Zkoušky nanečisto

Všem zájemcům o Cambridge exams nabízíme variantu zkoušek "nanečisto", tzv. MOCK TEST, díky níž zjistíte, jak jste na zkoušku připraveni, popř. na kterou část zkoušky je třeba zintenzivnit Vaši přípravu.

VÝHODY ZKOUŠKY NANEČISTO:

- součástí simulace je jak písemná, tak ústní část zkoušky

- vše se odehrává v reálném čase

- obdržíte procentuální vyhodnocení jednotlivých částí

- získáte celkové procentuální vyhodnocení, jehož součástí je i obecné doporučení, zda zkoušku absolvovat či ne

- po absolvování ústní části zkoušky obdržíte ústní zpětnou vazbu přímo od examinátora Cambridge a také personalizované písemné doporučení s rady a tipy pro vylepšení ústní části zkoušky

- výsledek zašleme přímo na Váš email do 10 pracovních dnů

- získáte bonus ve formě slevy 100,-Kč na libovolný termín zkoušky při registraci do 3 měsíců od konání zkoušky nanečisto 

CENY MOCK TESTŮ:

MOCK KET, PET, BEC Preliminary 400 Kč
MOCK FCE, CAE, CPE, BEC Vantage, Higher 500 Kč

AKTUÁLNÍ TERMÍNY ZKOUŠEK NANEČISTO:

MOCK FCE PRAHA - Gymnázium Na Vítězné pláni pátek 20.10.2017 od 14 hodin registrace do středy 18.10.2017 do 16:00 hodin
MOCK CAE PRAHA - Gymnázium Na Vítězné pláni pátek 20.10.2017 od 14 hodin registrace do středy 18.10.2017 do 16:00 hodin
MOCK FCE Zlín - UTB pátek 3.11.2017 od cca 9 hodin registrace do pondělí 30.10.2017
MOCK CAE Zlín - UTB pátek 3.11.2017 od cca 9 hodin registrace do pondělí 30.10.2017
MOCK KET BRNO - PARK pátek 3.11.2017 od 14 hodin  registrace do pondělí 30.10.2017
MOCK PET BRNO - PARK pátek 3.11.2017 od 14 hodin  registrace do pondělí 30.10.2017
MOCK FCE BRNO - PARK pátek 3.11.2017 od 14 hodin registrace do pondělí 30.10.2017
MOCK CAE BRNO - PARK pátek 3.11.2017 od 14 hodin registrace do pondělí 30.10.2017
MOCK FCE BRNO - PARK pátek 15.12.2017 od 14 hodin registrace do pondělí 11.12.2017
MOCK CAE BRNO - PARK pátek 15.12.2017 od 14 hodin registrace do pondělí 11.12.2017

Registrace probíhá vždy online v sekci Registrace na zkoušku nanečisto.

MÍSTO KONÁNÍ ZKOUŠKY:

Brněnské veřejné zkoušky nanečisto se konají v prostorách Cambridge P.A.R.K.na adrese Staňkova 8c (pokud není z kapacitních důvodů stanoveno jinak).

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE:

- podrobný harmonogram zkoušky nanečisto obdrží kandidáti nejpozději 2 dny před datem konání zkoušky nanečisto

- kandidáti zkoušek FCE, CAE, CPE, BEC Vantage či BEC Higher v emailu také obdrží zadání části Writing, které vypracují doma

- zkoušky nanečisto probíhají vždy pouze v papírové verzi

- zkouška nanečisto je ukazatelem úspěšnosti, ale její výsledek nezaručuje kladný výsledek zkoušky reálné

- kandidáti fyzicky ani elektronicky neobdrží opravené odpovědní archy a to z důvodu neoprávněného šíření materiálů (v případě zájmu je možné objednat konzultaci přímo s examinátorem, při které bude umožněno do materiálů nahlédnout)

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE S EXAMINÁTOREM CAMBRIDGE EXAMS:

- komentář k výsledkům zkoušky nanečisto, konzultace chyb a návrhy na zlepšení a další studijní doporučení

- objednávejte na emailové adrese: info@zkouskypark.cz

KET, PET, BEC Preliminary 450 Kč / 45 minut
FCE, CAE, CPE, BEC Vantage a Higher   600 Kč / 60 minut

Facebook Youtube
Kontakt

Rychlý kontakt

+420 602 436 495