Authorised Test Centre

Cambridge English

Authorised Test Centre

Cambridge English

Registration for the exam

Development

A1 Movers

Pro koho je zkouška YLE Movers


Druhá úroveň zkoušek pro děti je vhodná pro děti okolo 12 let, které za sebou mají asi 175 hodin jazykové výuky.
Zkouška je stanovena pro úroveň CEFR A1.

 • Why YLE Movers exam

   

  - Výzkumy dokazují, že děti si díky zkouškám významným způsobem budují kladný vztah k cizímu jazyku a jeho učení. Děti se rády připravují ke zkouškám YLE a také je rády skládají.

  - Děti při zkoušce mimo jiné omalovávají, kreslí, mluví s examinátorem, a to je baví a motivuje. Zároveň si přípravou na zkoušku vytvářejí základy pro jazykovou výuku, učí se praktickým jazykovým dovednostem.

  - Zkouška tak poskytuje spolehlivé a jednotné měřítko pro hodnocení poslechu, ústního projevu, čtení a psaní.

  - Každé dítě, které absolvuje zkoušku Cambridge English: Young Learners, získá certifikát Cambridge English, který je motivací pro další studium jazyka. Certifikát má podobu vysvědčení, kde je pomocí erbů vyznačen dosažený počet "bodů" v testovaných oblastech: čtení a psaní, poslech a mluvení.

  - Školy po celém světě pomocí těchto zkoušek motivují děti ke studiu angličtiny a ukazují rodičům pokrok, kterého jejich děti dosahují. Zkoušky YLE jsou stále populárnější a ročně je jen v ČR skládá několik tisíc dětí.

   

 • Content of the exam

   

  Části testu: čtení a psaní (30 minut), poslech (přibližně 25 minut), mluvení (7 minut).

 • Information materials and sample test

Zaregistruj se na zkoušku YLE Movers

0 +

Candidates per year

0 +

Dates per year

0 +

Partner Schools