Authorised Test Centre

Cambridge English

Authorised Test Centre

Cambridge English

Registration for the exam

Development

C1 Advanced

Úspěšné složení této zkoušky deklaruje velmi dobrou znalost angličtiny. Zkoušku uznává většina britských univerzit jako doložení způsobilosti studovat obory vyučované v angličtině. Kandidáti musí prokázat schopnost výborného využití angličtiny ve většině situací, se kterými se v životě setkávají.
Zkouška Cambridge English Advanced ověřuje znalost angličtiny na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR).

Obtížnost zkoušky

Tato zkouška je nastavena na úroveň C1 – úroveň pro akademické a profesionální účely. Díky přípravě na zkoušku Advanced získají studenti praktické dovednosti jako:

 • sledovat a chápat akademické kurzy v anglickém jazyce na univerzitní úrovni
 • efektivně komunikovat na manažerské a profesionálníí úrovni
 • aktivně se zapojovat na pracovních setkáních nebo na akademických lekcích a seminářích
 • provádět komplexní a náročný výzkum
 • vyjadřovat se s velkou mírou plynulosti
 • reagovat přiměřeně v různých kulturních a společenských situacích
 • Why take the CAE exam


  - Každý kandidát dostává písemnou zprávu, která ukazuje výsledky dosažené v jednotlivých částech zkoušky. Pokud zkoušku složíte, dostanete certifikát Cambridge English Language Assessment, který platí celý život.

  - Řada institucí v ČR i v zahraničí požaduje či přihlíží k certifikátu C1 Advanced (CAE) :
  seznam vzdělávacích institucí v ČR
  seznam firem v ČR

 • Content of the exam

   

  Čtení a použití angličtiny (90 minut)

  Tato část zkoušky ověřuje schopnost porozumět textům různého typu např. z novin, časopisů, letáků a informačních brožur. Kandidáti by měli být schopni s textem pracovat – orientovat se v něm, pochopit hlavní myšlenky i detaily, vyhledávat konkrétní informace, pochopit přístup jednotlivých postav k popisovaným záležitostem a domyslet si bezprostředně nevyjádřené významy. Úkoly v této části zkoušky mají formu výběru jedné z několika nabízených odpovědí, doplňování mezer a sestavování částí textů. V této části zkoušky se také ověřuje kandidátova znalost gramatiky a slovní zásoby (fráze a slovní spojení, významové odstíny, frázová slovesa atd.) prostřednictvím převádění slovních druhů v textu, výběru vhodného slova z daných možností, nebo bez výběru možnosti a dále transformací slov, slovních spojení a vět.
  Čtení a použití angličtiny tvoří 40 % z celkového počtu bodů. 

  Psaní (90 minut)

  Kandidáti napíší dva texty, oba v rozsahu 220 - 260 slov. První text je formou eseje na pevně zadané téma. U druhého textu si kandidáti mohou vybrat téma z několika možností, jimiž jsou např. dopis či email, návrh, zpráva a recenze.
  Psaní tvoří 20 % z celkového počtu bodů. Na oba texty připadá rovnoměrný podíl. 

  Poslech (40 minut)

  V této části zkoušky se ověřuje schopnost porozumění mluvenému jazyku v různých situacích a pochopení nejen hlavních myšlenek ale i podrobných informací. Nahrávkami mohou být úryvky z rozhovorů, přednášek nebo zpráv v různých přízvucích. Otázky mají formu výběru jedné z daných odpovědí nebo doplňování vynechaných míst v textu.
  Poslech tvoří 20 % z celkového počtu bodů. 

  Mluvení (15 minut)

  Ověřuje se kandidátova schopnost domluvit se s partnerem, vyjádřit a obhájit svůj názor či nalézt kompromis. Této části zkoušky se účastní dva zkoušející a dva zkoušení.
  První fáze zkoušky se zaměřuje na všeobecnou konverzaci na témata jako je rodina nebo volný čas. Ve druhé části dostanou oba kandidáti dva obrázky, které asi 1 minutu popisují a porovnávají. Po popisu každého kandidáta, je druhý zkoušený požádán o krátkou odpověď na otázku spojenou s popisovaným tématem. Třetí fáze je úloha, kterou řeší oba zkoušení spolu na základě drobného píseného zadání a instrukcí od zkoušejícího.
  Mluvení tvoří 20 % z celkového počtu bodů. 

 • Rating

   

  Od ledna 2015 funguje nový, přehlednější a přesnější systém prezentování výsledků ze zkoušek: Cambridge English Scale.

  Pro úspěšné složení zkoušky je nutné po zprůměrování skóre ze všech částí zkoušky získat skóre alespoň 180 (asi 60%). Kandidáti, kteří dosáhnou celkového skóre 160 - 179 (asi 45-59%), stále získají certifikát úrovně B2.

   

  Cambridge English Scale: Advanced (CAE) Grade CEFR Level
  200 - 210 Grade A C2
  193 - 199 Grade B C1
  180 - 192 Grade C C1
  160 - 179 Level B2 B2

   

  Pro více informací se podívejte na odkazy níže:
  Cambridge English Scale - VIDEO
  Cambridge English Scale Chart for Advanced (CAE)
  Cambridge English Scale Chart
  Cambridge English Scale explained

 • Information materials and sample test

   

  Letáček: zde
  Handbook pro učitele: zde
  Informace o způsobu hodnocení Cambridge English Scale: zde

  Ukázkový test: R&UoE; Writing; Listening; L-Pt1-1; L-Pt1-2; L-Pt1-3; L-Pt2; L-Pt3; L-Pt4
  Zadání ústní části: Speaking
  Video z ústní části: zde
  Klíč: zde

Zaregistruj se na zkoušku C1 Advanced!

0 +

Candidates per year

0 +

Dates per year

0 +

Partner Schools