Authorised Test Centre

Cambridge English

Authorised Test Centre

Cambridge English

Registration for the exam

Development

BEC Vantage

 

Zkoušky BEC jsou těsně propojeny s úrovněmi Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Platí, že pro úspěšné složení zkoušky BEC Vantage musí mít kandidát znalost angličtiny na úrovni B2 (více středně pokročilí)

 • Why take the BEC Vantage exam

   

  Každý kandidát dostává písemnou zprávu, která ukazuje výsledky dosažené v jednotlivých částech zkoušky. Pokud zkoušku složíte, dostanete certifikát Cambridge English Language Assessment, který platí celý život.

 • Content of the exam

   

  Zkouška pro kandidáty se střední až vyšší úrovní znalosti anglického jazyka. Tato úroveň odpovídá stupni B2.

  Čtení (60 minut)

  Část čtení ověřuje schopnost číst a chápat obsahy textů různého typu jako jsou články, zprávy, reklamy, dopisy, vzkazy, katalogy a jiné obchodně zaměřené texty. Kandidát plní úkoly jako je výběr z možností, spojování variant, doplnění textu a formulářů nebo opravování textu.
  Čtení tvoří 25 % z celkového počtu bodů. 

  Psaní (45 minut)

  V části psaní musí kandidát vytvořit dva texty, které mohou mít jednu z následujících forem:

  a) komunikace s kolegou ohledně obchodní záležitosti prostřednictvím vzkazu, poznámky, nebo e-mailu
  b) komunikace s externí osobou (zákazník, dodavatel) prostřednictvím dopisu, e-mailu nebo faxu
  c) zpráva týkající se konkrétní události, která se již stala
  d) návrh týkající se konkrétní události v budoucnosti spolu s doporučením řešení


  Psaní tvoří 25 % z celkového počtu bodů. 


  Poslech (40 minut)

  Ověřuje se schopnost porozumění mluvenému jazyku v různých situacích a pochopení hlavních myšlenek. Nahrávky mohou být úryvky z rozhovorů, diskuzí a telefonátů. Kandidáti odpovídají formou doplňování poznámek, spojování a výběru z několika možností.
  Poslech odpovídá 25 % z celkového počtu bodů. 

  Mluvení (14 minut)

  Ověřují se kandidátovi reakce, vyjádření souhlasu nebo nesouhlasu a schopnost domluvy a dospění ke kompromisu se zkoušejícím a druhým kandidátem na témata obchodní povahy. Tato část zkoušky probíhá zpravidla ve dvojici.
  Mluvení odpovídá 25 % z celkového počtu bodů. 

 • Rating

   

  Hranice pro úspšné složení zkoušky je 160 bodů ze 190 dohromady ze všech částí zkoušky. Kandidáti, kteří dosáhnou výsledku 140 - 159 bodů, získají certifikát úrovně B1.

  180 -190 = Pass at Grade A (Odpovídá úrovni C1.)
  160 - 179 = Pass at Grade B and C
  140 - 159 = Level B1(Kandidát získá certifikát úrovně B1.)
  0 - 139 = Fail

  Pro více se podívejte na tento dokument.

 • Information materials and sample test

   

  Letáček: zde
  Handbook pro učitele: zde
  Informace pro kandidáty: zde

  Ukázkový test: Reading; Writing; Listening; L-Pt1; L-Pt2; L-Pt3
  Zadání ústní části: zde

Zaregistruj se na zkoušku BEC Vantage

0 +

Candidates per year

0 +

Dates per year

0 +

Partner Schools