Authorised Test Centre

Cambridge English

Authorised Test Centre

Cambridge English

Registration for the exam

Development

BEC Preliminary

 

Zkoušky BEC jsou těsně propojeny s úrovněmi Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Platí, že pro úspěšné složení zkoušky BEC Preliminary musí mít kandidát znalost angličtiny na úrovni B1 (mírně pokročilí)

 • Why take the BEC Preliminary exam

  Každý kandidát dostává písemnou zprávu, která ukazuje výsledky dosažené v jednotlivých částech zkoušky. Pokud zkoušku složíte, dostanete certifikát Cambridge English Language Assessment, který platí celý život.

 • Content of the exam

   

  Zkouška pro kandidáty se základní úrovní znalosti anglického jazyka. Tato úroveň odpovídá stupni B1.

  Čtení a psaní (90 minut)

  Část čtení ověřuje schopnost číst a chápat obsahy textů různého typu. Kandidát plní úkoly jako jsou výběr z možností, spojování variant, doplnění textu a formulářů nebo rozhodování o pravdě a nepravdě. V části psaní musí kandidát vytvořit dva texty. V rámci prvního jde o komunikaci s kolegou ohledně obchodní záležitosti prostřednictvím vzkazu, poznámky, nebo e-mailu. U druhého se může jednat o dopis, fax nebo e-mail určený někomu mimo firmu – zákazníkovi, dodavateli apod.
  Čtení a psaní tvoří 50 % z celkového počtu bodů. 

  Poslech (40 minut)

  Ověřuje se schopnost porozumět mluvenému jazyku v různých situacích a pochopení hlavních myšlenek. Nahrávky mohou být úryvky z rozhovorů, diskuzí a telefonátů.
  Poslech tvoří 25 % z celkového počtu bodů. 

  Mluvení (12 minut)

  Ověřují se kandidátovi reakce, vyjádření souhlasu nebo nesouhlasu a schopnost domluvy se zkoušejícím a druhým kandidátem.
  Mluvení tvoří 25 % z celkového počtu bodů. 

 • Rating

   

  Hranice pro úspěšné složení zkoušky je 140 bodů ze 170 dohromady ze všech částí zkoušky. Kandidáti, kteří dosáhnou výsledku 120 - 139 bodů, získají certifikát úrovně A2.

  160 - 170 = Pass with Distinction (Odpovídá úrovni B2.)
  153 - 159 = Pass with Merit
  140 - 152 = Pass
  120 - 139 = Level A2 (Kandidát získá certifikát úrovně A2.)
  0 - 119 = Fail

  Pro více se podívejte na tento dokument.

 • Information materials and sample test

   

  Letáček: zde
  Handbook pro učitele: zde
  Informace pro kandidáty: zde
  Slovníček: zde

  Ukázkový test: R&W; Listening; L-Pt1; L-Pt2; L-Pt3; L-Pt4; R&W-key

Zaregistruj se na zkoušku BEC Preliminary

0 +

Candidates per year

0 +

Dates per year

0 +

Partner Schools