Authorised Test Centre

Cambridge English

Authorised Test Centre

Cambridge English

Registration for the exam

Development

B1 Preliminary for Schools

Úspěšné složení této zkoušky deklaruje komunikativní znalost jazyka asi na úrovni dvou třetin znalostí nutných pro složení zkoušky B2 First (FCE). Uchazeč na tomto stupni by měl být schopen používat jazyk v každodenních situacích – porozumět jednoduchým článkům, psát jednoduché dopisy nebo zhotovovat si poznámky během schůzky. Zkoušku lze skládat po 380 hodinách výuky.
Její úspěšné složení potvrzuje znalost angličtiny na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR).

Co znamená "for Schools"?

Tato varianta zkoušky je speciálně přizpůsobena žákům základních škol ve věku 11-14 let, aby zvyšovala jejich motivaci učit se angličtině. Preliminary for Schools má naprosto shodnou podobu jako zkouška Preliminary a shodná je také úroveň obtížnosti částí zkoušky. Jediný rozdíl spočívá v obsahu a formulaci témat, jež se v případě Preliminary for Schools orientují specificky na okruh zájmů a zkušeností školního žactva. Certifikát ze zkoušky Preliminary for Schools (PET for Schools) je zcela totožný s certifikátem ze zkoušky Preliminary (PET) a není na něm nikde uvedeno, že se jednalo o zkoušku ve verzi "for Schools".

 • Why take the PET for Schools exam

   

  - Zkouška Preliminary for Schools je určena primárně pro žáky středních škol. Jedná se o zkoušku na úrovni státní maturity. Podoba státní maturity byla značně inspirovaná podobou zkoušky Preliminary.

  - Pomůže Vám ohodnotit Vaše pokroky v angličtině.

  - Preliminary for Schools testuje praktickou znalost angličtiny na základní úrovni a ověřuje všechny čtyři jazykové dovednosti – čtení, poslech, psaný a ústní projev. Hodnotí se také znalost gramatiky a slovní zásoby. Tyto znalosti jsou ověřovány na materiálech, vycházejících z každodenních situací.

  - Každý kandidát dostává písemnou zprávu, která ukazuje výsledky dosažené v jednotlivých částech zkoušky. Pokud zkoušku složíte, dostanete certifikát Cambridge English Language Assessment, který platí celý život.

  - Řada institucí i v ČR požaduje či přihlíží k certifikátu PET (for Schools) v životopise: seznam institucí

 • Content of the exam

   

  Čtení (45 minut)

  Ověřuje se kandidátova schopnost číst a porozumět textům různého typu jako jsou nápisy, brožury, noviny nebo časopisy, ve kterých by měl být schopen porozumět hlavnímu smyslu, zabarvení a také si poradit s neznámou slovní zásobou a gramatickými strukturami.

  Psaní (45 minut)

  Ověřuje se kandidátova schopnost odpovědět na email a napsat článek nebo příběh. Každý z těchto úkolů musí být v rozsahu 100 slov.

  Poslech (30 minut)

  V této části zkoušky je hodnoceno porozumění hlavní myšlence nahrávek, jako jsou monology, dialogy nebo inzeráty s tématy z každodenního života, které jsou vždy předneseny v mírném tempu. 

  Mluvení (12-16 minut)

  Ověřuje se kandidátovi reakce, vyjádření souhlasu nebo nesouhlasu a schopnost domluvy se zkoušejícím a druhým kandidátem při rozhovoru na jednoduchá témata. 

 • Rating

   

  Hranice pro úspěšné složení zkoušky je 140 bodů ze 170 ze všech částí zkoušky. Kandidáti, kteří dosáhnou výsledku 120 - 139 bodů, získají certifikát úrovně A2.

  160 -170 = Pass at Grade A (Odpovídá úrovni B2.)
  140 - 159 = Pass at Grade B a C
  120 - 139 = CEFR Level A2
  0 - 119 = Fail
  Pro více se podívejte na tento dokument

 • Information materials and sample test

   

  Letáček: zde
  Handbook pro učitele: zde
  Co je nového v roce 2020: zde
  Sample paper: zde Answer key: L zde / R+W zde

  Speaking komentáře zkoušejícího: zde
  Video z části Speaking: zde

Zaregistruj se na zkoušku PET for Schools

0 +

Candidates per year

0 +

Dates per year

0 +

Partner Schools