypracují doma (nemusí vždy platit pro mock testování, které se koná na našich partnerských školách)

- zkoušky nanečisto probíhají vždy pouze v papírové verzi

- zkouška nanečisto je ukazatelem úspěšnosti, ale její výsledek nezaručuje kladný výsledek zkoušky reálné

- kandidáti fyzicky ani elektronicky neobdrží opravené odpovědní archy a to z důvodu neoprávněného šíření materiálů (v případě zájmu je možné objednat konzultaci přímo s examinátorem, při které bude umožněno do materiálů nahlédnout)

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE S EXAMINÁTOREM CAMBRIDGE EXAMS:

- komentář k výsledkům zkoušky nanečisto, konzultace chyb a návrhy na zlepšení a další studijní doporučení

- objednávejte na emailové adrese: info@zkouskypark.cz

KET, PET, BEC Preliminary 450 Kč / 45 minut
FCE, CAE, CPE, BEC Vantage a Higher   600 Kč / 60 minut

Facebook Youtube
Kontakt

Rychlý kontakt

+420 602 436 495