Autorizované centrum zkoušek

Cambridge English

Autorizované centrum zkoušek

Cambridge English

Registrace na zkoušku

BEC Higher

 

Zkoušky BEC jsou těsně propojeny s úrovněmi Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Platí, že pro úspěšné složení zkoušky BEC Higher musí mít kandidát znalost angličtiny na úrovni C1 (pokročilí)

Zkoušky z odborné a obchodní angličtiny

 • Proč zkoušku BEC Higher

   

  Každý kandidát dostává písemnou zprávu, která ukazuje výsledky dosažené v jednotlivých částech zkoušky. Pokud zkoušku složíte, dostanete certifikát Cambridge English Language Assessment, který platí celý život.

 • Obsah zkoušky

   

  Zaměřeno na studenty, kteří již získali nebo získávají obchodní a administrativní zkušenosti. Posluchači na této úrovni by měli zvládnout složitější větné konstrukce a předvést znalosti slovní zásoby velkého rozsahu. Tato úroveň odpovídá úrovni C1.

  Čtení (1 hodina)

  Část čtení obsahuje různé typy obchodně zaměřených textů, jako jsou články, zprávy, reklamy, katalogy, dopisy. Kandidát plní úkoly, které zahrnují spojení variant, výběr z více možností, doplňování z více možností nebo bez možností a editaci textu.
  Čtení tvoří 25 % z celkového počtu bodů. 

  Psaní (70 minut)

  Kandidáti napíší dva texty, první v rozsahu 120-140 slov má podobu vzkazu nebo e-mailu a vychází z určitých vstupních informací v podobě grafů nebo tabulek. U druhého textu, jehož rozsah musí odpovídat 200-250 slovům, si může kandidát vybrat téma z několika možností, jimiž jsou např. zpráva nebo návrh (ve formě vzkazu nebo e-mailu), obchodní korespondence (dopis, fax nebo e-mail).
  Psaní tvoří 25 % z celkového počtu bodů. Na oba texty připadá rovnoměrný podíl. 

  Poslech (40 minut)

  V této části zkoušky se ověřuje schopnost porozumění mluvenému jazyku v různých situacích a pochopení hlavního tématu, podrobných informací, kontextu, a názorů osob.
  Poslech tvoří 25 % z celkového počtu bodů.

  Mluvení (16 minut)

  Ověřují se kandidátovi reakce, srovnání, vyjádření souhlasu nebo nesouhlasu a schopnost domluvy a dospění ke kompromisu se zkoušejícím a druhým kandidátem na témata obchodní povahy. Součástí této části zkoušky je krátká prezentace na obchodní téma, které si kandidát na místě zvolí ze tří nabízených variant, dále pak otázky na prezentaci druhého zkoušeného a diskuse s druhým zkoušeným na obchodní téma s cílem nalézt řešení.
  Mluvení tvoří 25 % z celkového počtu bodů. 

 • Hodnocení

   

  Hranice pro úspšné složení zkoušky je 180 bodů ze 210 dohromady ze všech částí zkoušky. Kandidáti, kteří dosáhnou výsledku 160 - 179 bodů, získají certifikát úrovně B2.

  200 -210 = Pass at Grade A (Odpovídá úrovni C2.)
  180 - 199 = Pass at Grade B and C
  160 - 179 = Level B2 (Kandidát získá certifikát úrovně B2.)
  0 - 159 = Fail

  Pro více se podívejte na tento dokument.

 • Informační materiály a ukázkový test

   

  Letáček: zde
  Handbook pro učitele: zde
  Informace pro kandidáty: zde

  Ukázkový test: Reading; Writing; Listening; L-Pt1; L-Pt2; L-Pt3
  Zadání ústní části: zde

Zaregistruj se na zkoušku BEC

banner
0 +

Kandidátů ročně

0 +

Termínů ročně

0 +

Partnerských škol