Zkoušky pro děti a mládež

Zkoušky Cambridge English patří mezi nejuznávanější a nejprestižnější jazykové kvalifikace. Zkoušky dětěm mohou pomoci mimo jiné i při přijímacím řízení na školy v ČR i v zahraničí. Podívejte se na seznam univerzit v ČR, které uznávají certifikáty Cambridge English.
Zkoušky YLE jsou určeny dětem na základních školách. Jsou velmi populární a oblíbené, protože děti zábavnou formou motivují ke zlepšování se, jsou praktické a poskytují jedinečný přehled o pokroku dítěte v osvojování si anglického jazyka. Jen v České republice zkoušky ročně absolvuje několik tisíc žáků. Děti vycházející základní školu by měly mít angličtinu na úrovni A2 dle CEFR - odpovídá zkouškám YLE Flyers a  KET for Schools.
Pro starší děti jsou určeny zkoušky KET, PET a FCE, případně tyto zkoušky ve verzi "for schools."

U zkoušek pro děti a mládež rozlišujeme šest úrovní:

  • YLE Starters - Cambridge English: Starters (pre-A1)
  • YLE Movers - Cambridge English: Movers (A1)
  • YLE Flyers - Cambridge English: Flyers (A2)
  • KET for schools - Cambridge English: Key for Schools (A2)
  • PET for schools - Cambridge English: Preliminary for Schools (B1)
  • FCE for schools - Cambridge English: First for Schools (B2)
    Po kliknutí na konkrétní zkoušku dole na stránce se dozvíte více informací a rozpis termínů kdy se koná.

Co znamená verze "for Schools?"

Tato varianta zkoušky je speciálně přizpůsobena žákům a studentům tak, aby zvyšovala jejich motivaci učit se angličtině. Zkoušky ve verzi "for Schools" mají naprosto shodnou podobu a shodná je také úroveň obtížnosti částí zkoušky. Jediný rozdíl spočívá v obsahu a formulaci témat, jež jsou vybrány s ohledem na okruh zájmů a zkušeností školního žactva.Certifikát ze zkoušky "for Schools" je zcela totožný s certifikátem ze zkoušek z obecné angličtiny.

Jednotlivé zkoušky

Facebook Youtube
Kontakt

Rychlý kontakt

+420 602 436 495