BEC – Zkoušky z obchodní angličtiny

Zkoušky Business English Certificates (BEC) jsou navrženy tak, aby otestovaly úroveň anglického jazyka používaného v obchodní sféře, ve službách a v administrativě.  Testuje se jak obecná znalost jazyka, tak znalost obchodní angličtiny.
Zkoušky BEC jsou těsně propojeny s úrovněmi Společného evropského referenčního rámce pro jazykyplatí, že pro úspěšné složení zkoušky BEC Preliminary musí mít kandidát znalost angličtiny na úrovni B1 (mírně pokročilí), pro BEC Vantage na úrovni B2 (více středně pokročilí) a pro BEC Higher na úrovni C1 (pokročilí).

BEC Preliminary

Proč zkoušku BEC Preliminary

Každý kandidát dostává písemnou zprávu, která ukazuje výsledky dosažené v jednotlivých částech zkoušky. Pokud zkoušku složíte, dostanete certifikát Cambridge English Language Assessment, který platí celý život.

Obsah zkoušky

Zkouška pro kandidáty se základní a nižší střední úrovní znalosti anglického jazyka. Tato úroveň odpovídá stupni B1.

Čtení a psaní

Část čtení ověřuje schopnost číst a chápat obsahy textů různého typu. Kandidát plní úkoly jako je výběr z možností, spojování variant, doplnění textu a formulářů nebo rozhodování o pravdě a nepravdě. V části psaní musí kandidát vytvořit dva texty.  V rámci prvního jde o komunikaci s kolegou ohledně obchodní záležitosti prostřednictvím vzkazu, poznámky, nebo e-mailu. U druhého se může jednat o dopis, fax nebo e-mail určený někomu mimo firmu – zákazníkovi, dodavateli atd.
Čtení a psaní tvoří 50 % z celkového počtu bodů. (90 minut)

Poslech
Ověřuje se schopnost porozumění mluvenému jazyku v různých situacích a pochopení hlavních myšlenek. Nahrávky mohou být úryvky z rozhovorů, diskuzí a telefonátů.
Poslech tvoří 25 % z celkového počtu bodů. (40 minut)

Mluvení
Ověřují se kandidátovi reakce, vyjádření souhlasu nebo nesouhlasu a schopnost domluvy se zkoušejícím a druhým kandidátem.
Mluvení  tvoří 25 % z celkového počtu bodů. (12 minut)

Hodnocení

Hranice pro úspšné složení zkoušky je 65 bodů ze 100 dohromady ze všech částí zkoušky. Kandidáti, kteří dosáhnou výsledku 40 - 64 bodů, získají certifikát úrovně A2.

85 -100 = Pass with Distinction (Odpovídá úrovni B2.)
80 - 84  = Pass with Merit 
65 - 79  = Pass
40 - 64  = Level A2 (Kandidát získá certifikát úrovně A2.)
  0 - 39  = Fail

Pro více se podívejte na tento dokument.

Informační materiály a ukázkový test

Letáček: zde
Handbook pro učitele: zde
Informace pro kandidáty: zde
Slovníček: zde

Ukázkový test: R&W; Listening; L-Pt1; L-Pt2; L-Pt3; L-Pt4; R&W-key

BEC Vantage

Proč zkoušku BEC Vantage

Každý kandidát dostává písemnou zprávu, která ukazuje výsledky dosažené v jednotlivých částech zkoušky. Pokud zkoušku složíte, dostanete certifikát Cambridge English Language Assessment, který platí celý život.

Obsah zkoušky

Zkouška pro kandidáty se základní a nižší střední úrovní znalosti anglického jazyka. Tato úroveň odpovídá stupni B2.

Čtení 
Část čtení ověřuje schopnost číst a chápat obsahy textů různého typu jako jsou články, zprávy, reklamy, dopisy, vzkazy, katalogya jiné obchodně zaměřené texty. Kandidát plní úkoly jako je výběr z možností, spojování variant, doplnění textu a formulářů nebo opravování textu.
Čtení tvoří 25 % z celkového počtu bodů. (60 minut)

Psaní

V části psaní musí kandidát vytvořit dva texty, které mohou mít jednu z následujících forem:

  • a) komunikace s kolegou ohledně obchodní záležitosti prostřednictvím vzkazu, poznámky, nebo e-mailu
  • b) komunikace s externí osobou (zákazník, dodavatel) prostřednictvím dopisu, e-mailu nebo faxu
  • c) zpráva týkající se konkrétní události, která se již stala 
  • d) návrh týkající se konkrétní události v budoucnosti spolu s  doporučením řešení
    Psaní tvoří 25 % z celkového počtu bodů. (45 minut)

Poslech
Ověřuje se schopnost porozumění mluvenému jazyku v různých situacích a pochopení hlavních myšlenek. Nahrávky mohou být úryvky z rozhovorů, diskuzí a telefonátů. Kandidáti odpovídají formou doplňování poznámek, spojování a výběru z několika možností.
Poslech odpovídá 25 % z celkového počtu bodů. (40 minut)

Mluvení
Ověřují se kandidátovi reakce, vyjádření souhlasu nebo nesouhlasu a schopnost domluvy a dospění ke kompromisu se zkoušejícím a druhým kandidátem na témata obchodní povahy. \Tato část zkoušky probíhá zpravidla ve dvojici.
Mluvení  odpovídá 25 % z celkového počtu bodů. (14 minut)

Hodnocení

Hranice pro úspšné složení zkoušky je 70 bodů ze 100 dohromady ze všech částí zkoušky. Kandidáti, kteří dosáhnou výsledku 45 - 59 bodů, získají certifikát úrovně B1.

