Authorised Test Centre

Cambridge English

Authorised Test Centre

Cambridge English

Registration for the exam

Development

C2 Proficiency

Nejdéle existující a nejnáročnější jazyková zkouška v této řadě. Znamená vysokou úroveň znalostí a uznávají ji instituce vyššího vzdělávání v mnoha zemích, včetně téměř všech univerzit ve Spojeném království. Certifikát Cambridge English Proficiency uznávají také mnozí zaměstnavatelé na celém světě. Ideálnímu kandidátovi umožňuje znalost angličtiny její výborné využití prakticky v každé situaci a zároveň je srovnatelná s úrovní znalosti angličtiny vzdělaného rodilého mluvčího.

Zkouška Cambridge English Proficiency ověřuje znalost angličtiny na úrovni C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR).

 • Why take the CPE
  • Každý kandidát dostává písemnou zprávu, která ukazuje výsledky dosažené v jednotlivých částech zkoušky. Pokud zkoušku složíte, dostanete certifikát Cambridge English Language Assessment, který platí celý život.
  • Řada institucí v ČR i v zahraničí požaduje či přihlíží k certifikátu Proficiency (CPE) :

  seznam vzdělávacích institucí v ČR
  seznam firem v ČR

 • Content of the exam

  Čtení a použití angličtiny (90 minut)

  Tato část zkoušky je složená ze dvou původně oddělených částí a skládá se celkem z pěti úkolů. První čtyři úkoly jsou zaměřeny na ověření kandidátovy znalosti gramatiky a slovní zásoby (fráze a slovní spojení, významové odstíny, frázová slovesa atd.) prostřednictvím převádění slovních druhů v textu, výběru vhodného slova z daných možností, nebo bez výběru možnosti a dále transformací slov, slovních spojení a vět. Následující tři úkoly jsou tvořeny třemi delšími texty, jež ověřují schopnost číst a porozumět textům pojednávajících jednak o zajímavostech v reálném světě a o obecně zajímavých tématech, tak i o lehce akademických či pracovně zaměřených textech. Kandidáti by měli prokázat plné porozumění textu – jednotlivým slovům, větám, idiomům, názorům, tónu, vývoji, postojům ale i textu jako celku. Úkoly v této části zkoušky mají formu výběru jedné z několika nabídnutých odpovědí, doplňování mezer v textu a sestavování částí textů.
  Čtení a použití angličtiny tvoří 40 % z celkového počtu bodů. 

  Psaní (90 minut)

  Kandidáti napíší dva texty. Prvním textem je esej o rozsahu 240 - 280 slov, v níž je třeba shrnout hlavní myšlenky ze dvou krátkých textů. U druhého textu, který má mít délku 280 - 320 slov, si kandidáti mohou vybrat téma z následujících možností: článek, dopis, návrh, zprávu, posudek nebo text na základě úkolu vycházejícího z jedné z doporučených knih, popř. filmů, pro daný termín zkoušky Proficiency.
  V roce 2015 byly vypsány tyto doporučené knihy/filmy: Colm Tóibín: Brooklyn (film z roku 2015 od režiséra jménem John Crowley), M.L. Stedman: The Light Between Oceans (film z roku 2016 od režiséra jménem Derek Cianfranc).

  Psaní tvoří 20 % z celkového počtu bodů. Na oba texty připadá rovnoměrný podíl. 

  Poslech (40 minut)

  V této části zkoušky se ověřuje schopnost porozumění mluvenému jazyku v různých situacích a pochopení hlavních myšlenek, detailů, pocitů, názorů, konkrétních informací a postojů.
  Nahrávky mohou být úryvky z pracovních rozhovorů, diskuzí, přednášek nebo zpráv v různých přízvucích. Otázky mají formu doplňování informací do vět při poslechu dlouhého projevu či přednášky, výběru jedné z daných odpovědí u delší diskuze a dvou propojování odpovědí z možností.
  Poslech tvoří 20 % z celkového počtu bodů. 

  Mluvení (16 minut)

  Kandidát nejdříve hovoří sám, diskutuje se zkoušejícím nebo s druhým kandidátem a poté spolupracují na úkolu zadanému k obrázku. V další části je kandidát vyzván k delšímu samostatnému projevu, které se týkají  informací, jež obdrží na kartě. Závěrečnou část tvoří třístranná diskuze na témata z reálného světa, která se vztahují k předchozím úkolům. Ověřuje se kandidátova schopnost vyjádřit a obhájit své názory a myšlenky, samostatně mluvit, účastnit se diskuse, srovnávat, hodnotit a rozvíjet dané téma.
  Mluvení tvoří 20 % z celkového počtu bodů.

 • Rating

   

  Od ledna 2015 funguje nový, přehlednější a přesnější systém prezentování výsledků ze zkoušek: Cambridge English Scale.

  Pro úspěšné složení zkoušky je nutné po zprůměrování skóre ze všech částí zkoušky získat skóre alespoň 200 (asi 60%). Kandidáti, kteří dosáhnou celkového skóre 180 - 199 (asi 45-59%), stále získajé certifikát úrovně C1.

   

  Cambridge English Scale: Proficiency (CPE) Grade CEFR Level
  220 - 230 Grade A C2
  213 - 219 Grade B C2
  200 - 212 Grade C C2
  180 - 199 Level C1 C1

   

  Pro více informací se podívejte na odkazy níže:

  Cambridge English Scale - VIDEO
  Cambridge English Scale Chart for Proficiency (CPE)
  Cambridge English Scale Chart
  Cambridge English Scale explained
  Přepočet bodů ze zkoušky na Cambridge English Scale!!!

 • Information materials and sample test

   

  Letáček: zde
  Handbook pro učitele: zde
  Informace pro kandidáty: zde
  Informace o způsobu hodnocení Cambridge English Scale: zde

  Ukázkový test: zde L1-key
  Zadání ústní části: zde
  Examinátorovy poznámky z ústní části: zde
  Video z ústní části: zde

Zaregistruj se na zkoušku CPE

0 +

Candidates per year

0 +

Dates per year

0 +

Partner Schools