Authorised Test Centre

Cambridge English

Authorised Test Centre

Cambridge English

Registration for the exam

Development

Zkoušky pro děti a mládež

Zkoušky Cambridge English patří mezi nejuznávanější a nejprestižnější jazykové kvalifikace. Zkoušky dětěm mohou pomoci mimo jiné i při přijímacím řízení na školy v ČR i v zahraničí. Podívejte se na seznam univerzit v ČR, které uznávají certifikáty Cambridge English.

Zkoušky YLE jsou určeny dětem základních škol. Jsou velmi populární a oblíbené, protože děti zábavnou formou motivují ke zlepšování se, jsou praktické a poskytují jedinečný přehled o pokroku dítěte v osvojování si anglického jazyka. Jen v České republice zkoušky ročně absolvuje několik tisíc žáků. Děti vycházející základní školu by měly mít angličtinu na úrovni A2 dle CEFR - odpovídá zkouškám YLE Flyers a KET for Schools.
Pro starší děti jsou určeny zkoušky KET, PET a FCE, případně tyto zkoušky ve verzi "for schools."

 

U zkoušek pro děti a mládež rozlišujeme šest úrovní


YLE Starters - Cambridge English: Starters (pre-A1)

YLE Movers - Cambridge English: Movers (A1)

YLE Flyers - Cambridge English: Flyers (A2)

KET for schools - Cambridge English: Key for Schools (A2)

PET for schools - Cambridge English: Preliminary for Schools (B1)

FCE for schools - Cambridge English: First for Schools (B2)

 

 

Co znamená verze "for Schools?"

Tato varianta zkoušky je speciálně přizpůsobena žákům a studentům tak, aby zvyšovala jejich motivaci učit se angličtině. Zkoušky ve verzi "for Schools" mají naprosto shodnou podobu a shodná je také úroveň obtížnosti částí zkoušky. Jediný rozdíl spočívá v obsahu a formulaci témat, jež jsou vybrány s ohledem na okruh zájmů a zkušeností školního žactva. Certifikát ze zkoušky "for Schools" je zcela totožný s certifikátem ze zkoušek z obecné angličtiny.

Zaregistruj se na zkoušky pro mládež

0 +

Candidates per year

0 +

Dates per year

0 +

Partner Schools