80 -100 = Pass at Grade A (Odpovídá úrovni C1.)
75 - 79  = Pass at Grade B 
60 - 74  = Pass at Grade C
45 - 59  = Level B1(Kandidát získá certifikát úrovně B1.)
  0 - 44  = Fail

Pro více se podívejte na tento dokument.

Informační materiály a ukázkový test

Letáček: zde
Handbook pro učitele: zde
Informace pro kandidáty: zde

Ukázkový test: Reading; WritingListeningL-Pt1L-Pt2L-Pt3
Zadání ústní části: zde

BEC Higher

Proč zkoušku BEC Higher

Každý kandidát dostává písemnou zprávu, která ukazuje výsledky dosažené v jednotlivých částech zkoušky. Pokud zkoušku složíte, dostanete certifikát Cambridge English Language Assessment, který platí celý život.

Obsah zkoušky

Zaměřeno na studenty, kteří již získali nebo získávají obchodní a administrativní zkušenosti. Posluchači na této úrovni by měli zvládnout složitější větné konstrukce a předvést znalosti slovní zásoby velkého rozsahu. Tato úroveň odpovídá úrovni C1.

Čtení 
Část čtení obsahuje různé typy obchodně zaměřených textů, jako jsou články, zprávy, reklamy, katalogy,dopisy. Kandidát plní úkoly, které zahrnují spojení variant, výběr z více možností, doplňování z více možností nebo bez možností a editaci textu.
Čtení tvoří 25 % z celkového počtu bodů. (1 hodina)

Psaní 
Kandidáti napíší dva texty, první v rozsahu 120-140 slov má podobu vzkazu nebo e-mailu a vychází z určitých vstupních informací v podobě grafů nebo tabulek. U druhého textu, jehož rozsah musí odpovídat 200-250 slovům, si může kandidát vybrat téma z několika možností, jimiž jsou např. zpráva nebo návrh (ve formě vzkazu nebo e-mailu), obchodní korespondence (dopis, fax nebo e-mail).
Psaní tvoří 25 % z celkového počtu bodů. Na oba texty připadá rovnoměrný podíl. (70 minut)

Poslech 
V této části zkoušky se ověřuje schopnost porozumění mluvenému jazyku v různých situacích a pochopení hlavního tématu, podrobných informací, kontextu, a názorů osob.
Poslech tvoří 25 % z celkového počtu bodů. (40 minut)

Mluvení 
Ověřují se kandidátovi reakce, srovnání, vyjádření souhlasu nebo nesouhlasu a schopnost domluvy a dospění ke kompromisu se zkoušejícím a druhým kandidátem na témata obchodní povahy.  Součástí této části zkoušky je krátká prezentace na obchodní téma, které si kandidát na místě zvolí ze tří nabízených variant, dále pak otázky na prezentaci druhého zkoušeného a diskuse s druhým zkoušeným na obchodní téma s cílem nalézt řešení.
Mluvení tvoří 25 % z celkového počtu bodů. (16 minut)

Hodnocení

Hranice pro úspšné složení zkoušky je 70 bodů ze 100 dohromady ze všech částí zkoušky. Kandidáti, kteří dosáhnou výsledku 45 - 59 bodů, získají certifikát úrovně B2.

80 -100 = Pass at Grade A (Odpovídá úrovni C2.)
75 - 79  = Pass at Grade B 
60 - 74  = Pass at Grade C
45 - 59  = Level B2 (Kandidát získá certifikát úrovně B2.)
  0 - 44  = Fail

Pro více se podívejte na tento dokument.

Informační materiály a ukázkový test

Letáček: zde
Handbook pro učitele: zde
Informace pro kandidáty: zde

Ukázkový test: ReadingWritingListeningL-Pt1L-Pt2L-Pt3
Zadání ústní části: zde

Termíny zkoušky BEC v roce 2019/2020:

BEC Preliminary, Vantage, Higher

Verze Místo Písemná část Ústní část Řádná registrace do  Pozdní registrace za příp. 600 Kč do Registrace
CB Praha pá 13.12.2019 pá 13.12.2019 po 25.11.2019 čt 28.11.2019 Registrace zde
Úroveň zkoušky Cena
BEC Preliminary 3300
BEC Vantage 4900
BEC Higher 5200
Facebook Youtube
Kontakt

Rychlý kontakt

+420 602 436 495