Authorised Test Centre

Cambridge English

Authorised Test Centre

Cambridge English

Registration for the exam

Development

A2 Flyers

Pro koho je zkouška YLE Flyers

Třetí a nejnáročnější z testů byl navržen pro děti okolo 13-14 let, které završily zhruba 250 hodin jazykových studií.

Je srovnatelná s úrovní zkoušky Cambridge English: Key (KET), a je tak prvním krokem k hlavnímu souboru mezinárodně uznávaných zkoušek Cambridge.
Zkouška je stanovená pro úroveň CEFR A2.

 • Why take the YLE Flyers exam

   

  - Výzkumy dokazují, že děti si díky zkouškám významným způsobem budují kladný vztah k cizímu jazyku a jeho učení. Děti se rády připravují ke zkouškám YLE a také je rády skládají.

  - Děti při zkoušce mimo jiné omalovávají, kreslí, mluví s examinátorem, a to je baví a motivuje. Zároveň si přípravou na zkoušku vytvářejí základy pro jazykovou výuku, učí se praktickým jazykovým dovednostem.

  - Zkouška tak poskytuje spolehlivé a jednotné měřítko pro hodnocení poslechu, ústního projevu, čtení a psaní.

  - Každé dítě, které absolvuje zkoušku Cambridge English: Young Learners, získá certifikát Cambridge English, který je motivací pro další studium jazyka. Certifikát má podobu vysvědčení, kde je pomocí erbů vyznačen dosažený počet "bodů" v testovaných oblastech: čtení a psaní, poslech a mluvení.

  - Školy po celém světě pomocí těchto zkoušek motivují děti ke studiu angličtiny a ukazují rodičům pokrok, kterého jejich děti dosahují. Zkoušky YLE jsou stále populárnější a ročně je jen v ČR skládá několik tisíc dětí.

  - Zkouška odpovídá úrovni A2 dle CEFR, s níž by měly vycházet děti ze základní školy.

 • Content of the exam

   

  Části testu: čtení a psaní (40 minut), poslech (přibližně 20 minut), mluvení (9 minut).

  Na této úrovni se již očekává, že dítě:

  • Rozumí základním pokynům nebo se dokáže účastnit základní konverzace na předvídatelné téma
  • Rozumí základním oznámením, pokynům nebo informacím
  • Umí vyplnit základní formuláře a napíše poznámky včetně údajů o čase, datu a místě
  • Rozumí základním frázím a výrazům a používá je
  • Umí se představit, a zodpovědět základní otázky týkající se jeho osoby
  • Dokáže jednat s anglicky hovořícími osobami, které mluví pomalu a zřetelně
  • Umí psát krátké, jednoduché poznámky
 • Information materials and sample test

Zaregistruj se na zkoušku YLE Flyers

0 +

Candidates per year

0 +

Dates per year

0 +

Partner Schools